Η νέα ρύθμιση ληξιπρόθεσμων χρεών με 100 δόσεις. Ερωτήσεις – Aπαντήσεις από τους ειδικούς της Box mind.

Στροφή των επενδυτών στο real estate προτείνει ο αν. Υπουργός Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας Γιάννης Τσιρώνης.
11 Μαρτίου, 2015
Δυνατότητα υπαγωγής και σε τρίτη κατώτερη ασφαλιστική κλάση των ασφαλισμένων του Ο.Α.Ε.Ε.
13 Μαρτίου, 2015
Δείτε τα όλα

Η νέα ρύθμιση ληξιπρόθεσμων χρεών με 100 δόσεις. Ερωτήσεις – Aπαντήσεις από τους ειδικούς της Box mind.

13/3/2015

  1. Για ποιες οφειλές ισχύει η ρύθμιση;

Για όλες, αρκεί να έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες ως την 1 Μαρτίου 2015. Περιλαμβάνονται οφειλές προς τη φορολογική διοίκηση (ΦΠΑ,ΦΜΥ,Φόρος εισοδήματος ΕΝΦΙΑ, κλπ), στον ΚΕΔΕ, στον τελωνειακό κώδικα.

  2. Περιλαμβάνεται δηλαδή και ο ΕΝΦΙΑ;

Ναι. Όσοι δεν πλήρωσαν τον ΕΝΦΙΑ σε έξι δόσεις, έχουν τώρα τη δυνατότητα να πληρώσουν σε 100 δόσεις.

  3. Τι ισχύει για οφειλές που α) τελούν σε αναστολή, διοικητική ή δικαστική ή εκ του νόμου ή β) έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση ή διευκόλυνση τμηματικής καταβολής, η οποία είναι σε ισχύ;

Μπορούν να υπαχθούν, μετά από επιλογή του οφειλέτη.

  4. Τι γίνεται με τις βεβαιωμένες οφειλές για τις οποίες οι φορολογούμενοι έχουν προσφύγει στα δικαστήρια και η εκδίκασή τους εκκρεμεί;

Και αυτές οι οφειλές εντάσσονται στη ρύθμιση, μετά από παραίτηση από την άσκηση του δικαιώματος ή και του δικογράφου οποιουδήποτε ένδικου βοηθήματος ή μέσου ενώπιον αρμοδίου δικαστηρίου ή προσφυγής ενώπιον διοικητικής αρχής, και έως 26.5.2015, ανεξαρτήτως της ημερομηνίας που οι οφειλές αυτές καθίστανται ληξιπρόθεσμες.

  5. Μπορεί ο φορολογούμενος να επιλέξει ποιες οφειλές θα υπαχθούν στη ρύθμιση ή πρέπει να μπουν όλες οι οφειλές;

Δεν υπάρχει δυνατότητα επιλογής, πρέπει στη ρύθμιση να ενταχθούν όλες οι οφειλές στο σύνολό τους.

  6. Υπάρχει ανώτατο όριο οφειλής η οποία δύναται να υπαχθεί στη ρύθμιση;

Το όριο του 1 εκατομμυρίου που υπήρχε στην προηγούμενη ρύθμιση δεν υπάρχει πια και δεν ορίζεται κανένα άλλο ανώτατο όριο.

  7. Ποιο είναι το ελάχιστο ποσό μηνιαίας δόση;

Η ελάχιστη μηνιαία δόση είναι 20 ευρώ, αντί των 50 ευρώ που προέβλεπε η προηγούμενη ρύθμιση. Για οφειλές βεβαιωμένες σε περισσότερες από μια ΔΟΥ, το ελάχιστο ποσό μηνιαίας δόσης διαμορφώνεται σε 10 ευρώ ανά ΔΟΥ.

  8. Ποιο είναι το επιτόκιο;

Οφειλές μέχρι 5.000 ευρώ δεν επιβαρύνονται με τόκο (άτοκες) . Για οφειλές μεγαλύτερες των 5.000 ευρώ, το επιτόκιο ανέρχεται στο 3% ετησίως, αντί του 5,6% που ίσχυε ως σήμερα.

  9. Αν για μια οφειλή μεγαλύτερη των 5.000 ευρώ πληρωθεί προκαταβολή, που ρίχνει το σύνολο της οφειλής κάτω των 5.000 ευρώ, η εναπομείνασα οφειλή επιβαρύνεται με τόκο;

Όχι, ρυθμίζεται άτοκα. Για παράδειγμα, αν υπάρχει οφειλή 6.000 ευρώ και μετά την προκαταβολή περιοριστεί στις 4.000 ευρώ, αυτές οι 4.000 μπαίνουν στη ρύθμιση χωρίς τόκο.

  10. Αν δεν πληρωθεί μια δόση, χάνονται οι πρόνοιες της ρύθμισης;

Όχι. Κάθε καθυστερούμενη δόση, όμως, επιβαρύνεται με μηνιαία προσαύξηση 0,25%.

  11 Πότε χάνεται η ρύθμιση;

Απώλεια ρύθμισης επέρχεται:

α) Αν δεν πληρωθούν δύο συνεχόμενες δόσεις μέσα στο πρώτο οκτάμηνο.
β) Αν δεν πληρωθούν τρεις συνεχόμενες δόσεις μετά το οκτάμηνο.
γ) Αν ο φορολογούμενος δεν υποβάλει τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος ή ΦΠΑ, μέσα σε τρεις μήνες από τις προβλεπόμενες προθεσμίες.

  12. Ποιες είναι οι συνέπειες αν χαθεί η ρύθμιση;

Ο φορολογούμενος υποχρεώνεται σε άμεση καταβολή του υπολοίπου της οφειλής.

  13. Πώς υποβάλλονται οι αιτήσεις;

Υποχρεωτικά ηλεκτρονικά, εκτός από περιπτώσεις όπου υφίσταται τεχνική αδυναμία διαδικτυακής υποστήριξης, οπότε η υποβολή αίτησης διενεργείται στην αρμόδια υπηρεσία της Φορολογικής Διοίκησης.

  14. Ποια είναι η καταληκτική ημερομηνία υποβολής της αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση;

Προθεσμία υποβολής είναι η 26 Μαΐου 2015.

  15. Τι αφορά η άλλη προθεσμία, έως τις 27 Απριλίου;

Αφορά την προθεσμία για “κούρεμα” των προσαυξήσεων. Όποιος, έως τις 27 Απριλίου, καταβάλει προκαταβολή τουλάχιστον δεκαπλάσια της ελάχιστης μηνιαίας δόσης (200€), σβήνει από προσαυξήσεις όσα δίνει σε προκαταβολή. Τα υπόλοιπα μπαίνουν στις 100 δόσεις.

Για παράδειγμα, έστω οφειλή 6.000 ευρώ, στην οποία περιλαμβάνονται προσαυξήσεις 500 ευρώ. Αν ο οφειλέτης προκαταβάλει 500 ευρώ, ξεπληρώνει ισόποσο μέρος της οφειλής και του χαρίζεται ίσο ποσό προσαυξήσεων. Δηλαδή 500 ευρώ οφειλής και 500 ευρώ προσαυξήσεων. Άρα η συνολική οφειλή περιορίζεται πλέον στις 5.000 ευρώ.

  16. Τι γίνεται αν πληρωθεί η προκαταβολή, αλλά δεν πληρωθούν οι δόσεις στη συνέχεια;

Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης καταβολής των 10 πρώτων δόσεων της ρύθμισης, εφόσον οι δόσεις είναι περισσότερες από 10 ή όλων των υπολειπόμενων δόσεων εφόσον οι δόσεις είναι λιγότερες από 10, βεβαιώνεται ως δημόσιο έσοδο σε βάρος του οφειλέτη ποσό ίσο με το ποσό που είχε “κουρευτεί”

  17. Πότε καταβάλλεται η πρώτη δόση;

Εντός τριών εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία αίτησης της ρύθμισης.

  18. Πότε καταβάλλονται οι επόμενες δόσεις;

Οι επόμενες δόσεις καταβάλλονται έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα των επόμενων μηνών από την ημερομηνία αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση.

  19. Πώς ο αριθμός των δόσεων επηρεάζει τις προσαυξήσεις και τους τόκους εκπρόθεσμης καταβολής;

Ανάλογα με τον αριθμό των δόσεων της ρύθμισης, ο οφειλέτης επωφελείται απαλλαγής των προσαυξήσεων και τόκων εκπρόθεσμης καταβολής:

– Πλήρη απαλλαγή, κατά ποσοστό 100%, με εφάπαξ πληρωμή. Σε οποιοδήποτε στάδιο της ρύθμισης, εφάπαξ πληρωμή του συνολικού υπολοίπου συνεπάγεται αντίστοιχη απαλλαγή των εναπομεινουσών προσαυξήσεων.
– Απαλλαγή κατά ποσοστό 90%, για ρύθμιση από 2 έως και 5 μηνιαίες δόσεις.
– Απαλλαγή κατά ποσοστό 80%, για ρύθμιση από 6 έως και 10 μηνιαίες δόσεις.
– Απαλλαγή κατά ποσοστό 75%, για ρύθμιση από11 έως και 20 μηνιαίες δόσεις.
– Απαλλαγή κατά ποσοστό 70%, για ρύθμιση από 21 έως και 30 μηνιαίες δόσεις.
– Απαλλαγή κατά ποσοστό 65%, για ρύθμιση από 31 έως και 40 μηνιαίες δόσεις.
– Απαλλαγή κατά ποσοστό 60%, για ρύθμιση από 41 έως και 50 μηνιαίες δόσεις.
– Απαλλαγή κατά ποσοστό 55%, για ρύθμιση από 51 έως και 60 μηνιαίες δόσεις.
– Απαλλαγή κατά ποσοστό 50%, για ρύθμιση από 61 έως και 70 μηνιαίες δόσεις.
– Απαλλαγή κατά ποσοστό 45%, για ρύθμιση από 71 έως και 80 μηνιαίες δόσεις.
– Απαλλαγή κατά ποσοστό 40%, για ρύθμιση από 81 έως και 91 μηνιαίες δόσεις.
– Απαλλαγή κατά ποσοστό 30%, για ρύθμιση από 91 έως και 100 μηνιαίες δόσεις.

  20. Ποιες είναι οι ευεργετικές συνέπειες από την υπαγωγή στη ρύθμιση;

Η ένταξη στη ρύθμιση εξασφαλίζει στον οφειλέτη:

Αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας,
Άρση επιβληθεισών κατασχέσεων στα χέρια τρίτων, εφόσον εξοφληθεί το 25% της αρχικής βασικής ρυθμιζόμενης οφειλής.
Αναβολή της εκτέλεση της ποινής για ποινικά αδικήματα μη καταβολής χρημάτων προς το Δημόσιο (άρθρο 25 του Ν. 1882/1990),
Αναστολή λήψης αναγκαστικών μέτρων ή συνέχισης της διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης επί κινητών ή ακινήτων. Η αναστολή αυτή δεν ισχύει για κατασχέσεις που έχουν επιβληθεί στα χέρια τρίτων ή έχουν εκδοθεί οι σχετικές παραγγελίες, τα αποδιδόμενα όμως ποσά από αυτές λαμβάνονται υπόψη για την κάλυψη δόσης ή δόσεων της ρύθμισης, εφόσον δεν πιστώνονται με άλλες οφειλές που δεν έχουν ρυθμιστεί. Αν ο οφειλέτης απωλέσει το ευεργέτημα της ρύθμισης, τα μέτρα που έχουν ανασταλεί συνεχίζονται,
Αναστολή εκτέλεσης του μέτρου κλεισίματος καταστήματος ή επιχείρησης, λόγω οφειλών στο Δημόσιο, που προβλέπεται από το άρθρο 7 του ν. 2120/1993 (Α’ 24).

Εδώ ολόκληρο το Σχέδιο Νόμου.