Κόκκινα Δάνεια

 

«ΚΟΚΚΙΝΑ ΔΑΝΕΙΑ» – Η ΩΡΑ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ(;)

Οι αλλαγές στο καθεστώς των μη εξυπηρετούμενων δανείων δεν αποτελούν πρόβλημα, αλλά ευκαιρία για τους δανειολήπτες

Η ιδιαίτερη κινητικότητα που παρατηρείται το τελευταίο διάστημα στο θέμα της επίλυσης του προβλήματος των «κόκκινων δανείων» συνδέεται άμεσα με τις ευρύτερες οικονομικές εξελίξεις. Όσο η Ελλάδα ακολουθεί την προδιαγεγραμμένη πορεία της συμφωνίας με τους δανειστές, προτεραιότητα για όλες τις πλευρές αποτελεί η εξομάλυνση των οικονομικών των τραπεζών, με άμεσο στόχο να αρχίσουν και πάλι να αποτελούν κινητήριο δύναμη της οικονομίας, παρέχοντας την πολυπόθητη ρευστότητα στην αγορά. Στο πλαίσιο αυτό και παράλληλα με την ανακεφαλαιοποίησή τους, οι τράπεζες θα πρέπει να προχωρήσουν σε «ξεκαθάρισμα» του χαρτοφυλακίου των δανείων τους, επιχειρηματικών και ιδιωτών, δίνοντας τέλος σε μία υπόθεση που χρονίζει και ταλαιπωρεί την ελληνική οικονομία, αλλά και την κοινωνία συνολικά.

Οι εξελίξεις τρέχουν και οι τελικές ρυθμίσεις, που ήδη ισχύουν ή θα ισχύσουν σύντομα, θα διαμορφώσουν το πλαίσιο ένταξης των δανειοληπτών σε ευνοϊκό καθεστώς ρύθμισης. Οι πρόσφατες αλλαγές στο «Νόμο Κατσέλη» και άλλες που αναμένονται, οι αλλαγές στις πτωχευτικές διαδικασίες των εταιριών («αρθ. 99»), η συμφωνία για την προστασία της πρώτης κατοικίας και άλλες ρυθμίσεις και εξελίξεις για ειδικές περιπτώσεις δανείων (δάνεια σε ελβετικό φράγκο, δάνεια για φωτοβολταϊκά πάρκα κ.α.), βασίζονται στην εκπεφρασμένη πρόθεση της Κυβέρνησης και των δανειστών για κατηγοριοποίηση των οφειλετών σε «Συνεργάσιμους» και «Μη Συνεργάσιμους» και την ενεργή επιδίωξη είσπραξης μέσω κατασχέσεων, πλειστηριασμών κ.τ.λ. από τους δεύτερους.

Σήμερα, περισσότερο από ποτέ, δίνεται μία ευκαιρία σε όλους τους δανειολήπτες να «τακτοποιήσουν» τις οφειλές τους εκμεταλλευόμενοι τις ευεργετικές διατάξεις Νόμων και διατάξεων, που ίσως και να είναι οι τελευταίες. Τα χρονικά περιθώρια είναι στενά, αλλά η συγκυρία προσφέρει σημαντικά πλεονεκτήματα σε όσους αποφασίσουν να δράσουν, αντί να περιμένουν παθητικά τις εξελίξεις. Η σωστή προετοιμασία και η συντονισμένη δράση, είναι απαραίτητες για την εξασφάλιση του ευνοϊκού αποτελέσματος, με δεδομένο, μάλιστα, ότι την τακτική αυτή ακολουθούν και οι ίδιες οι τράπεζες στην προσπάθεια για είσπραξη των απαιτήσεών τους και βελτίωσης της εικόνας των ισολογισμών τους.

H εταιρία Boxmind, με τα άριστα καταρτισμένα στελέχη και με εμπειρία δεκαετιών στα τραπεζικά θέματα και τη διαπραγμάτευση, είναι σε θέση να προτείνει εξειδικευμένες λύσεις, σχεδιασμένες με προσοχή για κάθε περίπτωση ξεχωριστά. Σε κάθε περίπτωση γίνεται λεπτομερής καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης, αξιολόγηση των εναλλακτικών λύσεων και διαμόρφωση πλάνου ενεργειών, με βραχυπρόθεσμους και μακροπρόθεσμους στόχους. Οι στόχοι αυτοί είναι η προστασία της εταιρικής ή προσωπικής περιουσίας, η βελτίωση της ταμειακής ρευστότητας, η αύξηση της αποτελεσματικότητας, η μακροπρόθεσμη και βιώσιμη ρύθμιση των δανειακών υποχρεώσεων και η γενικότερη επίλυση των σχετικών επιχειρηματικών προβλημάτων. Μερικές μόνο από τις υπηρεσίες μας είναι:

- Διενέργεια μελέτης εμπειρογνωμοσύνης για την ένταξη των επιχειρηματικών μονάδων στις ευεργετικές διατάξεις του ΠτΚ.

- Η εκπόνηση αναλυτικών και τεκμηριωμένων επιχειρηματικών σχεδίων για την εξυγίανση των εταιριών.

- Η εκπόνηση μελετών σκοπιμότητας και βιωσιμότητας.

- Η υποστήριξη της διαδικασίας εξωδικαστικού διακανονισμού και ρύθμισης με τις τράπεζες και άλλους πιστωτές. Διαδικασία που, εξάλλου, προτιμάται από τους περισσότερους δανειστές όταν διαπιστώσουν ότι έχουν να αντιμετωπίσουν έναν ενήμερο και σκληρό αντίπαλο.

- Η νομική καθοδήγηση και υποστήριξη στην περίπτωση της επιλογής της δικαστικής οδού.

- Η αξιοποίηση νέων και εναλλακτικών χρηματοδοτικών εργαλείων.

- Η επαναδιαπραγμάτευση των όρων δανεισμού, ακόμα και για ενήμερους δανειολήπτες με στόχο τη μείωση του σχετικού κόστους.

- Η χρηματοοικονομική και λειτουργική αναδιοργάνωση της επιχείρησης με άμεσο στόχο την ανάκαμψη και τη θωράκισή της έναντι μελλοντικών κινδύνων.

Σε κάθε περίπτωση, τώρα είναι η στιγμή να δράσετε για να διασφαλίσετε την προστασία της περιουσίας σας, τη μείωση του κόστους δανεισμού και τη βιωσιμότητα της επιχείρησής σας.

Επικοινωνήστε σήμερα μαζί μας για να διαμορφώσουμε από κοινού το πλάνο των επόμενων ενεργειών σας.

O Νέος Κώδικας Δεοντολογίας των Τραπεζών