Δεύτερος γύρος επιστολών για 800.000 «κόκκινα» δάνεια

Ταμείο Επιχειρηματικότητας: Στις 30 Σεπτεμβρίου 2016 η εκταμίευση δανείων
8 Ιανουαρίου, 2016
A. Χαρίτσης: Ολοκληρώθηκε η απορρόφηση του ΕΣΠΑ 2007 – 2013
8 Ιανουαρίου, 2016
Δείτε τα όλα

Δεύτερος γύρος επιστολών για 800.000 «κόκκινα» δάνεια

[:el]8/01/2016

Οι συνεργάσιμοι δανειολήπτες εντάσσονται στη διαδικασία επίλυσης καθυστερήσεων, τα πέντε στάδια της οποίας οι τράπεζες εξηγούν αναλυτικά σε ενημερωτικά φυλλάδια που παρέχουν στα καταστήματα και μέσω των ιστοσελίδων τους.

Μέτρια χαρακτηρίζεται η ανταπόκριση των δανειοληπτών στις επιστολές – ειδοποιητήρια που έλαβαν από τις τράπεζες, οι οποίες καλούν σε συνεννόηση για ρύθμιση των καθυστερούμενων δανείων. Η εορταστική περίοδος αλλά και η έλλειψη ενημέρωσης για τη διαδικασία και τις συνέπειές της φαίνεται να δικαιολογεί σε αυτή τη φάση την περιορισμένη ανταπόκριση, αλλά στην επόμενη επιστολή το «μήνυμα» θα είναι περισσότερο σαφές και θα τονίζει με μεγαλύτερη έμφαση τον κίνδυνο να χαρακτηριστεί ο δανειολήπτης ως μη συνεργάσιμος.

Οι περίπου 800.000 επιστολές της πρώτης φάσης αφορούν αρκετά λιγότερα φυσικά πρόσωπα, τα οποία έχουν οφειλές σε περισσότερες της μίας τραπεζών. Κατά την πρώτη εφαρμογή του κώδικα εστάλησαν ως τις 31 Δεκεμβρίου επιστολές για δάνεια που ήταν σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών έως τις 15 Δεκεμβρίου. Εφεξής για κάθε δάνειο που συμπληρώνει τις 90 ημέρες σε καθυστέρηση, ο δανειολήπτης θα λαμβάνει τη σχετική ειδοποίηση μέσα στις επόμενες 15 ημερολογιακές ημέρες.

Untitled

Η διαδικασία μπαίνει στο αυλάκι πλέον, τονίζουν στη «Ν» τραπεζικά στελέχη και ο κώδικας θα ακολουθείται απαρέγκλιτα, ενώ δίνεται η δυνατότητα στις τράπεζες να επιδιώκουν επικοινωνία με τον δανειολήπτη ακόμη και σε πολύ αρχική καθυστέρηση, επιχειρώντας τη στενή συνεργασία και τη διερεύνηση των αιτιών που έχουν οδηγήσει σε καθυστέρηση.

Υπό στενή παρακολούθηση

Αν και σε αυτή τη φάση μέρη της διαδικασίας, όπως το εύρος των προϊόντων ρύθμισης -αφού προσφέρονται μόνο οι κλασικές λύσεις- μένουν να εμπλουτιστούν, το ζητούμενο από τις τράπεζες, και αυτό το οποίο επιδιώκει η Τράπεζα της Ελλάδος, είναι να υπάρχει στενή παρακολούθηση των καθυστερούμενων δανείων ήδη από την πρώτη ημέρα.

Στη δεύτερη αυστηρότερη επιστολή, η οποία για όσους έλαβαν την πρώτη ως το τέλος του έτους θα έρθει περί τα μέσα του Ιανουαρίου -εφεξής σε 15 εργάσιμες ημέρες από την πρώτη-, θα τονίζεται ότι ο μη συνεργάσιμος δανειολήπτης θα διατρέχει τον κίνδυνο πλειστηριασμού ακόμη και της πρώτης κατοικίας του. Οπως εξηγούν τραπεζικά στελέχη, στο στόχαστρο βρίσκονται κατ’ αρχάς οι στρατηγικοί κακοπληρωτές, καθώς έχει ανοίξει ο δρόμος στις τράπεζες για να τους κυνηγήσουν.

Οι συνεργάσιμοι δανειολήπτες εντάσσονται στη διαδικασία επίλυσης καθυστερήσεων, η οποία περιλαμβάνει πέντε στάδια, τα οποία οι τράπεζες εξηγούν και οι ίδιες αναλυτικά σε ενημερωτικά φυλλάδια που παρέχουν στα καταστήματα και μέσω των ιστοσελίδων τους. Η ΤτΕ μέσω του Κώδικα Δεοντολογίας έχει διασφαλίσει τη διαφάνεια και την πλήρη ενημέρωση, όπως και τη δυνατότητα υποβολής ένστασης.

Μετά το πρώτο στάδιο της επικοινωνίας μέσω των επιστολών, ακολουθεί το δεύτερο στάδιο της υποβολής από τον δανειολήπτη εντός 15 εργάσιμων ημερών από τη λήψη της επιστολής, της Τυποποιημένης Κατάστασης Οικονομικής Πληροφόρησης για τα φυσικά πρόσωπα ή το Τυποποιημένο Εντυπο Υποβολής Πληροφόρησης για επιχειρήσεις, έντυπα επίσης διαθέσιμα στα καταστήματα.

Τα στοιχεία αυτά θα αξιοποιηθούν στο τρίτο στάδιο, όπου θα αξιολογηθούν τα οικονομικά στοιχεία και η συνολική οικονομική κατάσταση του δανειολήπτη, με συνεκτίμηση από την τράπεζα, μεταξύ σειράς παραγόντων, των εύλογων δαπανών διαβίωσης. Οσον αφορά τις επιχειρήσεις, κρίσιμα για την αξιολόγηση είναι το business plan ή το σχέδιο αναδιάρθρωσης και η ιδία συμμετοχή των βασικών μετόχων.

Το τέταρτο στάδιο περιλαμβάνει την υποβολή της πρότασης με μία ή περισσότερες εναλλακτικές για ρύθμιση ή οριστική διευθέτηση των οφειλών, επί της οποίας ο δανειολήπτης οφείλει εντός 15 εργάσιμων ημερών να συναινέσει εγγράφως ή να υποβάλει αντιπρόταση ή να δηλώσει την άρνησή του σε κάποια ρύθμιση. Το πέμπτο στάδιο αφορά την υποβολή ένστασης σχετικά με τη μη τήρηση των διαδικασιών του κώδικα από την τράπεζα.

Πηγή: Ναυτεμπορική[:]