ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ – ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Σύμβουλοι εξαγωγών & εμπορίου στο εξωτερικό

Με επίκεντρο την παγκόσμια αγορά


Ενδεικτικά, οι υπηρεσίες μας περιλαμβάνουν:

  • Export Consulting - Έρευνα και Μελέτη προϊόντων / εμπορευμάτων
  • Διερεύνηση και επιλογή κατάλληλων Προμηθευτών και συνεργατών
  • Έρευνα αγοράς / κλαδικές μελέτες στις χώρες που μας ενδιαφέρουν
  • Δημιουργία αναλυτικού προϋπολογισμού δράσης βάσει των νέων στόχων
  • Διερεύνηση δυνατοτήτων επιχορήγησης της εξαγωγικής προσπάθειάς σας
  • Εξαγωγικό Marketing (Export Marketing)
  • Δια βίου εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού
  • Παροχή διευκολύνσεων και υπηρεσιών τοπικά (εταιρική διεύθυνση, αντιπρόσωποι κ.α.)
  • Αξιολόγηση δραστηριότητας ανά τακτά χρονικά διαστήματα
Διαβάστε αναλυτικότερα

Σε συνθήκες κρίσης με περιορισμένη ρευστότητα και δυνατότητες απορρόφησης προϊόντων και εμπορευμάτων από την εγχώρια αγορά, οι επιχειρήσεις που βλέπουν μπροστά οφείλουν να στραφούν σε αγορές του εξωτερικού.

Ως Σύμβουλοι εξαγωγών και εμπορίου στο εξωτερικό, προσφέρουμε σε επιχειρήσεις επαγγελματική υποστήριξη και παρακολούθηση στις εξαγωγικές δραστηριότητές τους. Μπορούμε να εξασφαλίσουμε για εσάς έναν Ασφαλή και Ανταποδοτικό τρόπο ανάπτυξης των εξαγωγικών πωλήσεών σας.

Στόχος μας είναι να ενισχύσουμε τις εταιρείες στις δραστηριότητές τους στις ξένες αγορές και να τις βοηθήσουμε να εξοικειωθούν με το εξαγωγικό εμπόριο, όπως επίσης και να τους προσφέρουμε την απαραίτητη τεχνογνωσία για μια επιτυχημένη διείσδυση σε αυτές τις συγκεκριμένες αγορές.

Στην Ευρώπη, την Ασία και την Αμερική, καθώς και στις αναπτυσσόμενες αγορές, διαθέτουμε το κατάλληλο δίκτυο ικανών συνεργατών, γνωρίζουμε τις τοπικές συνθήκες και απαιτήσεις και έχουμε αναπτύξει μία νέα βάση διαπιστευμένων επιχειρήσεων – αγοραστών, που αναζητούν, άμεσα, προϊόντα και εμπορεύματα από τη χώρα μας.


Είτε δραστηριοποιήστε ήδη στο εξαγωγικό εμπόριο, είτε ενδιαφέρεστε τώρα για το άνοιγμα νέων αγορών, είμαστε σε θέση να υποστηρίξουμε την εξαγωγική προσπάθεια της επιχείρησής σας σε κάθε στάδιο, παρέχοντας ένα σύνολο καίριων υπηρεσιών, όπως οι ακόλουθες:

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ
ΜΑΖΙ ΜΑΣ