ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ & ΠΕΛΑΤΟΛΟΓΙΟΥ

Υποστήριξη της εμπορικής δραστηριότητας της επιχείρησής σας.


Πώς θα επιτύχετε τους στόχους σας!

  • Εντοπισμός στόχων, κινδύνων και επιχειρηματικών ευκαιριών.
  • Οργάνωση Τμήματος Πωλήσεων.
  • Αξιολόγηση και επανασχεδιασμος πολιτικής πωλήσεων.
  • Ανάπτυξη πωλήσεων ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ.
Διαβάστε αναλυτικότερα

Στο σύγχρονο και ανταγωνιστικό επιχειρηματικό περιβάλλον, όλες οι επιχειρήσεις χρειάζονται συνεχώς περισσότερα εφόδια για να επιτύχουν τους στόχους τους.

Το Τμήμα Πωλήσεων της κάθε επιχείρησης, για να ανταποκριθεί στις σκληρές συνθήκες της αγοράς, εκτός από το άρτιο ανθρώπινο δυναμικό που είναι απαραίτητο να διαθέτει, πρέπει να έχει, επιπλέον, πλήρη και επαρκή οργάνωση της λειτουργίας του.

Η εταιρεία μας, με τους έμπειρους συνεργάτες της, είναι σε θέση να προσφέρει υπηρεσίες άμεσης υποστήριξης της εμπορικής δραστηριότητας της επιχείρησής σας, με επαγγελματισμό και μεθοδικότητα, για την εκπλήρωση προκαθορισμένων στόχων ανάπτυξης πωλήσεων.

Η συνεργασία αυτή περιλαμβάνει, ενδεικτικά, τα εξής:

- Προσδιορισμό των επιχειρηματικών στόχων.
- Εντοπισμό επιχειρησιακών προβλημάτων και ευκαιριών για βελτίωση.
- Καταγραφή και ανάλυση των δεδομένων της επιχείρησης και της αγοράς.
- Αξιολόγηση εμπορικής πολιτικής της επιχείρησης και παρεμβάσεις.
- Καταγραφή των εναλλακτικών λύσεων και εκπόνηση σχεδίου ενεργειών (Action Plan).
- Υλοποίηση Σχεδίου Ανάπτυξης πωλήσεων.
- Παρακολούθηση, αξιολόγηση και επαναπροσδιορισμό του Σχεδίου Ανάπτυξης και των στόχων του.

Νέα για

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ & ΠΕΛΑΤΟΛΟΓΙΟΥ


ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ
ΜΑΖΙ ΜΑΣ