Λογαριασμοί χωρίς capital controls

Επίτροπος Περιφερειακής Πολιτικής: Θέλουμε η Ελλάδα να απορροφήσει και το τελευταίο ευρωπαϊκό κονδύλι
15 Ιουλίου, 2015
Άμεση ανάγκη το "ξεπάγωμα" των εξαγωγών
17 Ιουλίου, 2015
Δείτε τα όλα

Λογαριασμοί χωρίς capital controls

17/7/2015

Μία νέα κατηγορία τραπεζικών καταθέσεων για τις επιχειρήσεις και τα φυσικά πρόσωπα συζητούν τράπεζες και κυβέρνηση, για να δώσουν μία πρόσκαιρη λύση στην οικονομική ασφυξία που έχουν προκληθεί στην αγορά από τα capital controls.

Σύμφωνα με πληροφορίες, υπάρχουν σκέψεις οι τράπεζες να παρέχουν τη δυνατότητα να ανοιχθούν νέοι καταθετικοί λογαριασμοί, οι οποίοι δε θα υπάγονται στα capital controls.

Δηλαδή, όποιος καταθέτει νέα κεφάλαια, τα οποία προέρχονται από πώληση περιουσιακών στοιχείων, είτε από θυρίδες, χρηματοκιβώτια και στρώματα, θα μπορεί να προβεί σε αναλήψεις χωρίς κανένα περιορισμό, όπως ακριβώς ίσχυε πριν από την εφαρμογή της τραπεζικής αργίας.

Ουσιαστικά θα έχουμε δύο κατηγορίες λογαριασμών, των παλαιών που υπόκεινται στα capital controls με τα όρια αναλήψεων που ισχύουν αυτή την περίοδο, και των νέων χωρίς περιορισμούς.

Στόχος είναι η ενίσχυση της ρευστότητας της αγοράς και της οικονομίας, παράλληλα με την ενίσχυση της υφιστάμενης καταθετικής βάσης.