Δυνατότητα υπαγωγής και σε τρίτη κατώτερη ασφαλιστική κλάση των ασφαλισμένων του Ο.Α.Ε.Ε.

Η νέα ρύθμιση ληξιπρόθεσμων χρεών με 100 δόσεις. Ερωτήσεις – Aπαντήσεις από τους ειδικούς της Box mind.
13 Μαρτίου, 2015
Ανυπόστατα τα δημοσιεύματα για «πάγωμα» του ΕΣΠΑ.
16 Μαρτίου, 2015
Δείτε τα όλα

Δυνατότητα υπαγωγής και σε τρίτη κατώτερη ασφαλιστική κλάση των ασφαλισμένων του Ο.Α.Ε.Ε.

13/3/2015

Σύμφωνα με το πολυνομοσχέδιο που κατατέθηκε προς διαβούλευση, οι ασφαλισμένοι του ΟΑΕΕ θα μπορούν να επιλέξουν κατώτερη κατηγορία ασφάλισης.

Ο Ν.4075/2012 είχε δώσει στους ασφαλισμένους του ΟΑΕΕ τη δυνατότητα να ζητήσουν την υπαγωγή τους στην αμέσως κατώτερη ή και στην δεύτερη κατώτερη ασφαλιστική κατηγορία, προκειμένου να μειωθεί προσωρινά, μέχρι 31-12-2014, το ποσό των καταβλητέων ασφαλιστικών εισφορών τους. Το διάστημα αυτό παρατάθηκε μέχρι 31-12-2016.

Με τις διατάξεις του άρθρου 27 του νέου Σχεδίου Νόμου, δίνεται στους ασφαλισμένους η δυνατότητα να ζητήσουν την υπαγωγή τους και στην τρίτη κατώτερη ασφαλιστική κατηγορία του ΟΑΕΕ, και να παραμείνουν στην κατηγορία επιλογής τους μέχρι 31-12-2016.

Με τις διατάξεις του άρθρου 28 προβλέπεται η κατάργηση ποινών για οφειλέτες ατομικής εισφοράς στον ΟΑΕΕ και το ΕΤΑΑ, σε περίπτωση μη καταβολής και απόδοσης ασφαλιστικών εισφορών προς τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης.

Με την προτεινόμενη ρύθμιση οι ως άνω επιβαλλόμενες ποινές παύουν να ισχύουν για τις περιπτώσεις ασφαλισμένων του Οργανισμού Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών (ΟΑΕΕ) και του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολούμενων (ΕΤΑΑ) μόνο για την ατομική τους ασφαλιστική εισφορά και εξακολουθούν να ισχύουν για οφειλές που προκύπτουν για την ασφάλιση εμμίσθων εργαζομένων, καθώς αυτή παρακρατείται από τον εργοδότη και ως εκ τούτου διατηρούνται οι από το νόμο προβλεπόμενες ποινές.