Ανοίγει το νέο ΕΣΠΑ. Προαναγγελία δημοσίευσης προγραμμάτων.

Γ. Πλακιωτάκης: Έτσι θα μοιραστεί το ΕΣΠΑ στους ανέργους.
5 Δεκεμβρίου, 2014
Ταμείο Δανειοδοτήσεων / ΤΕΠΙΧ
5 Δεκεμβρίου, 2014
Δείτε τα όλα

Ανοίγει το νέο ΕΣΠΑ. Προαναγγελία δημοσίευσης προγραμμάτων.

Θέμα ημερών είναι πλέον η έναρξη των προγραμμάτων του ΕΣΠΑ, σύμφωνα με δήλωση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου.

Ο Υφυπουργός δήλωσε ότι επίκειται η έναρξη της νέας προγραμματικής περιόδου ΕΣΠΑ 2014 – 2020, με εμπροσθοβαρείς δράσεις, που θα ξεκινήσουν αμέσως μόλις δοθεί η οριστική έγκριση από η Επιτροπή, κάτι που αναμένεται να συμβεί πριν το τέλος του Δεκεμβρίου.

Εξήγγειλε πρόγραμμα ύψους 50 εκατομμυρίων Ευρώ για υφιστάμενες Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις και Επιχορήγηση 50% επενδύσεων για εξωστρεφείς δράσεις ποιοτικού εκσυγχρονισμού με προϋπολογισμό 20.000 – 200.000 €. Υπαινίχθηκε μάλιστα ότι αυτό το πρόγραμμα μπορεί να δημοσιευτεί ακόμα και εντός της τρέχουσας εβδομάδας.

Επίσης, 50 εκατομμύρια Ευρώ για πρόγραμμα για νεοφυείς επιχειρήσεις (startup companies), με επιδότηση 100% για κάλυψη των λειτουργικών εξόδων και θέσεων απασχόλησης και προϋπολογισμό έως 40.000€.

Τέλος, προανήγγειλε πρόγραμμα ύψους 25 εκατομμυρίων Ευρώ για στοχευμένες παρεμβάσεις στο ανθρώπινο δυναμικό των επιχειρήσεων (ενδοεπιχειρησιακή κατάρτιση – συμβουλευτική) σε συνεργασία με κοινωνικούς εταίρους όπως κλαδικούς φορείς, Επιμελητήρια, κλπ., αλλά και ειδική προκήρυξη για τον Τουρισμό στις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, με ξεχωριστό προϋπολογισμό.

Εδώ όλη η συνέντευξη.