Νέα προγράμματα ενίσχυσης για ανέργους και επιχειρήσεις

Τον Οκτώβριο τα 35 δισ. για την οικονομία, εκτιμά η Κρέτσου
4 Σεπτεμβρίου, 2015
Προσδοκίες για αυξημένες ροές κοινοτικών κονδυλίων
11 Σεπτεμβρίου, 2015
Δείτε τα όλα

Νέα προγράμματα ενίσχυσης για ανέργους και επιχειρήσεις

[:el]11/9/2015

Δεκατρία είναι τα νέα προγράμματα για την ανάσχεση της ανεργίας και την ενίσχυση των επιχειρήσεων που έχει σχεδιάσει ο ΟΑΕΔ. Τα προγράμματα αυτά, αναμένεται να προκηρυχθούν σταδιακά το επόμενο διάστημα, και θα αφορούν σε περισσότερους από 86.000 ανέργους και χιλιάδες επιχειρήσεις. Επίσης υπολογίζεται ότι θα ιδρυθούν τουλάχιστον 13.000 νέες μικρές επιχειρήσεις.

Σας παραθέτουμε τα αναμενόμενα προγράμματα:

 • Ειδικό πρόγραμμα «Ενίσχυσης της ρευστότητας και της απασχόλησης» Αριθμός ωφελουμένων: έως 10.000 άτομα και επιχειρήσεις, σε συνεργασία με το υπουργείο Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού.
 • Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων

Αριθμός ωφελουμένων: πρόσληψη 10.000 ανέργων, 12μηνης διάρκειας, με έμφαση στους μακροχρόνια ανέργους, γυναίκες και ανέργους άνω των 50 ετών.

 • Πρόγραμμα επιδότησης μισθολογικού κόστους για την ενίσχυση της πλήρους ασφαλισμένης εργασίας σε Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (ΚΟΙΝΣΕΠ)

Αριθμός ωφελουμένων: 1.575

 • Ειδικό πρόγραμμα απασχόλησης για ΑμεΑ σε Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (ΚΟΙΝΣΕΠ).
 • Πρόγραμμα «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης με εγγυημένη απασχόληση» για ηλικίες 29-64 ετών.

Αριθμός ωφελουμένων: 26.000 άνεργοι, και προβλέπεται εγγυημένη απασχόληση έξι μηνών με βασικό μισθό και εργασιακά δικαιώματα. (Το πρόγραμμα είχε ανακληθεί στο παρελθόν ως οικονομικά ασύμφορο και μικρής ωφέλειας και αφορούσε 16.000 ανέργους.)

 • Πρόγραμμα «Δράσεις ολοκληρωμένης παρέμβασης»

Αριθμός ωφελουμένων: 8.000 νέοι άνεργοι έως 24 ετών, για την προώθησή τους εναλλακτικά σε προγράμματα κατάρτισης με εγγυημένη 12μηνη απασχόληση ή προγράμματα προώθησης στην αυτοαπασχόληση, μέσω της επιδότησης εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και λειτουργικών δαπανών, για την ίδρυση και λειτουργία νέας επιχείρησης για 18 μήνες.

 • Πρόγραμμα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας και ένταξης σε θέσεις απασχόλησης

Αριθμός ωφελουμένων: 10.000 άνεργοι νέοι ηλικίας 18-24 ετών σε επιχειρήσεις, με επίβλεψη στο χώρο εργασίας και στη συνέχεια ένταξη σε νέες θέσεις εργασίας στις ίδιες ή άλλες επιχειρήσεις για επιδοτούμενη απασχόληση (12 μήνες).

 • Πρόγραμμα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας και ένταξης σε θέσεις απασχόλησης

Αριθμός ωφελουμένων: 3.000 άνεργοι νέοι ηλικίας 25-29 ετών σε επιχειρήσεις, με επίβλεψη στο χώρο εργασίας και στη συνέχεια ένταξη σε νέες θέσεις εργασίας στις ίδιες ή άλλες επιχειρήσεις για επιδοτούμενη απασχόληση (12 μήνες).

 • Πρόγραμμα προώθησης της αυτοαπασχόλησης

Αριθμός ωφελουμένων: 5.000 νέοι άνεργοι ηλικίας 18-24 ετών, με επιδότηση των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης έως 12 μήνες από την έναρξη της δραστηριότητάς τους.

 • Πρόγραμμα προώθησης της αυτοαπασχόλησης

Αριθμός ωφελουμένων: 5.000 νέοι άνεργοι ηλικίας 25-29 ετών, με επιδότηση των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης έως 12 μήνες από την έναρξη της δραστηριότητάς τους.

 • Πρόγραμμα προώθησης της νεανικής επιχειρηματικότητας

Αριθμός ωφελουμένων: 1.000 άνεργοι νέοι 18-29 ετών για τη δημιουργία startups.

 • Πρόγραμμα προώθησης της νεανικής επιχειρηματικότητας

Αριθμός ωφελουμένων: 3.000 άνεργοι άνω 29 ετών για τη δημιουργία startups.

 • Πρόγραμμα μαθητείας
 • Αριθμός ωφελουμένων: 4.000 νέοι 15-24 ετών που βρίσκονται εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης.

[:]