Τα 12 νέα προγράμματα για 104.000 θέσεις εργασίας

Σταθάκης: Τέλος Νοεμβρίου τα κόκκινα δάνεια των ΜμΕ
12 Νοεμβρίου, 2015
Προαναγγελία σύστασης Εθνικού Συμβουλίου Βιομηχανικής Παραγωγής
12 Νοεμβρίου, 2015
Δείτε τα όλα

Τα 12 νέα προγράμματα για 104.000 θέσεις εργασίας

[:el]6/11/2015

Από το Γραφείο της Αναπληρώτριας Υπουργού Εργασίας Ράνιας Αντωνοπούλου ανακοινώθηκαν τα νέα προγράμματα απασχόλησης που θα υλοποιηθούν εντός 6 μηνών για 104.000 ανέργους.

Οπως αναφέρει το υπουργείο, τα προγράμματα σχεδιάστηκαν με μια διαφορετική φιλοσοφία, ώστε να υποστηρίζουν πραγματικά τον άνεργο και όχι τους φορείς και τους μεσάζοντες της επαγγελματικής κατάρτισης. Τα νέα προγράμματα απευθύνονται στους δυναμικούς τομείς της ελληνικής οικονομίας, ενισχύοντας τις επιχειρήσεις στην παροχή εγγυημένης απασχόλησης, με την προϋπόθεση όμως ότι ένα ποσοστό των ανέργων θα συνεχίσει να εργάζεται και μετά τη λήξη του προγράμματος.

Επεκτείνοντας τον θεσμό της μαθητείας, τα προγράμματα περιλαμβάνουν εγγυημένη απασχόληση από 6 έως 12 μήνες. Παρέχουν στοχευμένη κατάρτιση και συμβουλευτική στον άνεργο ή τον νέο επιχειρηματία, όση χρειάζεται και όταν χρειάζεται. Οδηγούν σε πιστοποίηση γνώσεων και εφοδιάζουν τον άνεργο με τα απαραίτητα προσόντα, ώστε να μπορεί να ενταχθεί στην αγορά εργασίας και όχι να επιστρέφει στην ανεργία.

Προς αυτό τον σκοπό, ολοκληρώνεται στις αρχές του 2016 το σύστημα διάγνωσης αναγκών της αγοράς εργασίας, το οποίο παρέμενε σε εκκρεμότητα από την προγραμματική περίοδο 2007-13.

Πρόκειται για ένα απαραίτητο εργαλείο προκειμένου να αντιστοιχίσουμε τις ειδικότητες που έχουν ζήτηση στην αγορά, με το διαθέσιμο ανενεργό εργατικό δυναμικό.

Επίσης, για πρώτη φορά σχεδιάζονται ολοκληρωμένες χωρικές παρεμβάσεις σε περιοχές με υψηλά ποσοστά ανεργίας. Παρεμβάσεις που θα στηρίζονται, αφενός, στους κλάδους της οικονομικής δραστηριότητας που έχουν τοπικά μεγαλύτερη βαρύτητα και δυναμική και αφετέρου, στο διαθέσιμο παραγωγικό δυναμικό κάθε περιοχής.

Ακόμη, σχεδιάζονται προγράμματα συμβουλευτικής και απασχόλησης σε τομείς αιχμής της ελληνικής οικονομίας, αλλά και δράσεις που θα προωθούν την επιχειρηματικότητα νέων με υψηλά προσόντα και δεξιότητες. Στόχος είναι να μπει φρένο στο brain drain και, σε συνδυασμό με την έμφαση στην καινοτομία, να κρατήσουμε την αφρόκρεμα του εργατικού δυναμικού στη χώρα.

Τα προγράμματα απασχόλησης πλέον δεν θα υπερτιμούν την επαγγελματική κατάρτιση και θα υποτιμούν την εργασία. Αυτό που συνέβαινε μέχρι πρότινος, να κατευθύνεται δηλαδή το 60 ή ακόμη και το 70% των διατιθέμενων πόρων στους παρόχους κατάρτισης και μόλις το 30% στους ανέργους, τελειώνει. Η αναλογία αντιστρέφεται ώστε το 1,4 δισ. του ΕΣΠΑ για τους ανθρώπινους πόρους την περίοδο 2014-2020 να πάει στους ανέργους.

Εκτός από τα προγράμματα άμεσης υλοποίησης είναι προγραμματισμένη η δημιουργία 150.000 προσωρινών θέσεων εργασίας από τον Μάρτιο του 2016 έως το τέλος του χρόνου, διάρκειας 8-12 μηνών. Οι προσωρινές θέσεις αποτελούν κοινωνικό αντιστάθμισμα στα μέτρα λιτότητας.

Η εξασφάλιση δουλειάς σε ικανό αριθμό ανέργων για αρκετό χρονικό διάστημα τονώνει την αγορά, ανατροφοδοτώντας έτσι την οικονομία, η οποία ανακτά σταδιακά την παραγωγική της δυναμική και μαζί τη δυνατότητα να δημιουργεί πραγματικές δουλειές, υπογραμμίζει το υπουργείο.

Αναλυτικά τα προγράμματα που θα υλοποιηθούν στους επόμενους έξι μήνες.

 1. Πρόγραμμα 10.000 θέσεων εργασίας 12μηνης διάρκειας με έμφαση στους μακροχρόνια και πολύ μακροχρόνια ανέργους, γυναίκες και ανέργους κυρίως άνω των 50 ετών. Έναρξη προγράμματος Δεκέμβριος 2015.
 2. Πρόγραμμα προώθησης της αυτοαπασχόλησης 5.000 νέων ανέργων έως 18-24 ετών, με επιδότηση των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης έως 12 μήνες από την έναρξη της δραστηριότητάς τους. Έναρξη προγράμματος Ιανουάριος 2016.
 3. Πρόγραμμα προώθησης της αυτοαπασχόλησης 5.000 νέων ανέργων έως 25-29 ετών, με επιδότηση των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης έως 12 μήνες από την έναρξη της δραστηριότητάς τους. Έναρξη προγράμματος Ιανουάριος 2016.
 4. Πρόγραμμα «Δράσεις Ολοκληρωμένης Παρέμβασης» για 8.000 νέους ανέργους έως 24 ετών, για την προώθησή τους εναλλακτικά σε προγράμματα κατάρτισης με εγγυημένη 12μηνη απασχόληση. Έναρξη προγράμματος Φεβρουάριος 2016.
 5. Πρόγραμμα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας και ένταξης σε θέσεις απασχόλησης για 10.000 άνεργους νέους ηλικίας 18-24 ετών σε επιχειρήσεις, με επίβλεψη στον χώρο εργασίας και, στη συνέχεια, ένταξη σε νέες θέσεις εργασίας στις ίδιες ή άλλες επιχειρήσεις για επιδοτούμενη απασχόληση διάρκειας 12 μηνών. Έναρξη προγράμματος Φεβρουάριος 2016.
 6. Πρόγραμμα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας και ένταξης σε θέσεις απασχόλησης για 3.000 άνεργους νέους ηλικίας 25-29 ετών σε επιχειρήσεις, με επίβλεψη στον χώρο εργασίας και, στη συνέχεια, ένταξη σε νέες θέσεις εργασίας στις ίδιες ή άλλες επιχειρήσεις για επιδοτούμενη απασχόληση διάρκειας 12 μηνών.
  Έναρξη προγράμματος Φεβρουάριος 2016.
 7. Πρόγραμμα συμβουλευτικής, επαγγελματικής κατάρτισης, πιστοποίησης προσόντων και πρακτικής άσκησης σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού σε συνεργασία με κλαδικούς φορείς. 15.000 άνεργοι. Έναρξη προγράμματος Μάρτιος 2016
 8. Πρόγραμμα προώθησης της νεανικής επιχειρηματικότητας για 1.000 ανέργους, για τη δημιουργία start-ups από νέους 18-29 ετών. Έναρξη προγράμματος Μάρτιος 2016.
 9. Πρόγραμμα προώθησης της επιχειρηματικότητας για 3.000 ανέργους άνω των 29 ετών για τη δημιουργία startups. Έναρξη προγράμματος Μάρτιος 2016.
 10. Πρόγραμμα απασχόλησης για ΑΜΕΑ σε κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις. Έναρξη προγράμματος Μάρτιος 2016.
 11. Πρόγραμμα προώθησης της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης με εγγυημένη απασχόληση, για τις ηλικίες 29-64 ετών. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε 26.000 άνεργους.
 12. Πρόγραμμα για την επιδότηση μισθολογικού κόστους για την ενίσχυση της πλήρως ασφαλισμένης εργασίας σε ΚΟΙΝΣΕΠ.

 

Κοινωνική οικονομία

Η κοινωνική οικονομία μπορεί να λάβει κεντρική θέση στους αναπτυξιακούς πυλώνες της παραγωγικής ανασυγκρότησης αλλά παράλληλα να αποτελέσει ένα εναλλακτικό μοντέλο οργάνωσης της παραγωγής και της εργασίας.

Έτσι, στόχο του υπουργείου αποτελεί:

Η διεύρυνση του χώρου που καταλαμβάνει η κοινωνική οικονομία ώστε να πλησιάζει τα ευρωπαϊκά επίπεδα ως μερίδιο στο ΑΕΠ. (1%-10%)

Η ανάπτυξη εγχειρημάτων κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας σε δυναμικούς κλάδους, όπως αγροτοδιατροφικός, τουρισμός, νέες τεχνολογίες, ενέργεια, περιβάλλον.

Για τον σκοπό αυτό η κυβέρνηση προγραμματίζει τις ακόλουθες ενέργειες:

 • Συγκροτείται Διϋπουργική Επιτροπή για την Κοινωνική Οικονομία, με έργο την αναθεώρηση του νομικού πλαισίου για την Κοινωνική Οικονομία, όπως αποφάσισε το ΚΥΣΚΟΙΠ. Στόχος της αναθεώρησης είναι η άρση της σημερινής πολυδιάσπασης που χαρακτηρίζει το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο, η ενοποίηση της συνεταιριστικής νομοθεσίας και η εξειδίκευση όλων των ειδικών περιπτώσεων, στη βάση των διεθνών καλών πρακτικών.

Τον συντονισμό της Επιτροπής θα αναλάβει το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Οι νομοπαρασκευαστικές εργασίες της αναμόρφωσης του ν. 4019/2011 που διέπει τη λειτουργία των Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων (Κοιν.Σ.Επ) θα ολοκληρωθούν μέχρι τον ερχόμενο Μάρτιο, στη συνέχεια το νέο νομοσχέδιο θα τεθεί σε δημόσια διαβούλευση και εντός του πρώτου εξαμήνου του 2016 θα έχει γίνει νόμος του Κράτους.

Εν τω μεταξύ, οι τροποποιήσεις του ν. 4019/2011 θα αναρτηθούν στη «Διαύγεια» στα τέλη της ερχόμενης εβδομάδας, προς ενημέρωση και ανοιχτή διαβούλευση.

 • Διαμορφώνουμε το πλαίσιο συνεργασίας του κράτους και του ευρύτερου δημόσιου τομέα με τις δομές της κοινωνικής οικονομίας κατά τρόπο που ευνοεί και να στηρίζει τα αντίστοιχα εγχειρήματα.
 • Δημιουργούμε ειδικές υποστηρικτικές δομές, που θα στηρίζουν τα εγχειρήματα κοινωνικής οικονομίας σε όλα τα στάδια λειτουργίας τους.
 • Δημιουργούμε ένα ευνοϊκό σύστημα χρηματοδότησης μέσω της αξιοποίησης των διαθέσιμων χρηματοδοτικών εργαλείων αλλά και με τη δημιουργία νέων
 • Εκπονούμε σχέδιο δράσης και νομοθετικές παρεμβάσεις για τη μεταβίβαση υπό πτώχευση ή πτωχευμένων επιχειρήσεων σε συνεταιρισμούς εργαζομένων.
 • Επιδιώκουμε την προβολή και διάδοση των εγχειρημάτων κοινωνικής οικονομίας.

 

Κοινωφελής εργασία

 • Το υπουργείο προωθεί την τροποποίηση του Ν. 4152/2013 και της ΚΥΑ που αφορούν στα προγράμματα κοινωφελούς εργασίας στα οποία μετέχουν 52.000 άτομα, προκειμένου να αποσαφηνίζονται πλήρως τα εργασιακά τους δικαιώματα.
 • Διενεργούνται έλεγχοι για την ορθή υλοποίηση των προγραμμάτων απασχόλησης ώστε προστατεύονται τα δικαιώματα του εργαζομένων αλλά και οι ίδιοι οι εργαζόμενοι. Πριν από λίγες ημέρες ένας 35χρονος εργαζόμενος, σε Κοινωφελές Πρόγραμμα του Δήμου Μεγάρων, πατέρας τριών παιδιών τραυματίστηκε σοβαρά κατά την πτώση του από απορριμματοφόρο του Δήμου. Δεν είναι το μοναδικό ατύχημα που συμβαίνει στον τομέα καθαριότητας με εργαζόμενο ενταγμένο σε πρόγραμμα κοινωφελούς και για αυτό με απόφασή μου στο εξής κανένας άνεργος που συμμετέχει σε Κοινωφελή Εργασία δε θα εργάζεται στην καθαριότητα. Ταυτόχρονα έχει αποσταλεί επιστολή της κ.Αντωνοπούλου στην ΚΕΔΕ με την οποία ζητείται η άμεση εφαρμογή των κανόνων ασφαλείας για τους εργαζόμενους που εργαζόνται σε προγράμματα Κοινωφελούς.
 • Αλλαξε ο τρόπος μοριοδότησης στα προγράμματα κοινωφελούς εργασίας προκειμένου να μπορούν να συμμετέχουν περισσότερες ηλικιακές ομάδες, όπως οι άνεργοι με ενήλικα παιδιά, άνεργοι χωρίς παιδιά και άνεργοι ηλικίας άνω των 45 ετών.

 

Αναθεώρηση ΕΣΠΑ

Στο πλαίσιο της επικαιροποίησης του ΕΣΠΑ 2014-2020, η κυβέρνηση διεκδικεί επιπλέον κοινοτικούς πόρους 1,2-2 δισ. ευρώ. Το υπουργείο Εργασίας θα διεκδικήσει ένα σημαντικό ποσοστό για την ανάσχεση της ανεργίας που αποτελεί το μείζον πρόβλημα υπ’ αριθμόν ένα πρόβλημα της ελληνικής κοινωνίας.

Πηγή: Euro2day[:]