ΚΟΣΤΟΣ – ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ – ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

Όλη η σειρά των πιστοποιητικών περιλαμβάνει :

 1. Πιστοποιητικό Μεταγραφής
 2. Πιστοποιητικό διεκδικήσεων
 3. Πιστοποιητικό Ιδιοκτησίας
 4. Πιστοποιητικό Βαρών

ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

 1. 11 % Χ της Αντικειμενικής 1,3 % Χ της Αντικειμενικής 7 %ο Χ της Αντικειμενικής 2% Χ της Αντικειμενικής
  Φόρος Μεταβίβασης :
 2. Έξοδα Συμβολαιογράφου :
 3. Έξοδα Μετεγγραφής :
 4. Έξοδα Δικηγόρου :
 5. Επικαρπία Μεταβίβαση / Πώληση : 5% στο συνολικό ποσό

Για έκδοση διαταγής πληρωμής / κατάσχεσης / πρόγραμμα Πλειστηριασμού κόστος 5 % στο ποσό της διαταγής.