ΤΕΠΙΧ – Επιχειρηματική Επανεκκίνηση

Ταμείο Δανειοδοτήσεων / ΤΕΠΙΧ
5 Δεκεμβρίου, 2014
ΤΕΠΙΧ – Νησιωτική Τουριστική Επιχειρηματικότητα
5 Δεκεμβρίου, 2014
Δείτε τα όλα

ΤΕΠΙΧ – Επιχειρηματική Επανεκκίνηση

Η Δράση «Επιχειρηματική Επανεκκίνηση» του Ταμείου Επιχειρηματικότητας (ΤΕΠΙΧ) ξεκίνησε τη λειτουργία της με στόχο την προώθηση της επιχειρηματικότητας, τη διευκόλυνση της πρόσβασης των επιχειρήσεων στη χρηματοδότηση και την ενίσχυση των επενδύσεων μέσω της παροχής δανείων με ευνοϊκούς όρους.

Η Δράση διαθέτει συνολικά κεφάλαια ύψους €550 εκατ., τα οποία προέρχονται κατά 50% από το Ταμείο Επιχειρηματικότητας (ΤΕΠΙΧ) της ΕΤΕΑΝ και κατά 50% από τις συνεργαζόμενες Τράπεζες.

Επιλέξιμες για να συμμετέχουν στη συγκεκριμένη δράση είναι οι υφιστάμενες και υπό ίδρυση πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις των επιλέξιμων οικονομικών κλάδων, που αναπτύσσουν βιώσιμη επιχειρηματική δράση στην ελληνική επικράτεια.

Χαρακτηριστικά Δανείων

Τα προσφερόμενα δάνεια είναι δύο κατηγοριών:

1) Δάνεια επιχειρηματικής ανάπτυξης ειδικού σκοπού (κεφάλαια κίνησης)

 • ύψος δανείου: €10.000 έως €300.000 ανάλογα με τις λειτουργικές ανάγκες της επιχειρήσεως
 • διάρκεια αποπληρωμής: έως 48 μήνες2) Δάνεια επενδυτικού σκοπού

 • ύψος δανείου: €10.000 έως €800.000
 • διάρκεια αποπληρωμής: 5-12 έτη με δυνατότητα περιόδου χάριτος από 6 μήνες έως 2 έτη, ανάλογα με το χρόνο υλοποίησης της επένδυσηςΣυγκεκριμένα τα δάνεια αφορούν σε επενδυτικά σχέδια που:

 • υπάχθηκαν στον Ν.3299/2004,
 • εντάχθηκαν σε άλλα προγράμματα κρατικής ενίσχυσης,
 • δεν εντάχθηκαν σε προγράμματα κρατικής ενίσχυσης και δεν έχουν υλοποιηθεί.Οι αιτήσεις υποβάλλονται στα καταστήματα των συνεργαζόμενων Τραπεζών:

 • Εθνική Τράπεζα Ελλάδος
 • Alpha Τράπεζα
 • Eurobank
 • Νέα Proton Τράπεζα
 • Συνεταιριστική Τράπεζα Ηπείρου
 • Παγκρήτια Συνεταιριστική
 • Συνεταιριστική Τράπεζα Kαρδίτσας
 • Τράπεζα Aττικής
 • Τράπεζα Πειραιώς
 • Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων
 • Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας