Ταμείο Επιχειρηματικότητας: Στις 30 Σεπτεμβρίου 2016 η εκταμίευση δανείων

5 προτεραιότητες για την εποπτεία των τραπεζών το νέο έτος
8 Ιανουαρίου, 2016
Δεύτερος γύρος επιστολών για 800.000 «κόκκινα» δάνεια
8 Ιανουαρίου, 2016
Δείτε τα όλα

Ταμείο Επιχειρηματικότητας: Στις 30 Σεπτεμβρίου 2016 η εκταμίευση δανείων

[:el]8/01/2016

Σε απόφαση που υπογράφουν ο υπουργός Οικονομικών, Ευκλείδης Τσακαλώτος και ο υφυπουργός Οικονομίας, Αλέξης Χαρίτσης και δημοσιεύτηκε στο Διαύγεια, η 30η Σεπτεμβρίου 2016 ορίστηκε ως καταληκτική ημερομηνία για την εκταμίευση, στις επιχειρήσεις, του συνόλου των δανείων που παρέχονται στο πλαίσιο των δράσεων του Ταμείου Επιχειρηματικότητας.

Σύμφωνα με την απόφαση, είναι δυνατόν να προκύψουν κατά περίπτωση ποσά -ανά περιφέρεια της χώρας- τα οποία για διαχειριστικούς λόγους δεν θα επιτευχθεί να διατεθούν για την εκπλήρωση των σκοπών του ταμείου εντός της διαχειριστικής περιόδου του ΕΣΠΑ 2007-2013, ενώ η εξυγίανση των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων αποτελεί πρώτιστη και μέγιστη προτεραιότητα όλων των εμπλεκόμενων φορέων.

Στο πλαίσιο αυτό, λοιπόν, πέραν της καταληκτικής ημερομηνίας εκταμίευσης, αποφασίστηκαν και τα εξής:

– “Οι τόκοι από πληρωμές Επιχειρησιακών Προγραμμάτων στο Ταμείο Επιχειρηματικότητας ή σε Μέσα Χρηματοοικονομικής Τεχνικής, οι εισπράξεις και οι πόροι που επιστρέφονται στο Ταμείο Επιχειρηματικότητας, μετά την αρχική επένδυσή τους από Μέσα Χρηματοοικονομικής Τεχνικής σε επιχειρήσεις ή απομένουν, μετά την αποδέσμευση των εγγυήσεων, θα χρησιμοποιηθούν για τη χρηματοδότηση της επιχειρηματικότητας και την ενίσχυση της ανάπτυξης των επιχειρήσεων, σύμφωνα με τον Κανονισμό 1083/2006, Άρθρο 78, §7 και τις αποφάσεις οι οποίες αφορούν στην πολιτική εξόδου από το Ταμείο Επιχειρηματικότητας, όπως αυτή θα περιγραφεί στη Συμφωνία Χρηματοδότησης”.

– “Πόροι του ταμείου, για τους οποίους, μετά από σχετικές αναφορές προόδου του δικαιούχου, εκτιμάται ότι δεν υπάρχει η δυνατότητα επένδυσης, δύναται να επιστρέφονται στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων εν όλω ή εν μέρει και ανά επιχειρησιακό πρόγραμμα που συνεισέφερε, με εισήγηση της ασκούσας καθήκοντα Διαχειριστικής Αρχής ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ και απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων ΕΣΠΑ”.[:]