Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδος: Επτά προτάσεις για την καλύτερη αξιοποίηση των κοινοτικών κονδυλίων

Προσδοκίες για αυξημένες ροές κοινοτικών κονδυλίων
11 Σεπτεμβρίου, 2015
Επενδυτικό Ταμείο Υποδομών: Πράσινο «φως» από το Υπ.Οικ.
11 Σεπτεμβρίου, 2015
Δείτε τα όλα

Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδος: Επτά προτάσεις για την καλύτερη αξιοποίηση των κοινοτικών κονδυλίων

[:el]11/9/2015

Το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδος, σε συνάντηση εργασίας που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη στο υπουργείο Οικονομίας, υπό τον υπουργό Νίκο Χριστοδουλάκη κατέθεσε δέσμη επτά προτάσεων για την καλύτερη αξιοποίηση των κοινοτικών κονδυλίων της περιόδου 2014 – 2020.

Το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδος πρότεινε τα εξής:

– Άμεση λήψη αποφάσεων διαχειριστικής απλοποίησης και επιτάχυνσης υλοποίησης των δράσεων.

– Έγκαιρο σχεδιασμό νέων δράσεων, σύντομης περιόδου υλοποίησης, με βάση τις διαμορφούμενες νέες ανάγκες των επιχειρήσεων, με προσανατολισμό στις κατευθύνσεις της Νέας Προγραμματικής Περιόδου.

– Για να καταστεί αποτελεσματικότερη η αξιοποίηση των πόρων υπό τις ειδικές συνθήκες της παρατεταμένης οικονομικής ύφεσης, είναι απόλυτα απαραίτητη η διασφάλιση μιας κρίσιμης, άμεσης ή έμμεσης, ενίσχυσης κεφαλαίων στις επιχειρήσεις, η οποία μπορεί να δράσει καταλυτικά στην ενίσχυση της παραγωγικής μηχανής των επιχειρήσεων.

– Έλεγχο έργων με σημαντική χρονική υστέρηση προόδου υλοποίησης και απένταξη έργων, τα οποία, συνεκτιμώντας και την κρισιμότητα – αναγκαιότητα υλοποίησης τους, προβλέπεται ότι δε θα προχωρήσουν.

– Περαιτέρω ενίσχυση της επιτάχυνσης του ΕΣΠΑ, μέσω θεσμοθέτησης σχετικών ρυθμίσεων απλοποίησης των διαδικασιών του, ή στοχευμένων παρεμβάσεων άρσης εμποδίων και καθυστερήσεων.

– Ενίσχυση των ομάδων, μητρώων αξιολογητών και των επιτροπών (γνωμοδοτικών, αξιολόγησης κλπ.), και δημιουργία θετικού κλίματος και κινήτρων συμμετοχής (οικονομικών και μη) για την αντιμετώπιση των σημαντικών καθυστερήσεων, που εντοπίζονται.

– Επικέντρωση του ενδιαφέροντος σε ιεραρχημένες από τη στρατηγική όλης της χώρας, κρίσιμες, χρήσιμες και προσαρμοσμένες στη σημερινή πραγματικότητα προτεραιότητες, που θα διευκολύνει τις ανωτέρω συνέργειες και θα οδηγήσει σε σαφώς βελτιωμένα αποτελέσματα.

Το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδος επισημαίνει ακόμη ότι αν δεν διασφαλισθεί η αναπτυξιακή στρατηγική του νέου ΕΣΠΑ, τα αποτελέσματα θα είναι οδυνηρά με βάση τις συνθήκες που βιώνει η χώρα μας. Ο υπουργός ορθώς το ονόμασε «ΕΣΠΑ της Κρίσης», σημειώνει.[:]