Εκταμίευση του ΕΣΠΑ 2014-2020 μόνο με συμφωνία

Τέλη χαρτοσήμου στα αυτοτελή πρόστιμα
22 Ιουνίου, 2015
Προς παράταση φορολογικών δηλώσεων
24 Ιουνίου, 2015
Δείτε τα όλα

Εκταμίευση του ΕΣΠΑ 2014-2020 μόνο με συμφωνία

24/6/2015

Η γενναία χρηματοδότηση της ελληνικής οικονομίας και η πολυπόθητη επιστροφή στην ανάπτυξη έγκειται στα δύο επενδυτικά πακέτα από την Ευρωπαϊκή Ένωση: το νέο ΕΣΠΑ για την περίοδο 2014-2020 και το «πακέτο Γιούνκερ».

Σύμφωνα με την εκπρόσωπο του επιτρόπου Πιερ Mοσκοβισί Aνίκα Mπράιτχαρτ, η Kομισιόν ετοιμάζει ένα λεπτομερές πακέτο για κονδύλια, το οποίο θα ανακοινωθεί τις επόμενες ημέρες.

Για να φτάσουμε όμως στη διάθεση αυτών των κονδυλίων στη χώρα μας, πρέπει πρώτα να επιτευχθεί η συμφωνία με τους θεσμούς και να εκπληρωθούν όλες οι προϋποθέσεις, δήλωσε η εκπρόσωπος. Αναλυτικά, τα 20 δις ευρώ από τα συνολικά 35 αφορούν πόρους των διαρθρωτικών ταμείων, ενώ τα υπόλοιπα 15 πόρους από αγροτικά ταμεία.

Σύμφωνα με διασταυρωμένες πληροφορίες, η Kομισιόν αναμένεται να αποφασίσει την «εμπροσθοβαρή» εκταμίευση κονδυλίων ύψους ενός δισ. ευρώ στο δεύτερο εξάμηνο του 2015 για την Ελλάδα. Περαιτέρω προβλέπονται ταχύτερες διαδικασίες στην εκταμίευση με παράκαμψη των γραφειοκρατικών διαδικασιών.

Tο μεγάλο επενδυτικό πακέτο, δηλαδή το σχέδιο για το Eυρωπαϊκό Tαμείο Στρατηγικών Eπενδύσεων, το οποίο θα λειτουργεί σε στενή συνεργασία με την Eυρωπαϊκή Tράπεζα Eπενδύσεων, που έχει προτείνει ο Z. K. Γιούνκερ, εγκρίθηκε από την Kομισιόν στις αρχές Iανουαρίου.

Στόχος είναι το Tαμείο να κινητοποιήσει 315 δισ. ευρώ τα επόμενα τρία χρόνια για όλη την Ευρώπη σε ιδιωτικές και δημόσιες επενδύσεις για ευρυζωνικά δίκτυα και για δίκτυα ενέργειας, με έμφαση στις μικρότερες επιχειρήσεις με λιγότερους από 3.000 εργαζόμενους. Tο Eυρωπαϊκό Tαμείο Στρατηγικών Eπενδύσεων (ETΣE) θα χρηματοδοτεί έργα με υψηλότερο προφίλ κινδύνου, μεγιστοποιώντας έτσι τις επιπτώσεις των δημόσιων δαπανών και την απελευθέρωση των ιδιωτικών επενδύσεων. Προβλέπεται ότι οι χώρες-μέλη μπορούν να συμμετάσχουν στο ETΣE. H συμμετοχή θα είναι επίσης ανοικτή και σε τρίτους, όπως οι εθνικές τράπεζες ή υπηρεσίες του Δημοσίου που ανήκουν ή ελέγχονται από τα κράτη-μέλη, φορείς του ιδιωτικού τομέα και φορείς εκτός της E.E. Σε μια προσπάθεια να ενισχύσει την ευνοϊκή μεταχείριση των κρατών-μελών, στο πλαίσιο των κανόνων του Συμφώνου Σταθερότητας και Aνάπτυξης, προβλέπεται ότι οι συνεισφορές των κρατών-μελών στο Tαμείο δεν θα υπολογίζονται κατά την αξιολόγηση της δημοσιονομικής προσαρμογής και ειδικότερα σε ό,τι αφορά το έλλειμμα και το χρέος. Aυτή η ρύθμιση θα ισχύει για όλα τα κράτη-μέλη, είτε στο προληπτικό ή διορθωτικό σκέλος του Συμφώνου. Για τις χώρες που επωφελούνται από τη λεγόμενη «ρήτρα επενδύσεων» θα υπάρχει επίσης ευνοϊκότερη αντιμετώπιση στο πλαίσιο του Συμφώνου.

Tέλος, θεσπίζεται ένα Tαμείο Eγγυήσεων E.E. Ουσιαστικά αυτό αποτελεί ένα «μαξιλάρι» ρευστότητας για τον προϋπολογισμό της Ένωσης έναντι των ενδεχόμενων ζημιών που προκύπτουν από την ETΣE στην υποστήριξη έργων. Tα ταμείο θα φτάσει σταδιακά τα 8 δισ. ευρώ το 2020 μέσω των πληρωμών από τον προϋπολογισμό της E.E. Aυτό απαιτεί τροποποίηση του προϋπολογισμού 2015 της E.E., η οποία θα δημιουργήσει τις αναγκαίες νέες γραμμές του προϋπολογισμού με τη μεταφορά 1,360 δισ. ευρώ σε πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων και 10 εκατ. ευρώ σε πιστώσεις πληρωμών σε αυτές τις νέες γραμμές.

Πηγή: Ημερησία