ΧΡΗΣΙΜΑ

 
Επίκαιρα Θέματα

Νέος Νόμος Πτωχευτικού Κώδικα (“Άρθρο 99”)
ΝΟΜΟΣ 4013/2011
Και προηγούμενοι σχετικοί Νόμοι
ΝΟΜΟΣ 3858-2010
ΝΟΜΟΣ 3588-2007
Ρυθμίσεις υπερχρεωμένων νοικοκυριών (Ν. 3869/2010 -«Νόμος Κατσέλη»)
ΝΟΜΟΣ 3869-2010
Παράταση αναστολής πλειστηριασμών έως 31/12/2011 (αναμένεται να δοθεί και νέα παράταση για το 2012)
ΝΟΜΟΣ 3986-2011 (αρ. 46)
Παράταση προθεσμίας υποβολής των Εκκαθαριστικών Σημειωμάτων για την περαίωση
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ

Πληροφορίες και διαδικασία σύστασης εταιρικών μορφών
Αριθμοδείκτες – Πιστωτική Διαβάθμιση
Οργανισμός Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ
ΜΑΖΙ ΜΑΣ