ΒΙΩΣΙΜΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Μειώστε τα κόστη, αυξήστε την κερδοφορία της επιχείρησής σας!


  • Εσωτερική Διασκόπηση εταιρείας και Αναδιοργάνωση.
  • Εσωτερική Αναδιάρθρωση (restructuring). Δομή/καθήκοντα.
  • Business Plan Ανάπτυξης.
  • Μελέτες Βιωσιμότητας & Σκοπιμότητας.
  • Πραγματογνωμοσύνες - Αποτίμηση εταιρειών.
  • Logistics Management.
Διαβάστε αναλυτικότερα
Με άμεσο στόχο την επίλυση εσωτερικών προβλημάτων της εταιρείας και τη βελτίωση της αποδοτικότητάς της, αναλύουμε διεξοδικά τη δομή και τον τρόπο λειτουργίας της και κατόπιν προτείνουμε και αναλαμβάνουμε να υλοποιήσουμε συγκεκριμένες παρεμβάσεις, οι οποίες μειώνουν τα κόστη και βελτιώνουν την αποδοτικότητα. Στη συνέχεια μελετούμε και υλοποιούμε εξωστρεφείς στρατηγικές ανάπτυξης των δραστηριοτήτων της εταιρείας, με στόχο την αύξηση των πωλήσεων και της κερδοφορίας.

Ενδεικτικά, οι υπηρεσίες μας περιλαμβάνουν:

- Επιχειρηματικό πλάνο – Business Plan
- Σύνταξη και υλοποίηση μελέτης Στρατηγικής Ανάπτυξης – Στρατηγικός και Επιχειρηματικός σχεδιασμός
- Σύνταξη μελέτης επιδοτούμενου έργου – Υποβολή και υλοποίηση
- Μελέτες Βιωσιμότητας και Σκοπιμότητας
- Μελέτη Αναδιοργάνωσης της επιχείρησης – Restructuring
- Σύνταξη και υλοποίηση μελέτης μετεγκατάστασης

- Εσωτερική Διασκόπηση εταιρείας
- Εσωτερική Οργάνωση / δομή / διαμόρφωση εταιρικής κουλτούρας
- Εκπόνηση εσωτερικών συστημάτων ελέγχου

- Χρηματοδοτήσεις – εξεύρεση επενδυτών / funds
- Αποτίμηση εταιρειών για επενδυτικούς σκοπούς ή συγχωνεύσεις
- Πραγματογνωμοσύνες (τραπεζικών οφειλών / λογαριασμών κ.ά.)

- Διαδικασίες διασφάλισης ποιότητας
- Logistics Management – Ανάπτυξη και Διαχείριση εταιρικών ακινήτων
- Συμβουλευτικές υπηρεσίες διαχείρισης ανθρώπινων πόρων
- Συμβουλευτικές υπηρεσίες διαχείρισης ενεργειακών πόρων

- Υπηρεσίες έρευνας αγοράς
- Εταιρικές συνεργασίες
- Ολοκληρωμένες υπηρεσίες και δράσεις Marketing

Αριθμός πελατών ανά υπηρεσία

1047

Αναδιάρθρωση Τραπεζικού Χαρτοφυλακίου - Χρηματοδοτήσεις

1253

Ίδρυση Εταιρειών

858

Crisis Management

347

Διαπραγμάτευση - Διαμεσολάβηση


957

Επιδοτήσεις ΕΣΠΑ

478

Επιχειρηματική Αναδιοργάνωση

842

Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες

185

Ανάπτυξη Πωλήσεων

105

Εξωστρέφεια

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ
ΜΑΖΙ ΜΑΣ