Νέες ρυθμίσεις και «πάγωμα» κόκκινων δανείων από τις τράπεζες.

Καθυστερούν οι πληρωμές του προηγούμενου ΕΣΠΑ
17 Απριλίου, 2015
Μπήκαν οι βάσεις για την «Αναπτυξιακή Τράπεζα» με συμμετοχή του ΕΤΕΑΝ.
20 Απριλίου, 2015
Δείτε τα όλα

Νέες ρυθμίσεις και «πάγωμα» κόκκινων δανείων από τις τράπεζες.


20/4/2015

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, οι τράπεζες προσανατολίζονται προς γενναίες ρυθμίσεις των «κόκκινων» δανείων πολλών δανειοληπτών. Συγκεκριμένα, εξετάζονται οι δυνατότητες «παγώματος» μεγάλου μέρους των μη εξυπηρετούμενων δανείων, έως και 50% ή και παραπάνω, με αποτέλεσμα να μη χρεώνονται τόκοι για διάστημα έως και 10 έτη για το ποσοστό του δανείου που έχει «παγώσει». Ουσιαστικά, θα πρόκειται για μείωση της μηνιαίας δόσης στο μισό, χωρίς ταυτόχρονα, να λογίζονται τόκοι για το υπόλοιπο.
Οι νέες ρυθμίσεις θα αφορούν σε δανειολήπτες, ιδιώτες ή και επιχειρήσεις, που αποδεδειγμένα δεν είναι σε θέση να πληρώσουν τις υποχρεώσεις τους, ακόμα και στην περίπτωση που έχουν υπαχθεί σε προηγούμενη ρύθμιση, αρκεί να μπορούν να αποδείξουν την αδυναμία τους αυτή, ανάλογα και με το εισόδημα και την περιουσιακή τους κατάσταση.
Επίσης, οι νέες ρυθμίσεις θα προβλέπουν bonus (π.χ. με τη μορφή άτοκων δόσεων κ.α.), σε όσους δανειολήπτες είναι συνεπείς με τις υποχρεώσεις τους.
Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, ήδη δύο τράπεζες έχουν προχωρήσει στον σχεδιασμό τέτοιων προϊόντων, με σκοπό να μειώσουν τον όγκο των «κόκκινων» δανείων, που αγγίζει το ποσό των 75δις ευρώ.

ΠΗΓΗ: ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ