Πώς θα καταβληθούν οι δόσεις εισοδήματος για τα νομικά πρόσωπα και τις νομικές οντότητες

Τέλος για τις αποζημιώσεις των εργαζομένων σε περίπτωση πτώχευσης
12 Ιουνίου, 2015
Πακέτο 35 δισ. ευρώ για αναπτυξιακό σοκ
12 Ιουνίου, 2015
Δείτε τα όλα

Πώς θα καταβληθούν οι δόσεις εισοδήματος για τα νομικά πρόσωπα και τις νομικές οντότητες

12/6/2015

Η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων, με την απόφαση ΠΟΛ1099-15, έδωσε διευκρινίσεις για την πληρωμή των δόσεων της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο:

Για τα νομικά πρόσωπα και τις νομικές οντότητες με φορολογικό έτος από  01.01.2014 έως 31.12.2014 που θα υποβάλλουν την δήλωση φορολογίας εισοδήματος κατά την διάρκεια του Ιουνίου, έως την καταληκτική ημερομηνία (30η Ιουνίου), η καταβολή του φόρου γίνεται σε επτά (7) ισόποσες μηνιαίες δόσεις, από τις οποίες η πρώτη (1η) καταβάλλεται με την υποβολή της δήλωσης (το αργότερο την επόμενη εργάσιμη της ημερομηνίας υποβολής) και οι υπόλοιπες έξι (6) μέχρι την τελευταία ημέρα των επόμενων μηνών από την υποβολή της, ήτοι η δεύτερη (2η) δόση μέχρι τις 31.07.2015, η τρίτη (3η) δόση μέχρι τις 31.08.2015, κ.ο.κ., με την τελευταία δόση να καταβάλλεται μέχρι τις 31.12.2015, καθόσον, κατά ρητή διατύπωση των διατάξεων της παραγράφου 3 του άρθρου 68 του ν.4172/2013, η καταβολή του φόρου δεν μπορεί να εκτείνεται πέραν του ίδιου φορολογικού έτους.
Επιπλέον σύμφωνα και με την τελευταία τροποποίηση του άρθρου 68 του ΚΦΕ, από το άρθρο 2 του νόμου 4328/2015 η οποία ισχύει και για τα εισοδήματα του 2014, όταν ο φόρος που οφείλεται με βάση την εμπρόθεσμη δήλωση καταβάλλεται εφάπαξ μέσα στην προθεσμία υποβολής της δήλωσης, παρέχεται έκπτωση δύο τοις εκατό (2%) στο συνολικό ποσό αυτού και των λοιπών συμβεβαιούμενων με αυτόν οφειλών. (π.χ. τέλους επιτηδεύματος κ.λπ.)

Απαραίτητη προϋπόθεση βέβαια είναι η εξόφληση του συνόλου του φόρου που θα προκύπτει από την υποβολή της δήλωσης μέχρι την 30η Ιουνίου 2015 ή την νέα ενδεχόμενη καταληκτική ημερομηνία υποβολής, σε περίπτωση παράτασης.