Τον Ιούλιο ανοίγει το νέο ΕΣΠΑ

Απαλλαγή ΦΠΑ για τις μικρές επιχειρήσεις
22 Ιουνίου, 2015
Τέλη χαρτοσήμου στα αυτοτελή πρόστιμα
22 Ιουνίου, 2015
Δείτε τα όλα

Τον Ιούλιο ανοίγει το νέο ΕΣΠΑ

22/6/2015

Η πρώτη Επιτροπή Παρακολούθησης του Συμφώνου Εταιρικής Σχέσης 2014 – 2020 («νέο ΕΣΠΑ») για όλη τη χώρα αναμένεται στις 6 Ιουλίου, με καθυστέρηση ενός έτους περίπου. Αυτό ουσιαστικά σημαίνει την έναρξη του ΕΣΠΑ 2014-2020 και ανοίγει το δρόμο για τις πρώτες δημοσιεύσεις.

Ο κ. Αλέξης Χαρίσης, γενικός γραμματέας Δημοσίων Επενδύσεων, έκανε τη σχετική ανακοίνωση κατά τη συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 2014-2020, παραδεχόμενος ότι η σημερινή κατάσταση χαρακτηρίζεται από μεγάλη πίεση και έλλειψη ρευστότητας.

Παράλληλα τόνισε ότι χρειάζονται παρεμβάσεις από τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα για την αναδιάρθρωση των χρεών των ελληνικών επιχειρήσεων, ώστε αυτές να ανακτήσουν δυνατότητες για επενδύσεις και αξιοποίηση των κοινοτικών κονδυλίων. «Πρέπει με κάθε τρόπο να διασφαλιστεί η δημοσιονομική κυριαρχία. Χωρίς αυτή, ο βαθμός υλοποίησης του ΕΣΠΑ δεν μπορεί να είναι εξασφαλισμένος».

Να σημειωθεί ότι η συνολική δημόσια δαπάνη αγγίζει το ποσό των 26,5 δις ευρώ, εκ των οποίων τα 6,6 δισ. ευρώ αντιστοιχούν στις περιφέρειες.