Τέλος για τις αποζημιώσεις των εργαζομένων σε περίπτωση πτώχευσης

Αναγκαία μία αναδιάρθρωση των κονδυλίων του ΕΣΠΑ.
5 Ιουνίου, 2015
Πώς θα καταβληθούν οι δόσεις εισοδήματος για τα νομικά πρόσωπα και τις νομικές οντότητες
12 Ιουνίου, 2015
Δείτε τα όλα

Τέλος για τις αποζημιώσεις των εργαζομένων σε περίπτωση πτώχευσης

12/6/2015

Αλλαγές όσον αφορά στις αποζημιώσεις των εργαζομένων που εργάζονται σε εταιρία που πτώχευσε φέρνει η ελληνική πρόταση των 47 σελίδων προς τους δανειστές.

Συγκεκριμένα, μέχρι σήμερα οι αποζημιώσεις των εργαζομένων βρίσκονταν στην τρίτη σειρά της κατάταξης των απαιτήσεων προς την πτωχευμένη εταιρία, μαζί με τις εργατικές απαιτήσεις και τις ασφαλιστικές εισφορές.

Το 2010 με το άρθρο 41 του ν. 3863/10 αναβαθμίστηκαν στην ίδια τάξη προνομίου (τρίτη κατά σειρά) οι ασφαλιστικές εισφορές, μαζί με τις εργατικές απαιτήσεις από την περιουσία του εργοδότη σε περίπτωση πλειστηριασμού ακινήτου ή πτώχευσης.

Εάν γίνει δεκτή η ελληνική πρόταση, ένα δικονομικό κεκτημένο (άρθρο 977 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας) ανατρέπεται, καθώς στις περισσότερες περιπτώσεις το εκπλειστηρίασμα θα εξαντλείται υπέρ των ασφαλιστικών εισφορών και ίσως ενός μέρους των οφειλόμενων μισθών. Οι αποζημιώσεις, στην πράξη, θα «εξαφανίζονται».

Μόνο όπλο της ΓΣΕΕ είναι οι διεθνείς συμβάσεις υπ’ αριθμ. 95 και 173 του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας, οι οποίες προβλέπουν την υποχρέωση του κράτους να κατατάσσει σε υψηλότερη βαθμίδα τις απαιτήσεις των εργαζομένων από οιαδήποτε αξίωση του Δημοσίου και των ασφαλιστικών ταμείων.