Πρόσληψη και μικρότερο πρόστιμο για τους αδήλωτους εργαζόμενους

Προτάσεις ενίσχυσης των εξαγωγών από το ΣΕΒ
1 Ιουλίου, 2016
Συμμετοχή στο ΛΑΕΚ 2016
1 Ιουλίου, 2016
Δείτε τα όλα

Πρόσληψη και μικρότερο πρόστιμο για τους αδήλωτους εργαζόμενους

[:el]1/7/2016

Τη μείωση του υψηλού προστίμου για την απασχόληση ανασφάλιστων εργαζομένων στο 1/3, αλλά με ταυτόχρονη υποχρέωση του εργοδότη να προσλάβει τον εργαζόμενο με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, προβλέπει η πρόταση που διατυπώνει ο ειδικός γραμματέας του ΣΕΠΕ Γιάννnς Σούκος μέσω της «Ναυτεμπορικής», στο πλαίσιο της αντιμετώπισης της «μαύρης και αδήλωτης εργασίας».

Όπως επισημαίνει, το υπουργείο Εργασίας εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο «αντί του προστίμου των 10.550 ευρώ που επιβάλλεται για κάθε ανασφάλιστο εργαζόμενο, αυτό να αντικατασταθεί με πρόστιμο στον εργοδότη που απασχολεί ανασφάλιστο εργαζόμενο ύψους 3.500 ευρώ και ταυτόχρονα να θεσμοθετηθεί η υποχρέωση του εργοδότη να προσλαμβάνει τον ανασφάλιστο με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου διάρκειας 12-14 μηνών» .

Η πρόταση για πρόσληψη με σύμβαση ορισμένου χρόνου, σύμφωνα με τον κ. Σούκο, μπορεί να προστατεύσει τον εργαζόμενο με μεγαλύτερη ασφάλεια από ό,τι μια σύμβαση αορίστου χρόνου, επειδή (στη δεύτερη περίπτωση) μία σύμβαση αορίστου χρόνου μπορεί πιο εύκολα καταγγελθεί από έναν εργοδότη. Στον πυρήνα αυτής της πρότασης για αλλαγή της διοικητικής πρακτικής των ελεγκτικών μηχανισμών του ΣΕΠΕ έναντι των παραβατών εργοδοτών, βρίσκονται τα εξής στοιχεία που προκύπτουν από τη μακρόχρονn λειτουργία της επιθεώρησης εργασίας και της αποτίμησης της αποτελεσματικότητας των ελέγχων:

 

  • Η νομοθετική θέσπιση της υποχρέωσης του εργοδότη να προσλαμβάνει για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα τον ανασφάλιστο εργαζόμενο που απασχολεί συμβάλλει πιο αποτελεσματικά στην αναχαίτιση της ανεργίας.
  • Το νομικό αποτέλεσμα αυτής της ενεργειας εχει συγκεκριμένα και μετρήσιμα ποσοτικά στοιχεία στην καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών.
  • Περιορίζεται η συναλλαγή της πληρωμής των αμοιβών των ανασφάλιστων εργαζομένων με «μαύρο χρήμα». Από τη στιγμή που θα δηλώνεται ο ανασφάλιστος εργαζόμενος ως ασφαλισμένος πλέον, μέσω της Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης στο ΙΚΑ και στις άλλες αρμόδιες υπηρεσίες του υπουργείου Εργασίας, διαχέεται η πληροφόρηση για τη λειτουργία της επιχείρησης και του εργοδότη σε όλες τις υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένης και της εφορίας.
  • Επίσης, η μετατροπή του προστίμου των 10.550 ευρώ στο μικρότερο πρόστιμο των 500 ευρώ εκτιμάται ότι δεν θα λειτουργεί εξοντωτικά για τις επιχειρήσεις.
  • Τέλος, εάν υιοθετηθεί η πρόταση ως πολιτική επιλογή του υπουργείου Εργασίας, τότε αυτό θα σηματοδοτήσει μία απομάκρυνση από την «τιμωρητική -εξοντωτική πολιτική του προστίμου των 550 ευρώ» και θα διαμορφώσει ένα άλλο πλαίσιο αντίληψης και αντιμετώπισης της «μαύρης εργασίας».

 

Σε ό,τι αφορά την αδήλωτη εργασία, σύμφωνα με τα στοιχεία της επιθεώρησης εργασίας έχουν γίνει περίπου 40.000 έλεγχοι από τα κλιμάκια του ΣΕΠΕ

μέχρι τον Φεβρουάριο του 2016. Η Ειδική Υπηρεσία Ελέγχου Ασφάλισης (ΕΥΠΕΑ) του ΙΚΑ και ο ελεγκτικός μηχανισμός του ΣΕΠΕ πραγματοποίησαν σε όλη τη χώρα 34.000 ελέγχους σε επιχειρήσεις για διαπίστωση αδήλωτης απασχόλησης και διαπιστώθηκε ότι περίπου 10.000 εργαζόμενοι ήταν ανασφάλιστοι. Κατά τη διάρκεια των ελέγχων επιβλήθηκαν πρόστιμα συνολικού ύψους 105 εκατ. ευρώ. Για το πρώτο δίμηνο του 2016, η ΕΥΠΕΑ και τα τμήματα του ΣΕΠΕ σε όλη τη χώρα πραγματοποίησαν 5.363 ελέγχους σε επιχειρήσεις για διαπίστωση αδήλωτης απασχόλησης, όπου διαπιστώθηκε ότι 1.196 εργαζόμενοι ήταν ανασφάλιστοι και έχουν επιβληθεί πρόστιμα, με το συνολικό ποσό να ανέρχεται στα 12.088.747 ευρώ.

 

Πηγή: Ναυτεμπορική[:]