Επενδυτικό Ταμείο Υποδομών: Πράσινο «φως» από το Υπ.Οικ.

Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδος: Επτά προτάσεις για την καλύτερη αξιοποίηση των κοινοτικών κονδυλίων
11 Σεπτεμβρίου, 2015
Αναστολή Α.Φ.Μ. για βάσιμες ενδείξεις φοροδιαφυγής
17 Σεπτεμβρίου, 2015
Δείτε τα όλα

Επενδυτικό Ταμείο Υποδομών: Πράσινο «φως» από το Υπ.Οικ.

[:el]11/9/2015

Χθες πραγματοποιήθηκε διαβούλευση στο Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα αναφορικά με την αξιοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων (Juncker Plan). Αποφασίστηκε η πλήρης ενεργοποίηση των προτάσεων της Ελλάδας για το Σχέδιο Γιούνκερ, το οποίο αφορά είτε σε αμιγώς ιδιωτικές επενδύσεις είτε σε έργα του Δημοσίου υπό τη μορφή των Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα.

Η σχετική ανακοίνωση αναφέρει ότι το υπουργείο, συντονισμένα μαζί με την τραπεζική και επιχειρηματική αγορά, θα δημιουργήσει λίστα έργων για άμεση υποβολή στο πλαίσιο αυτό, με στόχο την ενεργοποίηση επενδύσεων σε όλους τους τομείς της οικονομίας έως το τέλος του έτους.

Επίσης, ανακοινώθηκε η δημιουργία νέου Επενδυτικού Ταμείου Υποδομών (Ταμείο Βιώσιμης Ανάπτυξης και Υποδομών ΣΔΙΤ), κατά τα πρότυπα του JESSICA, ύψους 400 εκ. ευρώ από ευρωπαϊκούς και λοιπούς πόρους με παράλληλη δημιουργία θεματικών υπομέρους ταμείων σε τομείς όπως τουρισμού, ενέργειας, περιβάλλοντος, επιχειρηματικών πάρκων κα.

Παράλληλα, σήμερα το πρωί ο υπουργός και ο πρόεδρος του Επενδυτικού Συμβουλίου του JESSICA, Νίκος Μαντζούφας, συναντήθηκαν με περιφερειάρχες, τράπεζες και επενδυτές που υλοποιούν επιχειρηματικές δράσεις στο πλαίσιο του χρηματοδοτικού εργαλείου JESSICA.

Το JESSICA ενεργοποιεί 115 εκατ. ευρώ, για υλοποίηση 25 έργων, συνολικού προϋπολογισμού 300 εκατ. ευρώ, σε τομείς όπως βιοενέργεια, αναβάθμιση της ιστορικής και πολιτισμικής κληρονομιάς, σχολικές υποδομές, διαχείριση απορριμμάτων, τηλεματική αστικών συγκοινωνιών, επιχειρηματικά πάρκα και λοιπά έργα.

Ακολούθως, ο υπηρεσιακός υπουργός Οικονομίας, κ. Χριστοδουλάκης, συμμετείχε στη συνάντηση εργασίας για την επίλυση θεμάτων αποτελεσματικής ολοκλήρωσής του ΕΣΠΑ 2007-2013 και την ενημέρωση σχετικά με τον νέο ΕΣΠΑ 2014-2020. Στη συνάντηση συμμετείχαν εκπρόσωποι των Περιφερειών, παραγωγικών φορέων και Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων.

Ο υπουργός Οικονομίας, μεταξύ άλλων, έθεσε το ζήτημα του αιτήματος για παράταση των προγραμμάτων της περιόδου 2007-2013. Επεσήμανε ότι παρόλο που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει επιδείξει στο παρελθόν επιφυλακτικότητα σχετικά με το ζήτημα, κυρίως λόγω των πολλών ανάλογων αιτημάτων που δέχεται και από άλλες χώρες, η παρούσα συγκυρία είναι διαφορετική και το έδαφος «πιο πρόσφορο» για την Ελλάδα για τους εξής λόγους:

  • η ύφεση έχει καταστήσει τη χώρα ιδιαίτερα ευάλωτη σήμερα
  • πολλές περιφέρειες έχουν δεχτεί πρόσφατα επιπλέον πιέσεις λόγω της μεγάλης εισροής προσφύγων κατά τους καλοκαιρινούς μήνες
  • τα capital controls έχουν προκαλέσει σημαντικές καθυστερήσεις στην πορεία των έργων.

[:]