ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ

Χρηματοδοτήσεις – “Κόκκινα Δάνεια”

Αποτελεσματικές λύσεις στο τραπεζικό χαρτοφυλάκιο της επιχείρησής σας!


Αναδιάρθρωση και εξυγίανση τραπεζικού χαρτοφυλακίου επιχειρήσεων και ιδιωτών.

Διαπραγμάτευση, με στόχο την επιμήκυνση αποπληρωμής, την εξασφάλιση περιόδου χάριτος, το «κούρεμα», τη δικαστική προστασία κ.τ.λ. Διερεύνηση εναλλακτικών πηγών χρηματοδότησης σε Ελλάδα και εξωτερικό.

Διαβάστε αναλυτικότερα
Η δύσκολη οικονομική συγκυρία, η έλλειψη ρευστότητας και η δυσκολία των τραπεζών να χρηματοδοτήσουν τις επιχειρήσεις έχουν περιορίσει τις πηγές χρηματοδότησης και αναχρηματοδότησης. Η γνώση της εταιρείας μας, η πολυετής εμπειρία και το δίκτυο συνεργατών της εγγυώνται αποτελεσματικές λύσεις στον τομέα της χρηματοδότησης κάθε επιχείρησης, τη στιγμή που τη χρειάζεται και με τους ευνοϊκότερους όρους.

Με τη χάραξη της κατάλληλης στρατηγικής, εξασφαλίζουμε νέες γραμμές χρηματοδότησης για τις επιχειρήσεις, επαναδιαπραγματευόμαστε το ανοιχτό χαρτοφυλάκιό τους ή αναδιαρθρώνουμε τις υποχρεώσεις τους και διερευνούμε τη δυνατότητα χρηματοδότησης από ιδιώτες επενδυτές, funds κ.τ.λ. Εξασφαλίζουμε αδιατάρακτη χρηματοδότηση των αναγκών τους, με το μέγιστο όφελος για την κερδοφορία τους.

Χρηματοδότηση

Άνοιγμα νέων γραμμών χρηματοδότησης (από τράπεζες, ιδιώτες, funds κ.ά.), ικανών να καλύψουν τις ανάγκες κάθε επιχείρησης σε ρευστότητα, αλλά και σε κεφάλαια ανάπτυξης. Χρηματοδοτικά προγράμματα ανάλογα με τις απαιτήσεις κάθε περίπτωσης, με ποικιλία επιλογών και διασφάλιση της καλύτερης επιλογής χρηματοδότησης. Χρηματοδότηση επενδυτικών σχεδίων κ.ά. - Χρηματοδότηση από εγχώρια τραπεζικά ιδρύματα. Συνεργασία της εταιρείας μας και με τις τέσσερις συστημικές τράπεζες.

- Πρόσβαση σε χρηματοδότηση από τράπεζες του εξωτερικού.

- Ιδιωτική χρηματοδότηση από ιδιωτικά επενδυτικά κεφάλαια (private equity), κεφάλαια επιχειρηματικών συμμετοχών κ.λπ.

- Κεφάλαια επιχειρηματικών συμμετοχών.

- Χρηματοδότηση εξαγορών και συγχωνεύσεων.


Διαπραγμάτευση με τις Τράπεζες


Οι δύσκολες οικονομικές συνθήκες, αλλά και η αδυναμία των τραπεζών να αναχρηματοδοτήσουν τις εταιρικές και ιδιωτικές οφειλές έχουν οδηγήσει μεγάλο μέρος των δανειοληπτών σε αδυναμία εξυπηρέτησης των υποχρεώσεών του. Η εταιρεία μας αναλαμβάνει να σας καθοδηγήσει στη δύσκολη διαδικασία επαναδιαπραγμάτευσης των όρων αποπληρωμής των οφειλών σας, αλλά και να επέμβει άμεσα και αποτελεσματικά, όταν χρειάζεται, για να επιτύχει το βέλτιστο δυνατό αποτέλεσμα. Στο πλαίσιο αυτό, αναλαμβάνουμε να διεκπεραιώσουμε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την υπαγωγή σε ευνοϊκό καθεστώς («συνεργάσιμος δανειολήπτης κ.τ.λ.), να εκπονήσουμε τις απαραίτητες μελέτες βιωσιμότητας, αναδιάρθρωσης κ.τ.λ.


Κατά περίπτωση εξετάζουμε, διαπραγματευόμαστε και επιτυγχάνουμε:

  • Τη συγκέντρωση όλων των οφειλών σε ένα προϊόν με ευνοϊκούς όρους.
  • Την αναστολή πληρωμής για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα (περίοδος χάριτος).
  • Την επιμήκυνση της διάρκειας αποπληρωμής ή/και τη μείωση του επιτοκίου δανεισμού.
  • Τη μείωση του συνολικού ποσού πληρωμής («κούρεμα»).
  • Τη δικαστική προστασία του οφειλέτη και τη νομική υποστήριξη σε όποιες περιπτώσεις κρίνεται αναγκαία η προσφυγή στα δικαστήρια.
  • Την άρση των όποιων εκκρεμών νομικών μέτρων (Διαταγών Πληρωμής κ.τ.λ.).
  • Τον εξωδικαστικό συμβιβασμό , με σκοπό την άμεση και οικονομική διευθέτηση των οφειλών.
  • «Κόκκινα Δάνεια» Διαχείρισή τους/Διαπραγματεύσεις τακτοποίησης οφειλών


Όλα τα παραπάνω επιτυγχάνονται χωρίς την επιβάρυνση της πιστοληπτικής ικανότητας του οφειλέτη, άμεσα και με χαμηλό κόστος, ώστε να είναι εφικτός ο οικονομικός και επιχειρηματικός σχεδιασμός της επόμενης ημέρας. Ο πελάτης μας κερδίζει χρόνο και χρήμα, αλλά και την απαραίτητη ηρεμία που χρειάζεται για την υλοποίηση των επόμενων κινήσεών του.
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ
ΜΑΖΙ ΜΑΣ