ΠΙΝΑΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

Φυσικά Πρόσωπα Μισθωτοί – Συνταξιούχοι – Ελεύθεροι Επαγγελματίες (Όταν πληρούν τις προϋποθέσεις*)Έως25.000,00 22%
Από 25.000,01 Έως 42.000,00 32% Από 42.000,01 και άνω 42%
Ατομική Επιχείριση – Ελεύθεροι επαγγελματίες – Τεχνικές ΕταιρίεςΈως 50.000,00 26%
Από 50.000,01 και άνω 33%
Ο.Ε. – Ε.Ε. – Κοινοπραξίες με Απλογραφικά Βιβλία (Β’ Κατηγορίας)Έως 50.000,00 26%
Από 50.000,01 και άνω 33%
Ο.Ε. – Ε.Ε. – Κοινοπραξίες με Διπλογραφικά Βιβλία (Γ’ Κατηγορίας)Στο σύνολο του φορολογητέου εισοδήματος (Κερδών) 26%
Α.Ε. – Ε.Π.Ε. – Ι.Κ.Ε.Στο σύνολο του φορολογητέου εισοδήματος (Κερδών) 26%
Εισοδήματα από ΑκίνηταΈως 12.000,00 11%
Από 12.00,01 και άνω 33%

* Αν έχουν μέχρι 3 εργοδότες, ή περισσότερους εφόσον από τους 3 προέρχεται τουλάχιστον το 75% των εσόδων τους. Βοχ ηΐπά