ΕΒΕΑ: Νέος κύκλος υποβολής αιτήσεων στη δομή θερμοκοιτίδας

Φοροαπαλλαγή αντί της επιχορήγησης
31 Μαΐου, 2017
Η «χαρτογραφία» των κόκκινων δανείων
2 Ιουνίου, 2017
Δείτε τα όλα

ΕΒΕΑ: Νέος κύκλος υποβολής αιτήσεων στη δομή θερμοκοιτίδας

[:el]02/06/2017

Άρχισε ο νέος κύκλος υποβολής αιτήσεων για τη Θερμοκοιτίδα Νεοφυών Επιχειρήσεων του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθήνας.

Οι αιτήσεις, που θα υποβληθούν έως 25 Ιουνίου 2017, θα αξιολογούνται άμεσα με σειρά προτεραιότητας. Οι θετικά αξιολογημένες επιχειρηματικές ομάδες θα κληθούν να παρακολουθήσουν το πρόγραμμα προεπώασης που θα τους παρασχεθεί από τη Θερμοκοιτίδα και θα είναι διάρκειας τριών εβδομάδων.

Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών καλεί ενδιαφερόμενες υποψήφιες νέες επιχειρηματικές ομάδες/ επιχειρηματίες που εστιάζουν στους τομείς:

 • Αγροδιατροφή
 • Πολιτισμός – Τουρισμός – Κλάδοι έντασης σχεδίου (χειροτεχνία – ένδυση – έπιπλο)
 • Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ)
 • Περιβαλλοντική Τεχνολογία
 • Ενέργεια (ΑΠΕ, εξοικονόμηση ενέργειας, smart grids)
 • Φάρμακα /Υγεία
 • Ευφυείς και Βιώσιμες Μεταφορές
 • Νέα Υλικά
 • Ναυπηγική

να υποβάλουν αίτηση ένταξης στο Κέντρο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας (Κ.Α.Ε.) στη δομή της Θερμοκοιτίδας Νεοφυών Επιχειρήσεων εντός της οποίας μπορούν να φιλοξενηθούν νεοφυείς καινοτομικές επιχειρήσεις (startups), για χρονικό διάστημα έως 6 μηνών.

Η Θερμοκοιτίδα θα παρέχει στις επιχειρήσεις που θα φιλοξενηθούν τις παρακάτω υπηρεσίες:

 1. Φιλοξενία των επιχειρηματικών ομάδων
 2. Συμβουλευτικές υπηρεσίες (Business Plan, Marketing Plan, νομικά, λογιστικά θέματα)
 3. Εξειδικευμένες υπηρεσίες εκπαίδευσης / κατάρτισης
 4. Ενέργειες δικτύωσης για τη στήριξη των επιχειρηματικών ομάδων

Τα οφέλη που εξασφαλίζουν οι φιλοξενούμενες επιχειρηματικές ομάδες από τη συμμετοχή τους στη Θερμοκοιτίδα είναι κατάλληλα διαμορφωμένους χώρους γραφείων, χώρους συναντήσεων και κοινόχρηστους χώρους, σύγχρονες υποδομές και παροχή εξοπλισμού που μειώνουν το αρχικό κεφάλαιο που απαιτείται, καθώς παρέχονται υπηρεσίες φύλαξης, καθαριότητας και γραμματειακής υποστήριξης. Επιπρόσθετα, εξασφαλίζεται η κάλυψη παγίων λειτουργικών δαπανών, αναλωσίμων και λοιπών εξόδων, παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης σε θέματα διοίκησης, μάρκετινγκ – προώθησης πωλήσεων, νομικών και φοροτεχνικών θεμάτων κ.α. Προώθηση της συνεργασίας μεταξύ των επιχειρηματικών ομάδων, τεχνική υποστήριξη για την απόκτηση πρόσβασης σε κεφάλαια για τη χρηματοδότηση της νεοφυούς επιχείρησης σχετικά με τις βραχυπρόθεσμες ανάγκες λειτουργίας και μακροπρόθεσμες επενδύσεις της. Παροχή επιμορφωτικών σεμιναρίων – ημερίδων σε θέματα διαχείρισης και δράσεις επιχειρηματικής δικτύωσης στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Οι αιτήσεις που θα υποβληθούν έως 25 Ιουνίου 2017 θα αξιολογούνται άμεσα με σειρά προτεραιότητας (first come, first served). Οι θετικά αξιολογημένες επιχειρηματικές ομάδες θα κληθούν να παρακολουθήσουν το πρόγραμμα προεπώασης (pre-incubation) που θα τους παρασχεθεί από τη Θερμοκοιτίδα και θα είναι διάρκειας 3 εβδομάδων.

Στο διάστημα αυτό οι επιχειρηματικές ομάδες θα συμμετέχουν σε εστιασμένες δράσεις της Θερμοκοιτίδας με στόχο να διαπιστωθεί η εφικτότητα υλοποίησης του επιχειρηματικού τους σχεδίου και να ενδυναμωθούν οι επιχειρηματικές δεξιότητες των μελών τους.

Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος προεπώασης θα ακολουθήσει το πρόγραμμα εκκόλαψης (incubation) των επιχειρηματικών ομάδων το οποίο θα περιλαμβάνει φιλοξενία στη Θερμοκοιτίδα διάρκειας έως και 6 μηνών καθώς και υποστηρικτικές υπηρεσίες (συμβουλευτική, δικτύωση κλπ). Για να ενταχθεί μία επιχειρηματική ομάδα στο πρόγραμμα εκκόλαψης θα πρέπει να έχει αξιολογηθεί θετικά κατά την ολοκλήρωση του προγράμματος προεπώασης.

Πηγή: Ναυτεμπορική[:]