Εξωδικαστικός Συμβιβασμός

 

Ο «νέος» Εξωδικαστικός Συμβιβασμός (Ν. 4738/2020) αποτελεί ουσιαστικά την δεύτερη προσπάθεια για συνολική αντιμετώπιση των οφειλών εταιριών και ιδιωτών.Λειτουργεί και πάλι μέσω ειδικής πλατφόρμας της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (ΕΓΔΙΧ), όπως και ο προηγούμενος, με κάποιες σημαντικές αλλαγές.Αποτελεί, δε, μέρος του νέου «Πτωχευτικού Κώδικα», χωρίς ωστόσο να είναι «πτώχευση», αλλά σαφώς μία ρύθμιση των οφειλών.
Στον «Εξωδικαστικό» εντάσσονται όλες οι οφειλές, ενός ιδιώτη/εταιρίας (ΑΦΜ) προς το Δημόσιο (Εφορία και ΕΦΚΑ/ΙΚΑ) και προς τις τράπεζες και τα Funds, αλλά όχι προς τρίτους/ιδιώτες πιστωτές.
Ο Νόμος προβλέπει «κούρεμα» των οφειλών προς το Δημόσιο, ακόμα και μέρος του κεφαλαίου, καθώς και μεγάλο ποσοστό των προσαυξήσεων και των προστίμων, και καταβολή του όποιου υπολοίπου σε έως και 240 μηνιαίες δόσεις.


Η πιθανή ρύθμιση των τραπεζικών οφειλών είναι ουσιαστικά ελεύθερη, με ανώτατο όριο τις 420 δόσεις.
Μετά από πολλές μεταβολές και βελτιώσεις, και με τα σημερινά δεδομένα, ο «Εξωδικαστικός» αποτελεί την καλύτερη λύση για τις οφειλές προς το Δημόσιο, την μόνη, ουσιαστικά, εκτός των «πάγιων» ρυθμίσεως 12, 24 κ.τ.λ. δόσεων.
Με τις πρόσφατες, δε, αλλαγές, το δυνατό ποσοστό κουρέματος των τραπεζικών οφειλών έχει αυξηθεί, ενώ οι πιστωτές είναι υποχρεωμένοι ή να κάνουν πρόταση ρύθμισης, ή να αιτιολογήσουν την σχετική άρνησή τους.
Τέλος, είναι σημαντικό ότι με την ένταξη στον «Εξωδικαστικό» σταματούν τα όποια νέα καταδιωκτικά μέτρα (κατασχέσεις λογαριασμών και περιουσίας, πλειστηριασμοί ακινήτων κ.τ.λ.), ενώ ενόσω η διαδικασία βρίσκεται σε εξέλιξη, οι όποιες ποινικές εκκρεμότητες, συνήθως, αναβάλλονται μέχρι την οριστική περάτωση.
Ο «Εξωδικαστικός» κρύβει, ωστόσο, και παγίδες που είναι πιθανό να αποτρέψουν την ολοκλήρωσή του. Κάτι τέτοιο, μάλιστα, μπορεί να αποτρέψει την ένταξη σε αυτόν οποτεδήποτε στο μέλλον, εάν έχει ήδη προχωρήσει στο στάδιο της οριστικοποίησής του.
Για τον λόγο αυτό θα πρέπει τις σχετικές διαδικασίες να αναβάλουν έμπειροι και καταρτισμένοι σύμβουλοι, με την κατάλληλη εμπειρία και τεχνογνωσία, που θα διασφαλίσουν το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για τους οφειλέτες.
Στην Boxmind έχουμε ολοκληρώσει επιτυχώς πάνω από 200 αιτήσεις στον «Εξωδικαστικό» και διαχειριζόμαστε πάνω από 70 άλλες, παρακολουθώντας κάθε σχετική εξέλιξη.

Επικοινωνήστε σήμερα μαζί μας για να διερευνήσουμε την δυνατότητα ένταξης των οφειλών σας στον «Εξωδικαστικό Συμβιβασμό» και να διασφαλίσουμε την ορθή και ομαλή ροή της διαδικασίας.