ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

Ίδρυση και Ανάπτυξη

Νέες ευκαιρίες, Νέες αγορές! • Ίδρυση εταιρικών σχημάτων σε χώρες του εξωτερικού.
 • Άνοιγμα εταιρικών τραπεζικών λογαριασμών - κάρτες, e-banking κ.τ.λ.
 • Φορολογικός σχεδιασμός και αξιοποίηση νέων αγορών.
 • Εχεμύθεια και εμπιστευτικότητα
Διαβάστε αναλυτικότερα
Η εταιρία μας αναλαμβάνει την διεκπεραίωση όλων των διαδικασιών ίδρυσης Εταιριών στην Ελλάδα & σε χώρες του εξωτερικού, αλλά και τη χρηματοοικονομική και λογιστική παρακολούθησή τους εφ’ όσον αυτό ζητηθεί.

Χρησιμοποιώντας τη σε βάθος γνώση μας του αντίστοιχου νομικού και φορολογικού καθεστώτος, συμβουλεύουμε τους πελάτες μας:
 • ώστε να εκμεταλλευτούν νέες ευκαιρίες και νέες αγορές,
 • να διευρύνουν τις διεθνείς εμπορικές συναλλαγές τους σε περιβάλλον εχεμύθειας.
 • Ταυτόχρονα ελαχιστοποιούμε τις νόμιμες φορολογικές σας υποχρεώσεις.
Το διεθνές δίκτυο συνεργασιών της Box mind περιλαμβάνει Η.Π.Α, Καναδά, Κίνα, Ν. Κορέα, Ρωσία, Ουκρανία, Η.Α.Ε, Τουρκία, Αίγυπτο, Ευρώπη, Βαλκάνια, Ηνωμένο Βασίλειο κ.α.

Ενδεικτικά, μερικές από τις περιοχές στις οποίες δραστηριοποιείται το δίκτυο των συνεργατών μας και μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε, ανάλογα με τις ανάγκες των πελατών μας, είναι:

 • - Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής
 • - Ηνωμένο Βασίλειο
 • - Γαλλία
 • - Κύπρος
 • - Βουλγαρία
 • - Πολωνία
 • - Νήσος του Μαν (Isle of Man)
 • - Λουξεμβούργο
 • - Hong Kong
 • - Λιχτενστάιν
 • - Σιγκαπούρη
 • - Νέα Ζηλανδία

Παρέχουμε, επίσης, όλες τις σχετικές αντίστοιχες υπηρεσίες για την ίδρυση εταιρειών στην Ελλάδα, την παρακολούθηση και υποστήριξή τους, καθώς και την κατάστρωση στρατηγικής ανάπτυξης / πωλήσεων / προώθησης. Διερευνούμε μαζί σας τις ανάγκες και απαιτήσεις σας, με στόχο την επιλογή της κατάλληλης νομικής μορφής, ανάμεσα σε όλες τις διαθέσιμες, όπως ΙΚΕ, ΑΕ, ΕΕ, ΕΠΕ, ΟΕ, ΚΟΙΝΣΕΠ, ΜΚΟ, Ίδρυμα, FUND Εξωτερικού.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ
ΜΑΖΙ ΜΑΣ