Χαρίτσης: Σημαντικοί πόροι του νέου ΕΣΠΑ για διαχείριση αποβλήτων

Κίνητρα για αναβάθμιση επιχειρήσεων μέσω ΕΣΠΑ ύψους 75 εκατ. ευρώ
10 Ιανουαρίου, 2017
Η Ελλάδα 12η στα κονδύλια του «Ορίζοντα 2020»
10 Ιανουαρίου, 2017
Δείτε τα όλα

Χαρίτσης: Σημαντικοί πόροι του νέου ΕΣΠΑ για διαχείριση αποβλήτων

[:el]10/01/2017

Σύντομα θα ενεργοποιηθούν ειδικές δράσεις του ΕΣΠΑ για την ενίσχυση της περιβαλλοντικής βιομηχανίας, αλλά και για τη λειτουργία βιομηχανικών πάρκων, τόνισε ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομίας.

Ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης Αλέξης Χαρίτσης ήταν σήμερα κεντρικός ομιλητής στο ετήσιο περιβαλλοντικό και αναπτυξιακό φόρουμ της επενδυτικής πρωτοβουλίας A-ENERGY INVESTMENTS με θέμα την «Επόμενη Μέρα στη Διαχείριση των Απορριμμάτων» και την «Κυκλική Οικονομία», σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

Ο αναπληρωτής υπουργός εστίασε στο νέο Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ), που συμπυκνώνει τη ριζικά διαφορετική αντίληψη της νέας διακυβέρνησης για ένα εναλλακτικό μοντέλο διαχείρισης αποβλήτων, σύγχρονο και φιλικό στο περιβάλλον, με άξονες προτεραιότητας την αποκέντρωση των δραστηριοτήτων, την ποιοτική και ποσοτική ενίσχυση της ανακύκλωσης με έμφαση στη διαλογή στην πηγή. Για τον σκοπό αυτό έχουν δεσμευτεί σημαντικοί πόροι του νέου ΕΣΠΑ (2014-2020).

Ο κ. Χαρίτσης στάθηκε ιδιαίτερα στη μεγάλη πρόσκληση «Δράσεις για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων», συνολικού προϋπολογισμού 270 εκατ. ευρώ, που δίνει το στίγμα της κυβέρνησης και του Υπουργείου Οικονομίας, αναφέρεται στην ανακοίνωση.

«Ο σχεδιασμός της πρόσκλησης ακολουθεί μια εντελώς διαφορετική προσέγγιση σε σύγκριση με το παρελθόν, καθώς στηρίζεται σε μια ολιστική προσέγγιση. Ενεργοποιήσαμε μία ενιαία πρόσκληση για τη διαχείριση απορριμμάτων και όχι διακριτές και αποσπασματικές προσκλήσεις για τις επιμέρους δράσεις που προβλέπονται.

Η ενιαία πρόσκληση αντικατοπτρίζει πλήρως την έννοια της ολοκληρωμένης διαχείρισης απορριμμάτων, κύριο στοιχείο του νέου ΕΣΔΑ», τόνισε ο αναπληρωτής υπουργός.

Αναφερόμενος ευρύτερα στην «κυκλική οικονομία», ο κ. Χαρίτσης υπογράμμισε πως αυτή δεν σηματοδοτεί απλώς μια νέα, ολοκληρωμένη και φιλική για το περιβάλλον, προσέγγιση στη διαχείριση των αποβλήτων με έμφαση στην ανακύκλωση, αλλά αποτελεί για την κυβέρνηση έναν βασικό στρατηγικό στόχο σε σχέση με τον μετασχηματισμό της ελληνικής οικονομίας και τη δημιουργία ενός νέου παραγωγικού μοντέλου. «Επιδιώκουμε να προωθήσουμε τη ‘βιομηχανική συμβίωση’, δηλαδή ολοκληρωμένα συστήματα, όπου τα απόβλητα ενός κλάδου μπορούν να είναι χρήσιμες πρώτες ύλες για έναν άλλο κλάδο.

Η Ελλάδα παρουσιάζει συγκριτικά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα για τη μετάβαση σε μια τέτοια κατεύθυνση. Τα συστήματα κυκλικής οικονομίας και ‘βιομηχανικής συμβίωσης’, η δημιουργία συστάδων επιχειρήσεων είναι τάσεις φιλικές προς την ήδη υπάρχουσα δομή του ελληνικού παραγωγικού ιστού, που χαρακτηρίζεται από μικρό μέγεθος επιχειρήσεων», επισήμανε ο αναπληρωτής υπουργός.

Τέλος, ο κ. Χαρίτσης παρουσίασε τις συγκεκριμένες παρεμβάσεις της κυβέρνησης που ενισχύουν επιχειρηματικές πρωτοβουλίες στην κατεύθυνση της κυκλικής οικονομίας.

Σε αυτό το πλαίσιο, αναφέρθηκε σε ειδικές δράσεις του νέου ΕΣΠΑ που σύντομα θα ενεργοποιηθούν: για την «Ενίσχυση της Περιβαλλοντικής Βιομηχανίας» (με π/υ 30 εκατ. ευρώ), για τις «Αλυσίδες προστιθέμενης Αξίας» (80 εκατ. ευρώ), για τη δημιουργία συστάδων επιχειρήσεων (clusters), καθώς και για τη λειτουργία βιομηχανικών πάρκων.

Πηγή: Euro2day.gr[:]