Η «χαρτογραφία» των κόκκινων δανείων

ΕΒΕΑ: Νέος κύκλος υποβολής αιτήσεων στη δομή θερμοκοιτίδας
2 Ιουνίου, 2017
Πώς θα γίνονται οι ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί – Ολες οι οδηγίες
2 Ιουνίου, 2017
Δείτε τα όλα

Η «χαρτογραφία» των κόκκινων δανείων

[:el]02/06/2017

Μη εξυπηρετούμενο το 41,5% των στεγαστικών, το 44,4% των επιχειρηματικών και το 54% των καταναλωτικών χορηγήσεων

Οι ελληνικές τράπεζες δεν μπορούν να επιτελέσουν τον ρόλο τους στη χρηματοδότηση της οικονομίας εξαιτίας του υψηλού όγκου των «κόκκινων » δανείων που καλούνται να διαχειριστούν, τόνισε ο υποδιοικητής της Τράπεζας της Ελλάδας, Θεόδωρος Μnτράκος.

Μιλώντας στην εκδήλωση του RED-Busίness Forum ο κ. Μητράκος εκτίμησε ότι για το επόμενο διάστημα η κατάσταση αυτή δεν θα αλλάξει, σημείωσε πάντως ότι τα νέα εργαλεία που διαθέτουν οι τράπεζες θα συμβάλουν στη διαχείριση των προβληματικών χαρτοφυλακίων.

Επισημαίνοντας το μέγεθος του προβλήματος, ο κ. Μητράκος ανέφερε χαρακτηριστικά ότι ενώ τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια στην Ελλάδα αντιπροσωπεύουν περίπου το 10% του συνόλου των μη εξυπηρετούμενων δανείων σε ολόκληρη την Ε.Ε. (περίπου 1 .100 δισ. ευρώ), το ενεργητικό του ελληνικού τραπεζικού τομέα αποτελεί μόλις το 1,2% του συνολικού ενεργητικού του τραπεζικού τομέα στην Ε.Ε.

Ο υποδιοικητής της ΤτΕ χαρτογράφησε την εικόνα των προβληματικών δανείων και ανέφερε ότι ποσοστό των μη εξυπηρετούμενων δανείων ανά κατηγορία δανείων διαμορφώνονται σε 41,5% για τα στεγαστικά, 44,4% για τα επιχειρηματικά και 54% για τα καταναλωτικά δάνεια και αφορούν περίπου 464 χιλιάδες, 423 χιλιάδες και 1,9 εκατομμύριο δανειολήπτες αντίστοιχα.

Το ήμισυ των δανείων σε καθυστέρηση είναι καταyyελμέvα (48 δισ. ευρώ), ενώ τα υπόλοιπα κατανέμονται ισόποσα σε καθυστερούμενα άνω των 90 ημερών (28 δισ. ευρώ) και σε αβέβαιης είσπραξης (unlikely to pay, ύψους 30 δισ. ευρώ).

Σημειώνεται επίσης ότι περίπου 15 δισ. ευρώ από τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια αφορούν δάνεια που τελούν σε καθεστώς νομικής προστασίας. Από αυτά, περίπου 9,3 δισ. ευρώ αφορούν στεγαστικά, 3,5 δισ. ευρώ καταναλωτικά και 2,1 δισ. ευρώ επιχειρηματικά δάνεια, ποσό που ανά κατηγορία μη εξυπηρετούμενων δανείων αντιστοιχούν περίπου στο ένα τρίτο των στεγαστικών, στο ένα τέταρτο των καταναλωτικών και μόλις στο 3,5% των επιχειρηματικών δανείων.

Ειδικότερα, δυσμενή εικόνα εμφανίζουν τα δάνεια προς μικρομεσαίες επιχειρήσεις, όπου από δάνεια ύψους 46 δισ. ευρώ που έχουν χορηγηθεί σε 162 χιλιάδες επιχειρήσεις, τα 27 δισ. ευρώ (58,9%) εμφανίζονται ως μη εξυπηρετούμενα και αφορούv73 χιλιάδες επιχειρήσεις, αλλά και τα δάνεια προς πολύ μικρές επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες, όπου από συνολικά ανοίγματα 25 δισ. ευρώ 588 χιλιάδων δανειοληπτών,  τα 17 δισ. ευρώ είναι μη εξυπηρετούμενα (68,3%) και αφορούν 343 χιλιάδες δανειολήπτες.

Συγκριτικά μικρότερης έκτασης είναι το πρόβλημα για τις μεγάλες επιχειρήσεις, όπου σε σύνολο 30 χιλιάδων επιχειρήσεων στις οποίες έχουν χορηγηθεί δάνεια 64 δισ. ευρώ, οι 7 χιλιάδες επιχειρήσεις εμφανίζουν δυσκολία στην αποπληρωμή δανείων ύψους 17 δισ. ευρώ (26,7%).

Αποκαλυπτική είναι η εικόνα των κλάδων κατασκευών και διαχείρισης ακίνητης περιουσίας, επισήμανε ο υποδιοικητής της ΤτΕ. Σύμφωνα με στοιχεία Δεκεμβρίου 2016, από δάνεια ύψους 22,8 δισ. ευρώ που έχουν χορηγηθεί προς επιχειρήσεις των δύο προαναφερθέντων κλάδων, περισσότερα από τα μισό (12,6 δισ. ευρώ, 55,2%) καταγράφονται ως μη εξυπηρετούμενα δάνεια. Τα 2/3 από αυτό αφορούν δάνεια που βρίσκονται σε καθυστέρηση μεγαλύτερη των 90 ημερών ή έχουν καταγγελθεί, ενώ το υπόλοιπο 1/3, αν και εξυπηρετείται κανονικό προς το παρόν, κρίνεται ότι είναι αβέβαιης είσπραξης (δηλ υπάρχουν αυξημένες πιθανότητες να εμφανίσουν προβλήματα στην αποπληρωμή τους στο μέλλον) . Αντίστοιχα, από τις περίπου 67 χιλιάδες επιχειρήσεις των κλάδων κατασκευών και διαχείρισης ακίνητης περιουσίας που έχουν λάβει δάνειο, περίπου 39 χιλιάδες εμφανίζουν δυσκολία στην αποπληρωμή τωv υποχρεώσεών τους.

Οι τράπεζες και οι επιχειρήσεις των δύο αυτών κλάδων έχουν ήδη συνομολοyήσει ρυθμίσεις για δάνεια ύψους 4,5 δισ. ευρώ. εκ των οποίων σχεδόν το ένα τρίτο εμφανίζει εκ νέου καθυστέρηση, με αποτέλεσμα οι κλάδοι να έχουν χειρότερη εικόνα σε σύγκριση με τον μέσο όρο των επιχειρηματικών δανείων. Για τα δάνεια αυτής της κατηγορίας οι τράπεζες έχουν σχηματίσει συσσωρευμένες προβλέψεις ύψους 6,3 διό. ευρώ και έχουν εξασφαλίσεις κυρίως ακίνητα, αξίας 5,9 δισ. ευρώ .

Πηγή: Ναυτεμπορική[:]