Εξωδικαστικός Συμβιβασμός

 

Εξωδικαστικός Συμβιβασμός

Η εταιρεία BOXmind, με πολύχρονη εμπειρία στο χώρο των διαπραγματεύσεων με Τράπεζες, Δημόσιο και γενικότερα τους πιστωτές μίας επιχείρησης, είναι σε θέση να αναλάβει και την, ιδιαίτερα πολύπλοκη, διαδικασία του εξωδικαστικού συμβιβασμού για λογαριασμό της επιχείρησής σας.

Η αρχική αίτηση στο μηχανισμό του εξωδικαστικού συμβιβασμού, αλλά και η πορεία της δεν είναι μία απλή υπόθεση. Υπάρχει μόνο μία ευκαιρία για τον κάθε οφειλέτη να ενταχθεί στην ηλεκτρονική διαδικασία και οποιαδήποτε παράληψη, απώλεια προθεσμίας ή εσφαλμένη πρόταση οδηγεί στην απόρριψη και στην οριστική απώλεια του δικαιώματος υπαγωγής στον εξωδικαστικό συμβιβασμό.

Η εταιρεία μας, με το σύνολο των στελεχών και των συνεργατών της, που γνωρίζουν και τις απαιτήσεις του νόμου αλλά και το χειρισμό της διαπραγμάτευσης-διαμεσολάβησης, μπορούν να σας βοηθήσουν να ενταχθείτε με επιτυχία στο μηχανισμό του εξωδικαστικού συμβιβασμού, με αποτέλεσμα, μεταξύ άλλων, να ανασταλούν αυτοδικαίως τα αναγκαστικά καταδιωκτικά μέτρα και οι πλειστηριασμοί εναντίον σας.

Εμπιστευθείτε τη BOXmind, για την καθοδήγησή σας στα βήματα του εξωδικαστικού συμβιβασμού:

1. Ηλεκτρονική «αναγγελία» του οφειλέτη στην πλατφόρμα στην ιστοσελίδα της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους.

2. Συμπλήρωση όλων των πρόσθετων απαιτούμενων στοιχείων της επιχείρησης για τα τελευταία 5 έτη, καθώς επίσης στοιχεία της περιουσίας του οφειλέτη και όλων των συνοφειλετών-εγγυητών.

3. Εκπόνηση της Μελέτης Βιωσιμότητας.

4. Επιλογή «κριτηρίων υπαγωγής» βάσει των οποίων ο οφειλέτης ζητά την ρύθμιση των οφειλών του από τους πιστωτές του.

5. Υποβολή αίτησης.

6. Ανάληψη του φακέλου από το Συντονιστή και έλεγχος πληρότητας (αμέσως μετά ξεκινάει η προστασία από τα αναγκαστικά μέτρα).

7. Ενημέρωση των πιστωτών και έναρξη της διαπραγμάτευσης (με σύμφωνη γνώμη του 50% των πιστωτών).

8. Έγκριση σχεδίου αναδιάρθρωσης για τον οφειλέτη με τη σύμφωνη γνώμη του 60% των πιστωτών.

9. Δυνατότητα επικύρωσης της ρύθμισης από το αρμόδιο Δικαστήριο.

Η ένταξη στο μηχανισμό του εξωδικαστικού συμβιβασμού προϋποθέτει την ύπαρξη βεβαιωμένων οφειλών άνω των 20.000 € έως την 31η Δεκεμβρίου 2016 (Δημόσιο, Τράπεζες, ιδιώτες, προμηθευτές, εργαζόμενοι και ιδιωτικά χρέη, πχ στεγαστικά δάνεια κ.λπ.) και τη βιωσιμότητα της υπό ένταξη επιχείρησης.

Επικοινωνήστε σήμερα μαζί μας.