Παράταση και τροποποίηση στη δράση "Νεοφυής Επιχειρηματικότητα"

Δυνητικά οφέλη ύψους 1 δισ. ευρώ από κοινωνικές επενδύσεις
26 Απριλίου, 2016
Ασπίδα το όριο των 140.000 ευρώ για την αντικειμενική αξία της α' κατοικίας
27 Απριλίου, 2016
Δείτε τα όλα

Παράταση και τροποποίηση στη δράση "Νεοφυής Επιχειρηματικότητα"

[:el]27/4/2016

Την παράταση της ημερομηνίας ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης στη δράση «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα» του ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», του ΕΣΠΑ 2014-2020 μέχρι την 24 Μαΐου 2016 και ώρα 17:00 προβλέπει απόφαση του Υπουργείου Οικονομίας.

Ειδικότερα σύμφωνα με απόφαση του Υπουργείου Οικονομίας που τροποποιεί τον οδηγό του προγράμματος του νέου ΕΣΠΑ, δίνεται παράταση για τις ηλεκτρονικές αιτήσεις των ενδιαφερομένων. Επίσης σύμφωνα με το πρόγραμμα επιτρέπεται η ακύρωση της ηλεκτρονικής αίτησης χρηματοδότησης του επιχειρηματικού σχεδίου από τον δικαιούχο της δράσης (από τον δηλωθέντα προτιθέμενο νόμιμο εκπρόσωπο του επιχειρηματικού σχεδίου), υπό την προϋπόθεση να έχει υποβληθεί αίτηση ακύρωσης εντός αποκλειστικής προθεσμίας έως και δύο εργάσιμων ημερών πριν την καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων χρηματοδότησης στη δράση, ήτοι έως και την Πέμπτη 19 Μαϊου 2016 και ώρα 17:00.

[:]