Κ. Μίχαλος: Ποιες βελτιώσεις χρειάζεται το ν/σ για τον εξωδικαστικό συμβιβασμό

ΣΕΒΕ: Άμεσος κίνδυνος κατάργησης της διεθνούς αναγνώρισης πιστοποιητικών
24 Φεβρουαρίου, 2017
Οι υποχρεώσεις των φορολογούμενων το μήνα Μάρτιο
1 Μαρτίου, 2017
Δείτε τα όλα

Κ. Μίχαλος: Ποιες βελτιώσεις χρειάζεται το ν/σ για τον εξωδικαστικό συμβιβασμό

[:el]24/02/2017

Ως σημαντικό βήμα, έστω και καθυστερημένο, προς την κατεύθυνση της εξυγίανσης τόσο του τραπεζικού όσο και του επιχειρηματικού τοπίου στη χώρα χαρακτηρίζει ο πρόεδρος της ΚΕΕ και του ΕΒΕΑ κ. Κωνσταντίνος Μίχαλος το νομοσχέδιο που έθεσε σε δημόσια διαβούλευση το υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης με τίτλο “Εξωδικαστικός Μηχανισμός Ρύθμισης Οφειλών Επιχειρηματιών”.

Σύμφωνα με τον κ. Μίχαλο, ο εξωδικαστικός συμβιβασμός δίνει τη δυνατότητα, με συναίνεση των πιστωτών, να σωθούν πολλές επιχειρήσεις, με μη εξυπηρετούμενο δανεισμό, αλλά με βιώσιμα επιχειρηματικά σχέδια.

Τα Επιμελητήρια έχουν ήδη αναπτύξει δομές, τεχνογνωσία και εμπειρία σε θέματα εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών. Μπορούν, λοιπόν – και θα διεκδικήσουν – να αναλάβουν ουσιαστικό ρόλο στην υλοποίηση του εγχειρήματος.

Σαφώς το νομοσχέδιο χρειάζεται βελτιώσεις, καθώς από μια πρώτη ανάγνωση τα κριτήρια ένταξης σε αυτό είναι πολύ αυστηρά και υπερβολικά και μεγάλος αριθμός επιχειρήσεων κινδυνεύει να μείνει εκτός ρύθμισης.

Τα σημεία τα οποία θα πρέπει να διερευνηθούν περαιτέρω είναι:

  • για να ενταχθεί μια επιχείρηση στον εξωδικαστικό συμβιβασμό απαιτείται να έχει τουλάχιστον μία κερδοφόρα χρήση κατά την τελευταία τριετία, κριτήριο που δυσχεραίνει απίστευτα την ένταξη επιχειρήσεων, καθώς η τελευταία τριετία ήταν εξαιρετικά δυσμενής για το επιχειρείν λόγω της οικονομικής κρίσης
  • το κριτήριο για σύναψη ρύθμισης μετά την 1/7/2016, επίσης καθιστά απαγορευτική την ένταξη επιχειρήσεων, διότι η συντριπτική πλειονότητα αυτών έχουν δύο, τρεις ή και περισσότερες ρυθμίσεις την παραπάνω ημερομηνία
  •  το κριτήριο να μην μπορεί μια επιχείρηση να υπαχθεί στο Νόμο αν το 85% των συνολικών οφειλών της ανήκει σε έναν πιστωτή θέτει προσκόμματα στην ένταξη σημαντικού αριθμού επιχειρήσεων στο νόμο, διότι είναι σύνηθες μια επιχείρηση μικρή ή μεσαία να διατηρεί τον δανεισμό της σε έναν μόνο πιστωτικό φορέα.

Η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων και το ΕΒΕΑ συμμετέχοντας στη δημόσια διαβούλευση θα αποστείλουν τις θέσεις και τις απόψεις της επιμελητηριακής κοινότητας για το εν λόγω σχέδιο νόμου τονίζοντας ιδιαίτερα την ανάγκη καθορισμού των Επιμελητηρίων ως διαχειριστή και επόπτη της διαδικασίας του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης χρεών των επιχειρήσεων.

Άλλωστε, προσθέτει ο κ. Μίχαλος, το υπό ψήφιση νομοθετικό πλαίσιο ρυθμίζει τις οφειλές των επιχειρήσεων και των επιτηδευματιών σε ιδιώτες και Δημόσιο. Υπό αυτό το πρίσμα, τα κατά τόπους Επιμελητήρια είναι ο μόνος φορέας, ο οποίος διαθέτει τη γνώση, την εμπειρία και την κατάλληλη υποδομή για τη διαχείριση και εποπτεία της διαδικασίας με στόχο την αποτελεσματική εφαρμογή του θεσπιζομένου νομοθετικού πλαισίου.

Στο επικείμενο σχέδιο Νόμου υπάρχει πρόνοια για την ανάθεση σε Διαπιστευμένους Διαμεσολαβητές της διαδικασίας διαπραγμάτευσης μεταξύ επιχειρηματιών – επιτηδευματιών και των ιδιωτών πιστωτών αλλά και του Δημόσιου τομέα. Φορέας και τρόπος επιλογής και ανάθεσης σε Διαπιστευμένους Διαμεσολαβητές δεν προβλέπεται. Είναι βέβαιο ότι αυτό θα δημιουργήσει σημαντικά προβλήματα στην πράξη.

Τα Επιμελητήρια σκοπούν στην εξυπηρέτηση των μελών τους αφενός και εποπτεύονται από τον υπουργό Ανάπτυξης αφετέρου. Αρμόδιο υπουργείο για το υπό ψήφιση σχέδιο νόμου είναι το υπουργείο Ανάπτυξης. Τα Επιμελητήρια έχουν την στελέχωση, τη δομή και το πλαίσιο για να προβούν σε ανάθεση και εποπτεία εντός κανόνων της διαδικασίας της διαμεσολάβησης. Επίσης έχουν τη δυνατότητα ευέλικτα και άμεσα να αντιμετωπίσουν τα πλείστα πρακτικά προβλήματα τα οποία θα ανακύψουν κατά την εφαρμογή του Νόμου.

Άλλος φορέας ή υποδομή αντίστοιχη για να αναλάβει τη διαχείριση και να εποπτεύει τη διαδικασία  της διαπραγμάτευσης δεν υφίσταται και όποια υπηρεσία ή επιτροπή και αν συσταθεί προς το σκοπό αυτό σίγουρα δεν θα έχει την δυνατότητα της άμεσης και αποκεντρωμένης αντιμετώπισης όλων των πρακτικών ζητημάτων που θα ανακύψουν, με αποτέλεσμα ο Νόμος στην πράξη να έχει θέματα εφαρμογής.

Τα Επιμελητήρια έχουν πλαίσιο κανόνων  προς τον σκοπό αυτό και ευέλικτα και άμεσα χωρίς επιβάρυνση του κρατικού μηχανισμού μπορούν να εγκύπτουν στο όποιο θέμα.

Εν κατακλείδι, αυτό που προτείνεται είναι μετά την υποβολή αίτησης για ρύθμιση των οφειλών στην ιστοσελίδα της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, η εν λόγω αίτηση να αποστέλλεται από την Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους στο Επιμελητήριο στο οποίο είναι εγγεγραμμένος ο αιτών. Το εκάστοτε Επιμελητήριο θα αναθέτει άμεσα κατ` ελεύθερη κρίση την αίτηση και τον συντονισμό της διαπραγμάτευσης σε Διαπιστευμένο Διαμεσολαβητή από τον πίνακα Διαπιστευμένων Διαμεσολαβητών του υπουργείου Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και ο οποίος οφείλει να ασκεί τα καθήκοντά του σύμφωνα με τις πρόνοιες του παρόντος Νόμου, του Κώδικος Δεοντολογίας Διαπιστευμένων Διαμεσολαβητών και τον κανονισμό λειτουργίας του Κέντρου Διαμεσολάβησης του Επιμελητηρίου κατ` ανάθεση του οποίου και ενεργεί”.

Πηγή: Capital.gr[:]