ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ-ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΩΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΕΣ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 4738/2020

Νέος Πτωχευτικός, Εξωδικαστικός - Εξυγίανση


Σύνταξη βιώσιμου επιχειρηματικού σχεδίου δράσης, διαπραγμάτευση με τα ενδιαφερόμενα μέρη

Η πολυετής εμπειρία της BOXmind στο χώρο της Διαχείρισης Κρίσεων και το εκτεταμένο δίκτυο εξειδικευμένων συνεργατών της εγγυώνται την αποτελεσματική υλοποίηση των απαραίτητων ενεργειών που επιβάλει η πτωχευτική διαδικασία εξωδικαστικoύ συμβιβασμού & εταιρικής εξυγίανσης για τη ρύθμιση οφειλών όπως προβλέπεται στο νόμο 4738/2020.
Διαβάστε αναλυτικότερα

Ειδικότερες Υπηρεσίες:

Σύνταξη βιώσιμου επιχειρηματικού σχεδίου δράσης και όλων των ενδεδειγμένων εγγράφων και διαπραγμάτευση με τα υπόλοιπα ενδιαφερόμενα μέρη για την υποβολή του προς έγκριση όπως Τράπεζες / Δημόσιο / προμηθευτές και τρίτους με σκοπό την:

  • αναστολή πληρωμής για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.
  • επιμήκυνση της διάρκειας αποπληρωμής και τη μείωση του επιτοκίου δανεισμού.
  • μείωση του συνολικού ποσού πληρωμής («κούρεμα»).
  • δικαστική προστασία του οφειλέτη και τη νομική υποστήριξη
  • άρση των πιθανών εκκρεμών νομικών μέτρων (Διαταγών Πληρωμής κ.τ.λ.).
  • μείωση φορολογικών, ασφαλιστικών οφειλών και οφειλών προμηθευτών.

Νέα για

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ – ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΩΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΕΣ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 4738/2020


ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ
ΜΑΖΙ ΜΑΣ