Μπήκαν οι βάσεις για την «Αναπτυξιακή Τράπεζα» με συμμετοχή του ΕΤΕΑΝ.

Νέες ρυθμίσεις και «πάγωμα» κόκκινων δανείων από τις τράπεζες.
20 Απριλίου, 2015
Νέα εταιρική μορφή ευρωπαϊκής εταιρίας προτείνεται από την Κομισιόν.
23 Απριλίου, 2015
Δείτε τα όλα

Μπήκαν οι βάσεις για την «Αναπτυξιακή Τράπεζα» με συμμετοχή του ΕΤΕΑΝ.


20/4/2015

Μετά από έγκριση του Συμβουλίου Οικονομικής Πολιτικής τέθηκαν οι βάσεις για την ίδρυση της «Αναπτυξιακής Τράπεζας». Ένα σχέδιο που κυοφορούταν από καιρό, φαίνεται να οδεύει προς την υλοποίησή του. Η νέα τράπεζα αναμένεται να ξεκινήσει τη λειτουργία της περί τα τέλη του 2015 – αρχές του 2016 και, σε πρώτη φάση, θα χρησιμοποιήσει διαθέσιμα υπαρχόντων ταμείων και φορέων του Δημοσίου.
Συγκεκριμένα, στην Α.Τ. αναμένεται να ενσωματωθούν τόσο το Ε.Τ.Ε.Α.Ν., όσο και το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, με τα διαθέσιμα που διαθέτουν. Στα σχέδια είναι, επίσης, να συμμετάσχουν και άλλοι φορείς του Δημοσίου, αλλά και ιδιώτες (π.χ. τράπεζες) και ξένοι επενδυτές. Σημειώνεται, ότι ενδιαφέρον για την ίδρυση αναπτυξιακής τράπεζας, κάτι που έλειπε από την Ελλάδα, έχουν εκδηλώσει διάφοροι ξένοι φορείς και κυβερνήσεις.
Στη φάση αυτή φαίνεται ότι στην Α.Τ. δε θα συμμετέχει το νεοσύστατο Επενδυτικό Ταμείο, το οποίο θα συνεχίσει τις (λιγοστές μέχρι σήμερα) δράσεις του ανεξάρτητα. Ωστόσο, δεν αποκλείεται η ενσωμάτωσή του στο μέλλον. Η Α.Τ. θα αποτελεί σύμβουλο του Δημοσίου σε θέματα οικονομικής πολιτικής και επενδύσεων και θα συμμετέχει στη χρηματοδότηση έργων υποδομής, περιφερειακής ανάπτυξης και επενδυτικών σχεδίων μικρομεσαίων επιχειρήσεων.
Σε κάθε περίπτωση, φαίνεται ότι η Α.Τ. θα ανήκει στο ελληνικό Δημόσιο, ακόμα και σε περίπτωση συμμετοχής ξένων επενδυτών, ωστόσο, θα διατηρεί σημαντική ανεξαρτησία και θα διεκδικεί πόρους από ευρωπαϊκά και λοιπά προγράμματα. Σκοπός είναι να αποτελέσει όχημα ανάπτυξης, καλύπτοντας εν μέρει το ρόλο που θα έπρεπε να παίζουν οι εγχώριες τράπεζες, οι οποίες σήμερα αδυνατούν να χρηματοδοτήσουν την επιχειρηματική ανάπτυξη.