Γ. Πλακιωτάκης: Έτσι θα μοιραστεί το ΕΣΠΑ στους ανέργους.

Έρχεται σύνδεση εισφορών με τζίρο για επαγγελματίες, σύμφωνα με δημοσιεύματα.
5 Δεκεμβρίου, 2014
Ανοίγει το νέο ΕΣΠΑ. Προαναγγελία δημοσίευσης προγραμμάτων.
5 Δεκεμβρίου, 2014
Δείτε τα όλα

Γ. Πλακιωτάκης: Έτσι θα μοιραστεί το ΕΣΠΑ στους ανέργους.

Τον τρόπο με τον οποίο θα διοχετευθεί το νέο ΕΣΠΑ της περιόδου 2014 -2020 για την «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, την Εκπαίδευση και τη Δια Βίου Μάθηση», παρουσίασε ο υφυπουργός Εργασίας, κ. Γιάννης Πλακιωτάκης, μιλώντας κατά τη συζήτηση για τη ψήφιση του προϋπολογισμού του 2015.

Αναλυτικά ανέφερε πως «το νέο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα χωρίζεται σε δύο άξονες:

Ο πρώτος άξονας στοχεύει στη μείωση της ανεργίας, στην αύξηση της απασχόλησης, στην ισότιμη πρόσβαση στην αγορά εργασίας, καθώς και στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας σε τομείς που η χώρα έχει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, ειδικότερα για τις ομάδες εκείνες του πληθυσμού που εμφανίζουν τα μεγαλύτερα ποσοστά ανεργίας (μακροχρόνια άνεργοι, γυναίκες, άνεργοι με χαμηλά τυπικά προσόντα, νοικοκυριά χωρίς κανένα εργαζόμενο).

Στον ίδιο άξονα έχουμε προβλέψει ειδικό κονδύλι ύψους 60 εκατ. Ευρώ για την προώθηση της Κοινωνικής Οικονομίας και των Κοινωνικών Επιχειρήσεων, ενώ συνολικά έχουμε κατανείμει επιπλέον 79 εκατ. Ευρώ για τον τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας στις 13 Περιφέρειες της χώρας.

Ταυτόχρονα αξιοποιώντας εμπροσθοβαρώς τους πόρους του προγράμματος εντός του πρώτου τριμήνου του 2015 προχωρούμε στην σύσταση Ταμείου Κοινωνικής Οικονομίας».

Ο κ. Πλακιωτάκης σημείωσε πως ο «δεύτερος άξονας στοχεύει στην αντιμετώπιση της ανεργίας των νέων και στην ένταξή τους στην αγορά εργασίας μέσω στοχευμένων παρεμβάσεων, αξιοποιώντας πλήρως την Πρωτοβουλία για την Απασχόληση των Νέων (Youth Employment Initiative) και το Ελληνικό Σχέδιο Δράσης για το Σύστημα Εγγυήσεων για τη Νεολαία (Youth Guarantee).

Το εν λόγω πρόγραμμα έχει ήδη ξεκινήσει και απευθύνεται σε 240.000 νέους ανέργους έως 24 ετών στην Ελλάδα και τα πρώτα χρήματα από τα 390 εκατομμύρια ευρώ έχουν ήδη διατεθεί.

Επίσης το πρόγραμμα voucher – εισόδου στην εργασία βρίσκεται σε εξέλιξη και οι 12.000 νέοι ηλικίας 18 -24 ετών παρακολουθούν το πρόγραμμα μέσο του οποίου αποκτούν εργασιακή εμπειρία σε ιδιωτικές επιχειρήσεις.

Για τους δύο αυτούς άξονες προτεραιότητας θα διατεθούν περισσότερα από 1,5 δις, από τους πόρους του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου αλλά και της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας για την Απασχόληση των Νέων (ΠΑΝ)».

Ο κ. Πλακιωτάκης επισήμανε πως «σύμφωνα με υπολογισμούς του Εθνικού Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών, τουλάχιστον το 20% των καταρτιζομένων παραμένουν στις θέσεις στις οποίες βρέθηκαν στο πλαίσιο της πρακτικής τους εξάσκησης.

Και ο στόχος μας είναι να αυξηθεί αυτό το ποσοστό και ιδιαίτερα να δώσουμε έμφαση σε συγκεκριμένους τομείς αιχμής της Ελληνικής οικονομίας, στο πλαίσιο του νέου αναπτυξιακού μοντέλου που έχει παρουσιάσει ο Πρωθυπουργός.

Τομείς όπως είναι ο τουρισμός, το πρωτογενές εξαγωγικό εμπόριο, οι νέες σύγχρονες ψηφιακές τεχνολογίες, ο κλάδος των logistics και άλλοι παρόμοιοι κλάδοι της εθνικής μας οικονομίας που έχουν αποδείξει ότι αποτελούν σημεία αναφοράς».

Πηγή: http://www.capital.gr/News.asp?id=2173821