Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΣ

Εμπειρία, Αποτελεσματικότητα, Εχεμύθεια


Δραστηριοποιούμενη στο χώρο των Συμβούλων Επιχειρήσεων με επιτυχία και επαγγελματισμό, η εταιρεία μας ειδικεύεται -μεταξύ άλλων- στα εξής:

 • Διαχείριση οικονομικών κρίσεων (Crisis Management)
 • Διαχείριση Επιχειρηματικής Ανάπτυξης (Corporate Development)
 • Διαμεσολάβηση και διαπραγμάτευση με πιστωτές, οφειλέτες και το Δημόσιο
 • Αναδιάρθρωση του τραπεζικού χαρτοφυλακίου και εύρεση εναλλακτικών πηγών χρηματοδότησης
 • Αξιοποίηση εθνικών και ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών εργαλείων

Πεποίθηση της BOXmind αποτελεί, διαχρονικά, η θεώρηση ότι όλες οι υποθέσεις πρέπει να διεκπεραιώνονται με:

 • γνώμονα τη βιώσιμη ανάπτυξη
 • εξατομικευμένη προσέγγιση
 • υψηλό επίπεδο επαγγελματισμού
 • έμφαση στην έγκαιρη λήψη αποφάσεων
 • εφαρμογή αποτελεσματικών δράσεων
 • σεβασμό στο θεσμό της εχεμύθειας

Αριθμός πελατών ανά υπηρεσία

1047

Αναδιάρθρωση Τραπεζικού Χαρτοφυλακίου - Χρηματοδοτήσεις

1253

Ίδρυση Εταιρειών

858

Crisis Management

347

Διαπραγμάτευση - Διαμεσολάβηση


957

Αναπτυξιακά & Συγχρηματοδοτούμενα Προγράμματα

478

Επιχειρηματική Αναδιοργάνωση

842

Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες

185

Ανάπτυξη Πωλήσεων

105

Εξωστρέφεια

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ
ΜΑΖΙ ΜΑΣ