Ταμείο Εγγυοδοσίας ΤΕΠΙΧ

ΤΕΠΙΧ – Νησιωτική Τουριστική Επιχειρηματικότητα
5 Δεκεμβρίου, 2014
Πρόγραμμα Εγγύησης για την έκδοση Εγγυητικών Επιστολών
5 Δεκεμβρίου, 2014
Δείτε τα όλα

Ταμείο Εγγυοδοσίας ΤΕΠΙΧ

Το Ταμείο Εγγυοδοσίας του Ταμείου Επιχειρηματικότητας (ΤΕ-ΤΕΠΙΧ) που διαχειρίζεται η ΕΤΕΑΝ Α.Ε, αποσκοπεί στην παροχή εγγυήσεων σε επιχειρηματικά δάνεια βιώσιμων επενδυτικών σχεδίων και ώριμων σχεδίων επιχειρηματικής ανάπτυξης, στα οποία περιλαμβάνονται κεφάλαια κίνησης και προκαταβολές έναντι επιχορήγησης εγκεκριμένων προγραμμάτων του ΕΣΠΑ.

Οι πόροι του Ταμείου Εγγυοδοσίας, οι οποίοι θα χρησιμοποιηθούν για την κάλυψη των τελικών καταπτώσεων των εγγυημένων δανείων, προέρχονται από το Ταμείο Επιχειρηματικότητας το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εθνικούς πόρους.

Επιλέξιμες Επιχειρήσεις

Επιλέξιμες για την παροχή εγγυήσεων του Ταμείου Εγγυοδοσίας είναι οι υφιστάμενες και υπό ίδρυση πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις των επιλέξιμων οικονομικών κλάδων, που αναπτύσσουν βιώσιμη επιχειρηματική δράση στην ελληνική επικράτεια.

Οι ενδιαφερόμενοι επιχειρηματίες απευθύνονται στις συνεργαζόμενες Τράπεζες, οι οποίες είναι αρμόδιες για :

  • την εξέταση των επενδυτικών και επιχειρηματικών σχεδίων,
  • την έγκριση των δανείων και
  • την υποβολή των σχετικών αιτημάτων για την παροχή εγγύησης στην ΕΤΕΑΝ ΑΕ με πόρους του Ταμείου Εγγυοδοσίας ΤΕΠΙΧ.
  • Η διαδικασία υποβολής των αιτημάτων πραγματοποιείται μέσω των συνεργαζόμενων Τραπεζών.