Ταμείο Δανειοδοτήσεων / ΤΕΠΙΧ

Ανοίγει το νέο ΕΣΠΑ. Προαναγγελία δημοσίευσης προγραμμάτων.
5 Δεκεμβρίου, 2014
ΤΕΠΙΧ – Επιχειρηματική Επανεκκίνηση
5 Δεκεμβρίου, 2014
Δείτε τα όλα

Ταμείο Δανειοδοτήσεων / ΤΕΠΙΧ

Το Ταμείο Δανειοδοτήσεων του Ταμείου Επιχειρηματικότητας (ΤΕΠΙΧ) αποσκοπεί στην παροχή στοχευμένων χρηματοδοτικών προϊόντων για την ανάπτυξη νέων, βιώσιμων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και την ενίσχυση των υφιστάμενων μικρομεσαίων επιχειρήσεων της χώρας με την ανάπτυξη κατάλληλων χρηματοδοτικών εργαλείων και προϊόντων.

Στο πλαίσιο αυτό έχουν σχεδιαστεί πέντε (5) Δράσεις, κάθε μια εκ των οποίων στοχεύει σε συγκεκριμένο θεματικό πυλώνα. Η διαδικασία υποβολής των αιτημάτων για κάθε Δράση πραγματοποιείται μέσω των συνεργαζόμενων Τραπεζών.

Οι Δράσεις του Ταμείου Δανειοδοτήσεων του ΤΕΠΙΧ αφορούν στις παρακάτω κατηγορίες:

  • Γενική Επιχειρηματικότητα (επενδύσεις Nόμου 3908/2011 ΦΕΚ Α 8/01.02.2011)
  • Επιχειρηματικότητα των Νέων
  • Εξωστρέφεια
  • Θεματικός Τουρισμός, Αφαλάτωση, Διαχείριση Απορριμμάτων, Πράσινες Υποδομές, Πράσινες Εφαρμογές, ΑΠΕ
  • Καινοτόμα Επιχειρηματικότητα, Εφοδιαστική Αλυσίδα, Τρόφιμα, ΠοτάΤα υποβαλλόμενα προς χρηματοδότηση επιχειρηματικά σχέδια των επιχειρήσεων θα πρέπει να είναι σύμφωνα με τις Δράσεις του Ταμείου.

Χαρακτηριστικά Δανείων

Οι συνεργαζόμενοι ενδιάμεσοι Χρηματοπιστωτικοί Οργανισμοί (Συνεργαζόμενες Τράπεζες) καθώς και τα χαρακτηριστικά των προσφερόμενων δανείων εμφανίζονται στον παρακάτω πίνακα:

tepix dan

*Επισημαίνεται ότι βάσει της ΚΥΑ 1510/208/13.02.2013 τα ποσά ορισμένων εκ των Δράσεων έχουν αναπροσαρμοστεί ως ακολούθως:

ΔΡΑΣΗ Α: Γενική Επιχειρηματικότητα – €10.000.000

ΔΡΑΣΗ Γ: Επιχειρηματικότητα των Νέων – €6.000.000

ΔΡΑΣΗ Δ: Εξωστρέφεια – €140.000.000ΔΡΑΣΗ ΣΤ: Καινοτόμα Επιχειρηματικότητα, Εφοδιαστική Αλυσίδα, Τρόφιμα, Ποτά – €10.000.000