ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ – ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ – ΠΤΩΧΕΥΣΕΙΣ

Χρηματοδοτήσεις

Αποτελεσματικές λύσεις στο τραπεζικό χαρτοφυλάκιο της επιχείρησής σας!


Αναδιάρθρωση και εξυγίανση τραπεζικού χαρτοφυλακίου επιχειρήσεων και ιδιωτών.

Διαπραγμάτευση, με στόχο την επιμήκυνση αποπληρωμής, την εξασφάλιση περιόδου χάριτος, το «κούρεμα», τη δικαστική προστασία κ.τ.λ. Διερεύνηση εναλλακτικών πηγών χρηματοδότησης σε Ελλάδα και εξωτερικό.

Χρήση όλων των «εργαλείων» που δίνει ο Νόμος, όπως ο «Εξωδικαστικός», η πλατφόρμα διμερούς διαπραγμάτευσης, η ένταξη στον Πτωχευτικό Νόμο κ.τ.λ.

Διαβάστε αναλυτικότερα
Η γνώση, η πολυετής εμπειρία και το δίκτυο συνεργατών μας εγγυώνται αποτελεσματικές λύσεις στον τομέα της χρηματοδότησης κάθε επιχείρησης, τη στιγμή που τη χρειάζεται και με τους ευνοϊκότερους κατά το δυνατόν όρους.

Με τη χάραξη της κατάλληλης στρατηγικής, εξασφαλίζουμε νέες γραμμές χρηματοδότησης για τις επιχειρήσεις, επαναδιαπραγματευόμαστε το ανοιχτό χαρτοφυλάκιό τους ή αναδιαρθρώνουμε τις υποχρεώσεις τους.

Οι υπηρεσίες μας περιλαμβάνουν:

1. Χρηματοδότηση

 • Χρηματοδότηση από εγχώρια τραπεζικά ιδρύματα συνεργασία της εταιρίας μας με το σύνολο των τραπεζικών ιδρυμάτων.
 • Πρόσβαση σε χρηματοδότηση από τράπεζες του εξωτερικού.
 • Ιδιωτική χρηματοδότηση, από ιδιωτικά επενδυτικά κεφάλαια, κεφάλαια επιχειρηματικών συμμετοχών, κλπ.

2. Διαπραγμάτευση με τις Τράπεζες

Η εταιρία μας αναλαμβάνει να σας καθοδηγήσει στη δύσκολη διαδικασία επαναδιαπραγμάτευσης των όρων αποπληρωμής των οφειλών σας, αλλά και να επέμβει άμεσα και αποτελεσματικά μέσω της εκπόνησης του κατάλληλου Business Plan ώστε να επιτευχθεί το βέλτιστο δυνατό αποτέλεσμα (περίοδος χάριτος, επιμήκυνση, «κούρεμα», δικαστική προστασία, εξωδικαστικός συμβιβασμός, πτωχευτική διαδικασία κ.τ.λ.).

Όλα τα παραπάνω επιτυγχάνονται χωρίς την επιβάρυνση της πιστοληπτικής ικανότητας του οφειλέτη, άμεσα και με χαμηλό κόστος, ώστε να είναι εφικτός ο οικονομικός και επιχειρηματικός σχεδιασμός της επόμενης ημέρας. Ο πελάτης μας κερδίζει χρόνο και χρήμα, αλλά και την απαραίτητη ηρεμία που χρειάζεται για την υλοποίηση των επόμενων κινήσεών του.

Διαπραγμάτευση με τις Τράπεζες


Οι δύσκολες οικονομικές συνθήκες, αλλά και η αδυναμία των τραπεζών να αναχρηματοδοτήσουν τις εταιρικές και ιδιωτικές οφειλές έχουν οδηγήσει μεγάλο μέρος των δανειοληπτών σε αδυναμία εξυπηρέτησης των υποχρεώσεών του. Η εταιρεία μας αναλαμβάνει να σας καθοδηγήσει στη δύσκολη διαδικασία επαναδιαπραγμάτευσης των όρων αποπληρωμής των οφειλών σας, αλλά και να επέμβει άμεσα και αποτελεσματικά, όταν χρειάζεται, για να επιτύχει το βέλτιστο δυνατό αποτέλεσμα. Στο πλαίσιο αυτό, αναλαμβάνουμε να διεκπεραιώσουμε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την υπαγωγή σε ευνοϊκό καθεστώς («συνεργάσιμος δανειολήπτης κ.τ.λ.), να εκπονήσουμε τις απαραίτητες μελέτες βιωσιμότητας, αναδιάρθρωσης κ.τ.λ.


Κατά περίπτωση εξετάζουμε, διαπραγματευόμαστε και επιτυγχάνουμε:

 • Τη συγκέντρωση όλων των οφειλών σε ένα προϊόν με ευνοϊκούς όρους.
 • Την αναστολή πληρωμής για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα (περίοδος χάριτος).
 • Την επιμήκυνση της διάρκειας αποπληρωμής ή/και τη μείωση του επιτοκίου δανεισμού.
 • Τη μείωση του συνολικού ποσού πληρωμής («κούρεμα»).
 • Τη δικαστική προστασία του οφειλέτη και τη νομική υποστήριξη σε όποιες περιπτώσεις κρίνεται αναγκαία η προσφυγή στα δικαστήρια.
 • Την άρση των όποιων εκκρεμών νομικών μέτρων (Διαταγών Πληρωμής κ.τ.λ.).
 • Τον εξωδικαστικό συμβιβασμό , με σκοπό την άμεση και οικονομική διευθέτηση των οφειλών.
 • «Κόκκινα Δάνεια» Διαχείρισή τους/Διαπραγματεύσεις τακτοποίησης οφειλών
 • «Πτώχευση Μικρού Αντικειμένου»


Όλα τα παραπάνω επιτυγχάνονται χωρίς την επιβάρυνση της πιστοληπτικής ικανότητας του οφειλέτη, άμεσα και με χαμηλό κόστος, ώστε να είναι εφικτός ο οικονομικός και επιχειρηματικός σχεδιασμός της επόμενης ημέρας. Ο πελάτης μας κερδίζει χρόνο και χρήμα, αλλά και την απαραίτητη ηρεμία που χρειάζεται για την υλοποίηση των επόμενων κινήσεών του.
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ
ΜΑΖΙ ΜΑΣ