ΠΕΛΑΤΕΣ ΜΑΣ

Πελάτες & Συνεργάτες Μας

H BOX mind έχει να επιδείξει ένα πλούσιο πελατολόγιο τόσο στο Δημόσιο, όσο και στον Ιδιωτικό τομέα, καθώς επίσης και ένα ευρύ δίκτυο συνεργατών στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Αναφέρουμε, ενδεικτικά, κάποιους μόνο από τους 800 και πλέον πελάτες και συνεργάτες που μας εμπιστεύθηκαν:

Αριθμός πελατών ανά υπηρεσία

1047

Αναδιάρθρωση Τραπεζικού Χαρτοφυλακίου - Χρηματοδοτήσεις

1253

Ίδρυση Εταιρειών

858

Crisis Management

347

Διαπραγμάτευση - Διαμεσολάβηση


957

Αναπτυξιακά & Συγχρηματοδοτούμενα Προγράμματα

478

Επιχειρηματική Αναδιοργάνωση

842

Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες

185

Ανάπτυξη Πωλήσεων

105

Εξωστρέφεια

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ
ΜΑΖΙ ΜΑΣ