Η Ελλάδα 12η στα κονδύλια του «Ορίζοντα 2020»

Χαρίτσης: Σημαντικοί πόροι του νέου ΕΣΠΑ για διαχείριση αποβλήτων
10 Ιανουαρίου, 2017
22,5 εκατ. ευρώ για συνεργατικά σύμφωνα
10 Ιανουαρίου, 2017
Δείτε τα όλα

Η Ελλάδα 12η στα κονδύλια του «Ορίζοντα 2020»

[:el]10/01/2017

15η θέση σε ποσοστά επιτυχίας και 10η στην υπογραφή συμφωνιών επιχορήγησης

Τη 15η θέση όσον αφορά το ποσοστό επιτυχίας, τη 10η θέση σχετικά με την υπογραφή συμφωνιών επιχορήγησης και τη 12η για το μερίδιο χρηματοδότησης απέσπασε η Ελλάδα στην κατάταξη των προκηρύξεων του προγράμματος Ορίζοντας 2020, με βάση τα στοιχεία της διετίας 2014 και 2015.

Αναλυτικά, σύμφωνα με την έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «Horizon 2020: Two Years On», όσον αφορά την ελληνική συμμετοχή στις προκηρύξεις, το ποσοστό επιτυχίας για τις προτάσεις που υποβλήθηκαν το 2014 είναι 13,2%, ενώ για το 2015 ανέρχεται στο 9,4%, με την Ελλάδα να βρίσκεται στη 15η θέση μεταξύ των 28 χωρών της Ε.Ε. Η μείωση οφείλεται στην αύξηση συμμετοχής στις προκηρύξεις του Ορίζοντα 2020 και όχι σε μείωση των χρηματοδοτικών πόρων.

Σχετικά με την υπογραφή συμφωνιών επιχορήγησης, το ποσοστό συμμετοχής για την Ελλάδα ανέρχεται στο 2,9% για το 2014 και στο 2,7% για το 2015 (10η θέση στην Ε.Ε. 28). Το ποσοστό για το μερίδιο χρηματοδότησης που αντιστοιχεί στην Ελλάδα ανέρχεται στο 2,1% για το 2014 και στο 1,8% για το 2015 (12η θέση στην Ε.Ε. 28). Επιπλέον στοιχεία από την έκθεση προκύπτουν και για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (SME) και τα αποτελέσματα από το χρηματοδοτικό εργαλείο που δημιουργήθηκε για την ενίσχυσή τους στο πλαίσιο του Ορίζοντα 2020, το SME Instrument.

Σύμφωνα με την έκθεση, οι αποδόσεις των μμε αυξήθηκαν κατά το 2015, καταφέρνοντας να αποτελούν το 27,6% των συμμετεχόντων, ενώ διεκδίκησαν και το 23,7% της συνολικής χρηματοδότησης από τον Ορίζοντα 2020, ποσοστό που ξεπερνάει τον στόχο του 20% που είχε θέσει η Ε.Ε. για τη χρηματοδότηση των μμε. Όσον αφορά το SME Instrument, η Ελλάδα συμμετείχε στο χρηματοδοτικό αυτό εργαλείο με 249 αιτήσεις κατά το 2014 και 213 για το 2015, καταλαμβάνοντας έτσι τη 15η θέση στην Ε.Ε. 28, ενώ το ποσοστό επιτυχίας ανήλθε στο 4,4% για το 2014 και μειώθηκε στο 1,9% για το 2015 (24η θέση στην Ε.Ε. 28).

Σύμφωνα με το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ), που λειτουργεί ως Εθνικό Σημείο Επαφής για το πρόγραμμα Ορίζοντας 2020, πρόκειται για ένα από τα πιο φιλόδοξα προγράμματα της Ευρώπης για την ανάδειξη της καινοτόμου επιχειρηματικότητας και προσελκύει ολοένα και περισσότερους ερευνητές και καινοτόμους επιχειρηματίες. Είναι χαρακτηριστικό ότι το 2015 σημειώθηκε αύξηση 25% στις προτάσεις που υποβλήθηκαν σε σχέση με το 2014, ενώ ειδικά οι προτάσεις που υποβλήθηκαν από επιχειρήσεις αυξήθηκαν σχεδόν κατά 27%.

Επιπλέον, περίπου το 50% των προτάσεων προήλθε από νέους συμμετέχοντες, πολλοί εκ των οποίων ήταν μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Συνολικά, κατά το 2014 και το 2015, μέσω του Ορίζοντα 2020 υποβλήθηκαν 76.000 επιλέξιμες προτάσεις και σχεδόν 16 εκατ. ευρώ καταβλήθηκαν σε 9.000 έργα που αφορούν την έρευνα και την καινοτομία, τα οποία προωθούν την επιστήμη αριστείας, τη βιομηχανική υπεροχή και αντιμετωπίζουν τις σύγχρονες κοινωνικές προκλήσεις. Αξίζει να σημειωθεί ότι το 49% των συμμετεχόντων στον Ορίζοντα 2020 δεν συμμετείχε στο προηγούμενο 7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο.

Πηγή: Ναυτεμπορική[:]