ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Εξειδικευμένες Λογιστικές και Φορολογικές Υπηρεσίες

Υπεύθυνη υποστήριξη


  • Χρηματοοικονομική/Φορολογική διασφάλιση της επιχείρησης.
  • Οργάνωση επίβλεψη και υποστήριξη λογιστηρίου.
  • Φορολογικός και Ασφαλιστικός σχεδιασμός.
  • Εξαγορές - Συγχωνεύσεις.
  • Ενδικοφανής Προσφυγή.
  • Αξιοποίηση των φορολογικών ευεργετημάτων των σχετικών Νόμων
Διαβάστε αναλυτικότερα

Φροντίζουμε για τη νομική και φορολογική διασφάλιση της επιχείρησής σας, με στόχο την ελαχιστοποίηση των κινδύνων στους οποίους είναι εκτεθειμένη, την εύρυθμη λειτουργία της και τη μεγιστοποίηση της κερδοφορίας της.

Ενδεικτικά, οι υπηρεσίες μας περιλαμβάνουν:

- Οργάνωση / Αναδιοργάνωση οικονομικών υπηρεσιών και λογιστηρίου
- Επίβλεψη λογιστικών / φορολογικών εργασιών
- Φορολογικό – ασφαλιστικό έλεγχο και ομαλοποίηση της εταιρείας
- Αντιμετώπιση φορολογικών υποθέσεων – ελέγχων - προστίμων στα Διοικητικά Δικαστήρια

- Προστασία της εταιρικής περιουσίας
- Έλεγχο και αναδιοργάνωση του τραπεζικού χαρτοφυλακίου
- Έλεγχο και διαχείριση πιστωτικής πολιτικής

- Μελέτη και εφαρμογή κοστολόγησης
- Αξιολόγηση – Εκτίμηση κοστολογήσεων
- Ελέγχους ειδικού σκοπού
- Διεκπεραίωση διαδικασιών στους αρμόδιους Ασφαλιστικούς και Φορολογικούς Φορείς
- Μισθοδοσία, Οικονομικές Καταστάσεις, MyData, Τιμολόγηση κ.τ.λ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ
ΜΑΖΙ ΜΑΣ