Φορολογικό καθεστώς Γιβραλτάρ

 

 

Γιβραλτάρ

________________________________

Σύνοψη

Το Γιβραλτάρ (αγγλ. Gibraltar) είναι μια είναι μια μικρή βραχώδης χερσόνησος έκτασης 6,8 τετραγωνικών χιλιομέτρων στο νότιο μέρος της Ιβηρικής χερσονήσου και συγκεκριμένα της Ανδαλουσίας. Το Γιβραλτάρ αποτελεί Βρετανικό Υπερπόντιο Έδαφος από το 1913, όταν και εκχωρήθηκε στη Βρετανία σύμφωνα με τη συνθήκη της Ουτρέχτης. Είναι πολιτικά και οικονομικά σταθερό παρά τις προσπάθειες τις Ισπανίας που εξακολουθεί να διατηρεί μια εδαφική διεκδίκηση επί του Γιβραλτάρ. Η Βρετανική Κυβέρνηση δεσμεύτηκε να μην τοποθετήσει τους πολίτες κάτω από την κυριαρχία άλλου κράτους χωρίς την ελεύθερη και δημοκρατική συγκατάθεσή τους, κάτι που δεν είναι πιθανό να γίνει στο προσεχές μέλλον.

Η Βρετανία είναι υπεύθυνη για την προστασία και τις διεθνείς σχέσεις αλλά οι αποφάσεις για τα τοπικά θέματα, όπως η εταιρική και φορολογική νομοθεσία λαμβάνονται από ένα τοπικά εκλεγμένο Κοινοβούλιο.

Το Γιβραλτάρ αποτελεί μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τη στιγμή που η Βρετανία εντάχθηκε το 1973, αλλά εξαιρείται ρητά από την Κοινή Αγροτική Πολιτική, το σύστημα του ΦΠΑ και την Κοινή Τελωνιακή Ένωση.

Το Γιβραλτάρ απολαμβάνει ένα εξελιγμένο εύρος τραπεζικών, νομοθετικών, λογιστικών και άλλων επαγγελματικών υπηρεσιών. Οι επικοινωνίες είναι έξοχες. Το νόμισμα είναι, για πρακτικούς λόγους, η αγγλική Λίρα (αν και οι τοπικές Λίρες του Γιβραλτάρ εκδίδονται και ανταλλάσσονται στο ίδιο επίπεδο με τη Στερλίνα). Ο πληθυσμός είναι δίγλωσσος (Αγγλικά και Ισπανικά) το οποίο διευκολύνει τη μετάφραση των εγγράφων για την Ισπανόφωνη αγορά.

Εταιρίες του Γιβραλτάρ  

Ένα νέο καθεστώς φορολογίας των επιχειρήσεων εισήχθη τον Ιανουάριο του 2011. Όλες η νέες εταιρίες που δημιουργούνται στο Γιβραλτάρ υπάγονται πλέον στους νέους κανόνες. Οποιαδήποτε εταιρία που ιδρύεται στη χερσόνησο θα υπόκεινται σε έναν φόρο επί των κερδών της τάξης του 10% κάτω από την αρχή «accrued and derived». Αυτό σημαίνει ότι αν η επιχειρηματική δραστηριότητα της εταιρίας είναι εκτός του Γιβραλτάρ και η εταιρία δεν εμπορεύεται με άλλους κατοίκους του δεν θα πληρώσει καθόλου φόρους στο Γιβραλτάρ. Ωστόσο, η εταιρία θα είναι «υπόχρεη σε φόρο επί των κερδών της 10%», ακόμα και αν δεν πληρώνει στην πραγματικότητα φόρους. Αυτός ο παράγοντας μαζί με το γεγονός ότι το Γιβραλτάρ είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορεί να δώσει κάποια πραγματικά και ευνόητα πλεονεκτήματα. Το Γιβραλτάρ θεωρείται πλέον μία χώρα χαμηλής, όχι μηδενικής φορολογίας.

Οι εταιρίες στο Γιβραλτάρ έχουν τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

Φορολογία

Η φορολογία καταβάλλεται σε ένα ποσοστό της τάξεως του 10% σε κάθε εισόδημα συγκεντρωμένο και προερχόμενο από το Γιβραλτάρ. Η φορολογία δεν ισχύει για εισόδημα εκτός Γιβραλτάρ. Αν το εισόδημα της εταιρίας προέρχεται και μέσα και έξω από τη χερσόνησο, θα φορολογείται μόνο το μέρος που προήλθε μέσα στο Γιβραλτάρ. Στη πραγματικότητα αυτό σημαίνει ότι οι περισσότερες εταιρίες που δεν εμπορεύονται με κατοίκους ή άλλες εταιρίες του Γιβραλτάρ μπορούν να λειτουργήσουν αφορολόγητα.

Μέτοχοι

Οι εταιρίες πρέπει να έχουν το λιγότερο έναν μέτοχο ο οποίος μπορεί να είναι είτε εταιρικός είτε ιδιώτης. Τα στοιχεία των μετόχων εμφανίζονται στα δημόσια έγγραφα, αλλά η ανωνυμία μπορεί να διατηρηθεί με τη χρήση nominee μετόχων. Ανώνυμες μετοχές δεν εκδίδονται.

Διευθυντές

Οι εταιρίες πρέπει να έχουν τουλάχιστον έναν διευθυντή ο οποίος μπορεί να είναι είτε εταιρικός είτε ιδιώτης. Τα στοιχεία των διευθυντών εμφανίζονται στα δημόσια έγγραφα, αλλά η ανωνυμία μπορεί να διατηρηθεί με τη χρήση nominees.

Ετήσιες Εκθέσεις

Τα ετήσια αποτελέσματα πρέπει να συμπληρώνονται κάθε χρόνο φέροντας λεπτομέρειες για τους μετόχους και τους διευθυντές. Όλες οι εταιρίες του Γιβραλτάρ πρέπει να συμπληρώνουν ετήσιους απολογισμούς προς το Μητρώο εταιριών.

Χρονοδιάγραμμα

Οι εταιρίες συνήθως μπορούν να ιδρυθούν μέσα σε 5 μέρες, όμως με ένα έξτρα κόστος, μια εταιρία μπορεί να ιδρυθεί μέσα σε 24 ώρες. Έτοιμες εταιρίες είναι διαθέσιμες για αγορά.

Περιορισμοί στο όνομα και στις δραστηριότητες

Οι παρακάτω λέξεις και οι συσχετιζόμενες δραστηριότητες είναι περιορισμένες: association, royal, imperial, trust, trustee, bank, assurance, group, Europe και international.

Τοπικές Απαιτήσεις

Ως απαίτηση των τοπικών εταιρικών νόμων η εταιρία ΠΡΕΠΕΙ να διατηρεί μια εγγεγραμμένη διεύθυνση γραφείου μέσα στο Γιβραλτάρ.

Λίγα στοιχεία για τις Λογιστικές Απαιτήσεις του Γιβραλτάρ

Ο Εταιρικός (Λογιστικός) Νόμος του 1999 και ο Εταιρικός (Ενοποιημένων Λογαριασμών) Νόμος του 1999 εφαρμόστηκε την 1η Απριλίου 2000 και έχουν ενοποιηθεί μέσα στον Εταιρικό Νόμο του 2014 («Ο Νόμος»). Ο Νόμος αφορά σε όλες τις εγγεγραμμένες εταιρίες του Γιβραλτάρ με λογιστικές περιόδους που ξεκίνησαν μετά το 1999. Αυτή η νομοθεσία θέτει σε εφαρμογή την 4η και 7η Ευρωπαϊκή Οδηγία με σχέση τους λογαριασμούς.

Όλες οι εταιρίες πρέπει να καταχωρούν τους λογαριασμούς τους στο μητρώο εταιριών. Οι λογαριασμοί πρέπει να καταρτίζονται σύμφωνα  με το Νόμο και πρέπει να δίνουν μια αληθινή και δίκαιη εικόνα σχετικά με τα εταιρικά περιουσιακά στοιχεία, υποχρεώσεις, οικονομική θέση και κέρδη ή ζημίες.

Ο Νόμος υπαγορεύει επίσης οι λογιστικές αρχές να ακολουθούνται  όταν προετοιμάζονται οι οικονομικές δηλώσεις.

Οι εταιρίες κατηγοριοποιούνται σε μικρές, μεσαίες και μεγάλες εταιρίες και οι λεπτομέρειες που θα γνωστοποιούνται  μέσα στις δηλώσεις θα διαφέρουν ανάλογα με το μέγεθος της εταιρίας.

Οι μεγάλες εταιρίες πρέπει να καταθέτουν πλήρεις λογαριασμούς που θα περιλαμβάνουν Ισολογισμό, Κατάσταση Αποτελεσμάτων, Εκθέσεις Διευθυντών κ.τ.λ.

Οι μεσαίες εταιρίες πρέπει να καταθέτουν τις ίδιες πληροφορίες με τις μεγάλες εκτός από την Κατάσταση Αποτελεσμάτων η οποία μπορεί να είναι συντετμημένη.

Οι μικρές εταιρίες πρέπει να καταθέτουν μόνον έναν σύντομο Ισολογισμό.

Προθεσμίες

Τα απαραίτητα έγγραφα πρέπει να κατατεθούν μέσα σε 13 μήνες από το τέλος της περιόδου των λογαριασμών της εταιρίας αν η εταιρία είναι ιδιωτική, και μέσα σε 10 μήνες, αν η εταιρία είναι δημόσια διαπραγματεύσιμη.

Η μόνη εξαίρεση σε αυτόν τον κανόνα είναι ότι κατά τη διάρκεια του πρώτου χρόνου, η εταιρία πρέπει να καταθέσει τα έγγραφά της μέσα σε 18 μήνες από την ίδρυσή της ή 13 μήνες από το τέλος του οικονομικού έτους, οποιαδήποτε από αυτές τις περιόδους είναι μεγαλύτερη.

Πρόστιμα

Αν τα απαραίτητα έγγραφα δεν είναι συμπληρωμένα μέσα στα δοθέντα χρονικά όρια, η εταιρία και κάθε διευθυντής της είναι αναγκασμένοι να πληρώσουν ένα πάγιο πρόστιμο της τάξης των £100. Αν το πρόστιμο δεν πληρωθεί μέσα σε ένα μήνα, τότε η εταιρία και οι διευθυντές της θα δεχθούν περαιτέρω ποινές.

Η αποπληρωμή του προστίμου θα δώσει στην εταιρία μια επιπλέον χρονική περίοδο 12 μηνών από την μέρα της πληρωμής για να διορθώσει την αμέλειά της.

Υποχρέωση Ελέγχου Λογαριασμών

Οι μικρές εταιρίες εξαιρούνται από τον έλεγχο λογαριασμών σύμφωνα με το άρθρο 259 του Νομοσχεδίου.

Ενοποιημένοι Λογαριασμοί

Οι μικρές εταιρίες εξαιρούνται από την προετοιμασία ενοποιημένων λογαριασμών. Αν οι διευθυντές μιας εταιρίας προτίθενται να εκμεταλλευτούν αυτή την εξαίρεση, μία αναφορά ενός από τους ελεγκτές είναι αναγκαία, η οποία θα επιβεβαιώνει ότι κατά την άποψή τους, η εταιρία χρήζει της εξαίρεσης.

Επιπλέον Υπηρεσίες

Διευθυντές

Οι περισσότερες «onshore» χώρες έχουν διατάξεις στο πλαίσιο τις φορολογικής τους νομοθεσίας, σύμφωνα με τις οποίες οποιαδήποτε εταιρία, οπουδήποτε κι αν έχει ιδρυθεί, η οποία διευθύνεται ή ελέγχεται μέσα από την δικαιοδοσία τους, θεωρείται ότι είναι μέσα στην φορολογική τους επικράτεια και φορολογείται με βάση τις τοπικές διατάξεις. Για παράδειγμα, οποιαδήποτε offshore εταιρία η οποία έχει διευθυντές στο Ηνωμένο Βασίλειο, θα φορολογηθεί εκεί για τα παγκόσμιά της έσοδα. Αποφυγή των διευθυντών να δηλώσουν την φορολόγηση της offshore εταιρίας με βάση το φορολογικό σύστημα του Ηνωμένου Βασιλείου θεωρείται παράβαση των νόμων, με δυνητικά πολύ σοβαρές οικονομικές και ποινικές συνέπειες.

Οι περισσότερες «onshore» χώρες έχουν παρόμοιες προβλέψεις στο πλαίσιο της φορολογικής τους νομοθεσίας, οπότε δεν προτείνεται στους «onshore» πελάτες να ενεργούν σαν διευθυντές μιας offshore εταιρίας. Για την απόδειξη ότι η διοίκηση και η εξουσία της επιχείρησης υφίστανται εκτός χώρας («offshore») και η εταιρία είναι επομένως φορολογικός κάτοικος offshore, εκτός από απλά έχουσα εκεί την έδρα της, παρέχεται υπηρεσία nominee directors. Στις περισσότερες περιπτώσεις αυτή η υπηρεσία είναι αναγκαία για να υπάρχουν νόμιμες φορολογικές απαλλαγές.

Τραπεζικοί Λογαριασμοί

Μπορούμε να βοηθήσουμε με το άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών της εταιρίας στα περισσότερα μέρη του κόσμου, καθώς και στην προετοιμασία οποιονδήποτε πιθανών άλλων συμβολαιογραφικών κ.τ.λ. τεκμηριώσεων χρειαστούν.

Remailing, FAX, Tel και Office Facilities

Ως κομμάτι του πακέτου υπηρεσιών μας παρέχουμε εγγεγραμμένη διεύθυνση γραφείου στη χώρα ίδρυσης της εταιρίας προκειμένου να ικανοποιηθούν οι τοπικές εκ του νόμου απαιτήσεις. Μια επιπλέον υπηρεσία είναι η παροχή διεύθυνσης, τηλεφώνου και αριθμού fax για τη λήψη αλληλογραφίας ο οποίος μπορεί να είναι ίδιος με την εγγεγραμμένη διεύθυνση ή κάποια άλλη διεύθυνση γραφείου. Όταν λαμβάνεται αλληλογραφία ενεργούμε ανάλογα με τις απαιτήσεις σας.

Εταιρική Τηλεφωνική Γραμμή

Για τις εταιρίες που είναι πιο ενεργές ή επιθυμούν να έχουν περισσότερες υπηρεσίες μπορούμε να φροντίσουμε για την άμεση εγκατάσταση μιας εταιρικής τηλεφωνικής γραμμής, η οποία θα απαντάει σε εισερχόμενες κλήσεις με το όνομα της εταιρίας σας. Πρόσθετες δαπάνες ισχύουν για αυτήν την υπηρεσία.

Υπηρεσίες Καταπιστεύματος (Trust)

Η χρήση ενός Trust για την κατοχή μετοχών σε μια offshore εταιρία μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα πολύ ουσιώδη φορολογικά και άλλα πλεονεκτήματα, τόσο στο θάνατο, όσο και κατά τη διάρκεια ζωής του ιδρυτή. Τα πλεονεκτήματα αυτά είναι:

  • Αποφυγή  Φόρου Κληρονομίας:

Σε περίπτωση θανάτου, ο φόρος κληρονομιάς που κανονικά αξιολογείται με βάση την αξία των μετοχών, συνήθως μηδενίζεται.

  • Προστασία Περιουσιακών Στοιχείων:

Τα περιουσιακά στοιχεία που έχουν τοποθετηθεί σε καταπίστευμα είναι γενικώς απρόσβλητα από πιστωτές που μπορεί να υπάρχουν λόγω οικονομικών δυσκολιών, διαδικασιών διαζυγίων, δικαστικών υποθέσεων κτλ.

(3)Αποφυγή διαδικασίας επικύρωσης διαθήκης:

Ένα καταπίστευμα παρέχει ένα μέσο με το οποίο τα περιουσιακά στοιχεία μπορούν να περάσουν ομαλά στην επόμενη γενιά, χωρίς αναστατώσεις, καθυστερήσεις, επιπλέον κόστη, απώλεια εμπιστευτικότητας κ.τ.λ., συνυφασμένα με τη διαδικασία επικύρωσης της διαθήκης, η οποία αναγκαστικά έπεται όταν τα περιουσιακά στοιχεία κληροδοτούνται με διαθήκη.

(4)Συνέχεια:

Τα καταπιστεύματα παρέχουν τα μέσα με τα οποία τα περιουσιακά στοιχεία μπορούν να συνεχίσουν να χορηγούνται σύμφωνα με τις επιθυμίες του ιδρυτή μετά το θάνατό του, ώστε να προστατεύονται οι αδύναμοι και να αποφεύγεται η σπατάλη.

(5)Φορολογική Οφέλη :

Κατά τη διάρκεια της ζωής ενός ατόμου, η σύσταση ενός καταπιστεύματος μπορεί να προσφέρει σημαντικές φορολογικές ελαφρύνσεις εισοδήματος και κεφαλαίου.

Υπηρεσίες καταπιστεύματος παρέχονται από συνεργαζόμενες αδειούχες εταιρίες στα Guernsey, Gibraltar, the Isle of Man και the Turks & Caicos Islands. Τα σχετικά κόστη υπολογίζονται κατά περίπτωση. Παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες.