Φορολογικό καθεστώς Guernsey

 

 

GUERNSEY (Channel Islands) COMPANIES

 ____________________________________

Σύνοψη

Το Guernsey είναι το δεύτερο μεγαλύτερο από τα Channel Islands, με το Jersey να είναι το μεγαλύτερο. Βρίσκεται στη Θάλασσα τη Μάγχης κοντά στις ακτές της Νορμανδίας. Καλύπτει 62 τετραγωνικά χιλιόμετρα και έχει πληθυσμό περίπου 65.000 κατοίκους, με το πρωταρχικό οικονομικό κέντρο να είναι ο Λιμένας του Αγίου Πέτρου.

Τα Channel Islands έχουν μία μοναδική συνταγματική ρύθμιση με το ΗΒ. Τα νησιά αυτά ανήκουν στη Βασίλισσα της Αγγλίας, ξεχωριστά όμως από την αποικιακή εξάρτηση του ΗΒ και οι τοπικά εκλεγμένοι άρχοντες έχουν το αποκλειστικό δικαίωμα λήψης αποφάσεων σε εγχώρια ζητήματα  (συμπεριλαμβανόμενης και της φορολογίας), ενώ το ΗΒ είναι υπεύθυνο για τα εξωτερικά ζητήματα των Νησιών.

Τα Νησιά είναι συνεργαζόμενα μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εξαιτίας αυτού υπόκεινται στον Ευρωπαϊκό Νόμο. Έτσι, έχουν επιλέξει να συμμετέχουν στο σύστημα του κοινού δασμολογίου και του αγροτικού συστήματος εισφορών, αλλά δεν υπόκεινται στον Ευρωπαϊκό Νόμο στα περισσότερα υπόλοιπα ζητήματα.

Η επίσημη γλώσσα είναι τα Αγγλικά, αν και τα Γαλλικά ομιλούνται ευρέως και το νομικό σύστημα βασίζεται σε μια μίξη του Αγγλικού και Γαλλικού Νόμου.

Το Guernsey έχει υπογράψει συμφωνίες διπλής φορολογίας, οι οποίες περιλαμβάνουν και την ανταλλαγή πληροφοριών με το ΗΒ οπότε οι κάτοικοι του ΗΒ πρέπει να σκεφτούν προσεκτικά το ενδεχόμενο να ανοίξουν εκεί offshore εταιρία.

Με την εισαγωγή ενός νέου εταιρικού νόμου και ενός εντελώς νέου Μητρώου Εταιριών από το 2008, το Guernsey θεωρείται μοντέρνο και πρωτοπόρο για την ίδρυση εταιρίας.

Εταιρία στο Guernsey

Οι εταιρίες που ανήκουν σε κατοίκους εκτός του νησιού και δεν πραγματοποιούν συναλλαγές με κατοίκους ή επιχειρήσεις του Guernsey, μπορούν να ιδρυθούν στο νησί και να λειτουργούν αφορολόγητα.

Οι εταιρίες έχουν τα παρακάτω χαρακτηριστικά :

Φορολογία

Οι εταιρίες που εδρεύουν στο Guernsey αλλά οι ενασχολήσεις τους είναι εκτός αυτού έχουν μηδενική φορολόγηση, ανεξάρτητα από τα κέρδη τους.

Μέτοχοι

Απαιτείται ελάχιστος αριθμός του ενός μετόχου, ενώ επιτρέπονται και οι εταιρικοί μέτοχοι. Οι λεπτομέρειες του τελικού δικαιούχου της εταιρίας (last beneficiary owner) πρέπει να μεταβιβάζονται στις αρχές του Guernsey, αλλά αυτές οι πληροφορίες προστατεύονται από διατάξεις περί απορρήτου. Οι ανώνυμες μετοχές δεν επιτρέπονται. Ένα μετοχολόγιο πρέπει να διατηρείται στην εγγεγραμμένη διεύθυνση της εταιρίας και πρέπει να είναι διαθέσιμο για επιθεώρηση από οποιοδήποτε μέλος του κοινού. Λεπτομέρειες των μετόχων διατηρούνται στο δημόσιο φάκελο του μητρώου της εταιρίας, αλλά η ανωνυμία μπορεί να διατηρηθεί με τη χρήση nominee μετόχων. Τα έγγραφα μπορούν να σταλθούν ηλεκτρονικά από την εταιρία στον μέτοχο, όπου συμφωνηθεί με αυτόν.

Διευθυντές

Οι περισσότερες “onshore” χώρες έχουν διατάξεις στη φορολογική τους νομοθεσία στις οποίες οποιαδήποτε εταιρία, ανεξάρτητα από το που έχει ιδρυθεί, αν ελέγχεται/διοικείται μέσα στη δικαιοδοσία τους, θα θεωρείται φορολογικός κάτοικος της χώρας αυτής και θα φορολογείται για το παγκόσμιο εισόδημά της με τους τοπικούς συντελεστές. Για παράδειγμα, οποιαδήποτε offshore εταιρία η οποία έχει τους διευθυντές της στο Ηνωμένο Βασίλειο θεωρείται φορολογικός κάτοικος του ΗΒ και φορολογείται εκεί για το παγκόσμιό της εισόδημα. Παράλειψη των διευθυντών να κηρύξουν την ευθύνη της offshore εταιρίας στη φορολογία του ΗΒ θα θεωρηθεί ως αδίκημα από τον νόμο του ΗΒ και θα έχει πολύ σοβαρές οικονομικές και ποινικές επιπτώσεις. Οι περισσότερες “onshore” χώρες έχουν παρόμοιες προβλέψεις στο φορολογικό τους σύστημα οπότε δεν θα ήταν ορθό για τους διευθυντές-κατοίκους των “onshore” χωρών να λειτουργούν ως διευθυντές μιας offshore εταιρίας. Για να αποδεικνύεται ότι η διαχείριση και ο έλεγχος της εταιρίας λαμβάνει χώρα offshore και ότι η εταιρία είναι φορολογούμενη offshore (στα Guernsey), συνήθως παρέχουμε διευθυντές. Στις περισσότερες περιπτώσεις αυτή η υπηρεσία είναι αναγκαία για να υπάρξουν νόμιμες φορολογικές απαλλαγές.

Οι εταιρίες πρέπει να έχουν τουλάχιστον έναν διευθυντή ο οποίος μπορεί να είναι είτε εταιρικός είτε ιδιώτης. Τα στοιχεία των διευθυντών εμφανίζονται στα δημόσια έγγραφα, αλλά η ανωνυμία μπορεί να διατηρηθεί με τη χρήση τρίτων.

Ετήσιες Εκθέσεις

Οι διευθυντές πρέπει να υποβάλλουν μία «Ετήσια Επικυρωμένη Έκθεση» στο Μητρώο Εταιριών, μέχρι τις 31 Ιανουαρίου κάθε χρόνο. Αυτή θα δίνει λεπτομέρειες για τους διευθυντές και τους εγγεγραμμένους μετόχους, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας και θα επιβεβαιώνει ότι το μητρώο των μελών είναι ενημερωμένο, με χρηματικά πρόστιμα σε περίπτωση μη υποβολής.

Χρονοδιάγραμμα

Η ίδρυση της εταιρίας μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσα σε 3 μέρες. Έτοιμες εταιρίες δεν είναι διαθέσιμες αφού υπάρχει η απαίτηση να αποκαλύπτονται τα στοιχεία του ιδιοκτήτη πριν από την ίδρυση της εταιρίας. Αυτό σημαίνει ότι δεν γίνεται να ιδρυθεί κάποια εταιρία αν δεν δοθεί η εντολή από τον πελάτη. Ωστόσο, κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες, υπάρχει η δυνατότητα ίδρυσης εταιρίας σε 15 λεπτά.

Περιορισμοί στο Όνομα και στις Δραστηριότητες

Το όνομα των εταιριών περιορισμένης ευθύνης (Limited Liability Companies) πρέπει να τελειώνει με τη λέξη «Limited». Όσον αφορά εταιρίες μικτής ευθύνης, το όνομα τους πρέπει να τελειώνει με τις λέξεις «Mixed Liability”. Το όνομα της εταιρίας δεν γίνεται να είναι παραπλανητικό σε σχέση με τις δραστηριότητές της.

Παγκόσμιες πρωτοβουλίες όπως οι US FATCA, UK FATCA, Common Reporting Standards (CRS) και πολλές άλλες έχουν αυξήσει σε μεγάλο βαθμό τις δαπάνες συμμόρφωσης. Σύμφωνα με τα κοινώς αποδεκτά, χρεώνουμε μια ονομαστική αμοιβή €100 ή ισάξια, για τις δαπάνες συμμόρφωσης. Επιπλέον χρεώσεις μπορεί να καταλογιστούν αν ζητηθούν επιπλέον υπηρεσίες.

Επιπλέον Υπηρεσίες

Διευθυντές

Όπως επισημάνθηκε προηγουμένως, για να εξασφαλιστεί ότι η διεύθυνση και ο έλεγχος της εταιρίας λαμβάνει χώρα στο Guernsey και η εταιρία φορολογείται εκεί, μπορούμε (όπως συνήθως και γίνεται) να διαθέσουμε διευθυντές. Στις περισσότερες περιπτώσεις αυτή η υπηρεσία είναι αναγκαία αν θέλουμε να υπάρξει νόμιμη φορολόγηση των αποταμιεύσεων.

Τραπεζικοί Λογαριασμοί

Μπορούμε να βοηθήσουμε με το άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών της εταιρίας στα περισσότερα μέρη του κόσμου, καθώς και στην προετοιμασία οποιονδήποτε πιθανών άλλων συμβολαιογραφικών κ.τ.λ. τεκμηριώσεων χρειαστούν.

Remailing, FAX, Τηλ. και Office Facilities

Ως κομμάτι του πακέτου υπηρεσιών μας παρέχουμε εγγεγραμμένη διεύθυνση γραφείου στη χώρα ίδρυσης της εταιρίας προκειμένου να ικανοποιηθούν οι τοπικές εκ του νόμου απαιτήσεις. Μια επιπλέον υπηρεσία είναι η παροχή διεύθυνσης, τηλεφώνου και αριθμού fax για τη λήψη αλληλογραφίας ο οποίος μπορεί να είναι ίδιος με την εγγεγραμμένη διεύθυνση ή κάποια άλλη διεύθυνση γραφείου. Όταν λαμβάνεται αλληλογραφία ενεργούμε ανάλογα με τις απαιτήσεις σας.

Εταιρική Τηλεφωνική Γραμμή

Για τις εταιρίες που είναι πιο ενεργές ή επιθυμούν να έχουν περισσότερες υπηρεσίες μπορούμε να φροντίσουμε για την άμεση εγκατάσταση μιας εταιρικής τηλεφωνικής γραμμής, η οποία θα απαντάει σε εισερχόμενες κλήσεις με το όνομα της εταιρίας σας. Πρόσθετες δαπάνες ισχύουν για αυτήν την υπηρεσία.

Υπηρεσίες Καταπιστεύματος (Trust)

Η χρήση ενός Trust για την κατοχή μετοχών σε μια offshore εταιρία μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα πολύ ουσιώδη φορολογικά και άλλα πλεονεκτήματα, τόσο στο θάνατο, όσο και κατά τη διάρκεια ζωής του ιδρυτή. Τα πλεονεκτήματα αυτά είναι:

  • Αποφυγή  Φόρου Κληρονομίας:

Σε περίπτωση θανάτου, ο φόρος κληρονομιάς που κανονικά αξιολογείται με βάση την αξία των μετοχών, συνήθως μηδενίζεται.

  • Προστασία Περιουσιακών Στοιχείων:

Τα περιουσιακά στοιχεία που έχουν τοποθετηθεί σε καταπίστευμα είναι γενικώς απρόσβλητα από πιστωτές που μπορεί να υπάρχουν λόγω οικονομικών δυσκολιών, διαδικασιών διαζυγίων, δικαστικών υποθέσεων κτλ.

(3)Αποφυγή διαδικασίας επικύρωσης διαθήκης:

Ένα καταπίστευμα παρέχει ένα μέσο με το οποίο τα περιουσιακά στοιχεία μπορούν να περάσουν ομαλά στην επόμενη γενιά, χωρίς αναστατώσεις, καθυστερήσεις, επιπλέον κόστη, απώλεια εμπιστευτικότητας κ.τ.λ., συνυφασμένα με τη διαδικασία επικύρωσης της διαθήκης, η οποία αναγκαστικά έπεται όταν τα περιουσιακά στοιχεία κληροδοτούνται με διαθήκη.

(4)Συνέχεια:

Τα καταπιστεύματα παρέχουν τα μέσα με τα οποία τα περιουσιακά στοιχεία μπορούν να συνεχίσουν να χορηγούνται σύμφωνα με τις επιθυμίες του ιδρυτή μετά το θάνατό του, ώστε να προστατεύονται οι αδύναμοι και να αποφεύγεται η σπατάλη.

(5)Φορολογική Οφέλη :

Κατά τη διάρκεια της ζωής ενός ατόμου, η σύσταση ενός καταπιστεύματος μπορεί να προσφέρει σημαντικές φορολογικές ελαφρύνσεις εισοδήματος και κεφαλαίου.

Υπηρεσίες καταπιστεύματος παρέχονται από συνεργαζόμενες αδειούχες εταιρίες στα Guernsey, Gibraltar, the Isle of Man και the Turks & Caicos Islands. Τα σχετικά κόστη υπολογίζονται κατά περίπτωση. Παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες.