ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ

Ελαχιστοποίηση των κινδύνων

Χρηματοοικονομικές υπηρεσίες


  • Νομική και Χρηματοοικονομική/Φορολογική διασφάλιση της επιχείρησης.
  • Οργάνωση και επίβλεψη λογιστηρίου.
  • Φορολογικός και Ασφαλιστικός σχεδιασμός.
  • Εξαγορές - Συγχωνεύσεις.
Διαβάστε αναλυτικότερα

Φροντίζουμε για τη νομική και φορολογική διασφάλιση της επιχείρησής σας, με στόχο την ελαχιστοποίηση των κινδύνων στους οποίους είναι εκτεθειμένη, την εύρυθμη λειτουργία της και τη μεγιστοποίηση της κερδοφορίας της.

Ενδεικτικά, οι υπηρεσίες μας περιλαμβάνουν:

- Οργάνωση / Αναδιοργάνωση οικονομικών υπηρεσιών και λογιστηρίου
- Επίβλεψη λογιστικών / φορολογικών εργασιών
- Φορολογικό – ασφαλιστικό έλεγχο και ομαλοποίηση της εταιρείας
- Αντιμετώπιση φορολογικών υποθέσεων – ελέγχων - προστίμων στα Διοικητικά Δικαστήρια

- Προστασία της εταιρικής περιουσίας
- Έλεγχο και αναδιοργάνωση του τραπεζικού χαρτοφυλακίου
- Έλεγχο και διαχείριση πιστωτικής πολιτικής

- Ενάρξεις και μετασχηματισμούς
- Εξαγορές και συγχωνεύσεις

- Μελέτη και εφαρμογή κοστολόγησης
- Αξιολόγηση – Εκτίμηση κοστολογήσεων
- Ελέγχους ειδικού σκοπού
- Πληροφοριακά συστήματα

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ
ΜΑΖΙ ΜΑΣ