Τέλη χαρτοσήμου στα αυτοτελή πρόστιμα

Τον Ιούλιο ανοίγει το νέο ΕΣΠΑ
22 Ιουνίου, 2015
Εκταμίευση του ΕΣΠΑ 2014-2020 μόνο με συμφωνία
24 Ιουνίου, 2015
Δείτε τα όλα

Τέλη χαρτοσήμου στα αυτοτελή πρόστιμα

22/6/2015

Όποια πρόστιμα δε θεωρούνται ότι είναι παρεπόμενα κύριας οφειλής (φόροι, τέλη, διακαιώματα, εισφορές και δασμοί) υπέρ του Δημοσίου, υπόκεινται σε τέλη χαρτοσήμου 2,4% (2% + 20% υπέρ ΟΓΑ) κατά την εξόφλησή τους.

Αναλυτικότερα, επιβαλλόμενα πρόστιμα τα οποία δεν συμβεβαιώνονται μαζί με κάποια βασική φορολογική οφειλή, δηλαδή αυτά που επιβάλλονται αυτοτελώς για διαδικαστικές παραβάσεις, για μη έκδοση αποδείξεων ή τιμολογίων ή για μη υποβολή ή εκπρόθεσμη υποβολή φορολογικών δηλώσεων, από τις οποίες δεν προκύπτει επιπλέον φόρος προς πληρωμή, υπόκεινται σε τέλος χαρτοσήμου.

Το παραπάνω γνωστοποιήθηκε επισήμως με την ΠΟΛ.1125/16.6.2015.