Δυνητικά οφέλη ύψους 1 δισ. ευρώ από κοινωνικές επενδύσεις

Προκαταβολή από το ΕΣΠΑ χωρίς εγγυητική
21 Απριλίου, 2016
Παράταση και τροποποίηση στη δράση "Νεοφυής Επιχειρηματικότητα"
27 Απριλίου, 2016
Δείτε τα όλα

Δυνητικά οφέλη ύψους 1 δισ. ευρώ από κοινωνικές επενδύσεις

[:el]26/4/2016

Πώς το πρόγραμμα Social Value βελτιώνει την ανταποδοτικότητα των δράσεων εταιρικής κοινωνικής ευθύνης.

Βασισμένο στην ανάλυση κόστους οφέλους (cost benefit analysis), στην κοινωνική λογιστική (social accounting) και στους ελέγχους (social audit), το SROI (Social Return on Investment), δηλαδή η κοινωνική απόδοση των επενδύσεων, βοηθά την αυτοβελτίωση των οργανισμών αυξάνοντας ταυτόχρονα τις δυνατότητές τους για άντληση χρηματοδότησης και προσέλκυση επενδυτών σε ένα διεθνές περιβάλλον όπου η μέτρηση κοινωνικής απόδοσης κερδίζει συνεχώς έδαφος.

Εξάλλου, παρά την οικονομική κρίση, οι εταιρείες σε όλο τον κόσμο ξοδεύουν τεράστια ποσά για κοινωνικές επενδύσεις. Μια έρευνα της KPMG έδειξε ότι στην καρδιά της κρίσης, το 2011, οι επενδύσεις του ιδιωτικού τομέα μέσω δωρεών και προγραμμάτων φιλανθρωπίας από τις αναπτυγμένες χώρες προς τον αναπτυσσόμενο κόσμο ξεπέρασαν τα 380 δισ. δολάρια, μια αύξηση 35% συγκριτικά με τα επίπεδα του 2009, στην αφετηρία της κρίσης.

Σήμερα εκτιμάται ότι ξεπερνούν τα 400 δισ. δολάρια καθώς υπάρχει ένα συνεχές ενδιαφέρον για αύξηση των κοινωνικών επενδύσεων σε όλο τον κόσμο, το οποίο συμβαδίζει και με την τάση «value for money», αλλά και την άνθηση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας.

Τι είναι το SROI

Το SROI αποτελεί ένα εργαλείο, στο πλαίσιο του προγράμματος «Social Value – Μέτρηση Κοινωνικής Απόδοσης Επενδύσεων», το οποίο παρουσιάστηκε στο συνέδριο «Από το Κεφάλαιο στην Κοινωνία», που διοργάνωσε το Equal Society, με την υποστήριξη του Ιδρύματος Μποδοσάκη (στις 22 Απριλίου στο ALBA Graduate Business School) και με τη στήριξη της «Ναυτεμπορικής», ως χορηγού επικοινωνίας.

Το Social Value αφορά τη βελτίωση της ανταποδοτικότητας των επενδύσεων που υλοποιούνται μέσω Μη κυβερνητικών Οργανώσεων (ΜΚΟ), ομάδων εθελοντών, προγραμμάτων κοινωνικής ωφέλειας, δήμων, ενώσεων και προγραμμάτων εταιρικής κοινωνικής ευθύνης.

Σύμφωνα με στοιχεία του Equal Society, η απόδοση των κοινωνικών επενδύσεων στη χώρα μας υπολογίζεται σε μόλις 5% και μέσω του προγράμματος ο συντελεστής αυτός μπορεί να αυξηθεί αποφέροντας οφέλη της τάξης του ενός δισ. ευρώ. Σύμφωνα με τον Σπύρο Φρεμεντίτη, πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου του Equal Society, κάθε χρόνο δεκάδες εκατ. ευρώ διατίθενται για κοινωνικούς σκοπούς από το ΕΣΠΑ, εθνικούς πόρους, ιδρύματα του εσωτερικού και του εξωτερικού αλλά και από δράσεις εταιρικής κοινωνικής ευθύνης μεγάλων επιχειρήσεων που ενισχύουν προγράμματα που υλοποιούνται από ΜΚΟ.

Στόχος των προγραμμάτων αυτών είναι η δημιουργία ή η ενδυνάμωση δομών απασχόλησης, κοινωνικής επανένταξης, ευρύτερης πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, προστασίας ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, μεταναστών, προστασίας του περιβάλλοντος κ.ά. Μέχρι σήμερα ήταν αδύνατη η τελική αποτίμηση των επενδύσεων αυτών, καθώς αυτό δεν ήταν δυνατόν να γίνει με τα αυστηρά οικονομοτεχνικά κριτήρια της αγοράς. Η Equal Society, σύμφωνα με τον κ. Φρεμεντίτη, με την υλοποίηση της μεθοδολογίας SROI έρχεται να καλύψει αυτό το κενό και μέσα από τη μέτρηση ποιοτικών και ποσοτικών δεικτών και τη σε βάθος αξιολόγηση οποιασδήποτε κοινωνικής επένδυσης μπορεί να εξασφαλίσει συμμετοχή των ενδιαφερόμενων μερών στη διαδικασία και τον στρατηγικό σχεδιασμό.

Ταυτόχρονα συμβάλλει στην αποτελεσματικότερη διαχείριση κινδύνου κάθε οργανισμού που προσφέρει κοινωνικά αγαθά και υπηρεσίες.

Επίσης, αποτελεί ένα εργαλείο αξιολόγησης για τον φορέα χρηματοδότησης, όπως π.χ. για τα ιδρύματα, που έχουν να διαχειριστούν έναν μεγάλο όγκο αιτημάτων ΜΚΟ, όπως σχολίασε ο Βλάσσης Αδρακτάς, διαχειρι- στής προγραμμάτων στο Ιδρυμα Μποδοσάκη.

Η μεθοδολογία

Η μέτρηση κοινωνικής απόδοσης επενδύσεων (Social Return on Investment: SROI) αποτελεί μία μέθοδο μέτρησης της κοινωνικής, περιβαλλοντικής και οικονομικής αξίας ενός έργου/προγράμματος λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις εμπειρίες των άμεσα εμπλεκόμενων στη δράση αυτή.

Οπως εξηγούν oι Impact Analysts του Equal Society, Ζωή Διαμαντάκου και Μαριάννα Τσαγκαράκη, η διαφορά της μεθοδολογίας SROI με άλλες μεθόδους αξιολόγησης είναι ότι η ανάλυση SROI παρέχει το πλαίσιο για να μπορέσουν να αποτιμηθούν τα συγκεκριμένα αποτελέσματα, για τα οποία όμως υπάρχει μία σχετική δυσκολία στον τρόπο αποτίμησης με λογιστικούς όρους.

Στην ουσία, η μεθοδολογία SROI αφηγείται την ιστορία της αλλαγής, «Theory of Change», που βιώνουν οι εμπλεκόμενοι σε ένα πρόγραμμα ή μια δράση λαμβάνοντας υπ’ όψιν ποιοτικά, ποσοτικά και λογιστικά στοιχεία, δίνοντας μέσω της βιβλιογραφίας χρηματική αξία σε αποτελέσματα όπως η αισιοδοξία, η ευημερία κ.ά. και βοηθώντας έτσι να δοθεί μία ολοκληρωμένη εικόνα για την κοινωνική αξία που έχει παράξει μια δράση.

Οι αρχές

Η μεθοδολογία SROI βασίζεται σε επτά αρχές, οι οποίες είναι: η άμεση εμπλοκή όλων των ενδιαφερόμενων μελών, η κατανόηση της θεωρίας της αλλαγής, η απόδοση λογιστικής αξίας σε ό,τι έχει αξία, η επιλογή αποτελεσμάτων που είναι σημαντικά, αποφυγή υπερβολικής αξίωσης αποτελεσμάτων, η διαφάνεια και η επαλήθευση αποτελεσμάτων. Ακολουθώντας τις βασικές αρχές υπολογίζεται ο τελικός δείκτης κοινωνικού αντίκτυπου, ο οποίος αποτελεί την αναλογία παροχών/δαπανών της δράσης ή οργανισμού που μελετάται. O δείκτης SROI δείχνει την κοινωνική αξία που δημιουργείται ή καταστρέφεται ως συνέπεια μιας δραστηριότητας, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τα αποτελέσματα/αλλαγές που βιώνουν οι εμπλεκόμενοι, μετατρέποντάς τα όμως σε λογιστικούς όρους. Για παράδειγμα, ένας δείκτης SROI που είναι ίσος με την αναλογία 2:1, σημαίνει ότι μια επένδυση ύψους ενός ευρώ παράγει δύο ευρώ κοινωνική αξία.

Πηγή: Ναυτεμπορική[:]