ΕΣΠΑ – Το τρίπτυχο της επιτυχίας

Επιχείρηση «κόκκινα δάνεια»
11 Δεκεμβρίου, 2015
Με ποιούς όρους θα πωληθούν τα «κόκκινα δάνεια»
16 Δεκεμβρίου, 2015
Δείτε τα όλα

ΕΣΠΑ – Το τρίπτυχο της επιτυχίας

[:el]11/12/2015

Απάντηση στη γερμανική εφημερίδα Bild, που έγραψε για κίνδυνο απώλειας κοινοτικών πόρων 6 δις ευρώ έδωσε ο αρμόδιος υφυπουργός, αρμόδιος για το ΕΣΠΑ. Ο κ. Χαρίτσης επεσήμανε ότι όποιες παλιές οργανωτικές αδυναμίες έχουν διορθωθεί και πλέον μπορεί να διαβεβαιώσει τον ελληνικό λαό ότι οι κίνδυνοι έχουν παρέλθει. Προχωρώντας στην εξυγίανση των προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2007-13 εξασφάλισε πρόσθετη ρευστότητα από τα κοινοτικά ταμεία (αύξηση της κοινοτικής χρηματοδότησης στο 100%, διπλασιασμός της προκαταβολής για τα προγράμματα του νέου ΕΣΠΑ) και ετοίμασε έγκαιρα το νομοθετικό πλαίσιο γαι την περίοδο 2014-20 και ολοκλήρωσε το Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου για το σύνολο των δράσεων του νέου ΕΣΠΑ.

Σύμφωνα με τα παραπάνω και έχοντας εξασφαλίσει τα κεφάλαια για την ολοκλήρωσή του το ΕΣΠΑ 2007-13 έριξε την αυλαία με το τελευταίο υποπρόγραμμα «Ενίσχυση της ρευστότητας και της απασχόλησης».

Από τις αρχές του έτους μπαίνουμε και επίσημα στη νέα περίοδο 2014-2020 με τις πρώτες προδημοσιεύσεις να έχουν ανακοινωθεί στις 15 Οκτωβρίου 2015. Κι ενώ όλοι περιμένουν την πρώτη προκήρυξη, την επίσημη έναρξη, πόσοι έχουν πραγματικά ετοιμαστεί για την ένταξή τους;

Δεν αρκούν κάποιες προσφορές ή προτιμολόγια, ή το καταστατικό και οι μετατροπές του, ή ένα σύντομο βιογραφικό ή άλλα επιμέρους έγγραφα. Υπάρχουν πολύ πιο σοβαρά θέματα, τα οποία πρέπει να ελέγξουμε και να προετοιμάσουμε, ώστε να διασφαλίσουμε στο μέγιστο δυνατό την έγκριση του φακέλου που θα υποβάλουμε.

Η αξιολόγηση ενός φακέλου, πέρα από την ίδια την επένδυση, εξαρτάται κι από άλλες σημαντικές παραμέτρους:

 

Το επιχειρηματικό σχέδιο

Είναι γεγονός ότι όλα ξεκινούν από την επιχειρηματική ιδέα. Η επιχειρηματική ιδέα θα πρέπει να είναι ρεαλιστική, να μπορεί να υλοποιηθεί και να αποτελεί πραγματικά ευκαιρία, ώστε να υπάρχουν σοβαρές πιθανότητες επιτυχίας. Τα «σενάρια επιστημονικής φαντασίας» δεν μπορούν να ληφθούν σοβαρά υπόψη από κανέναν και δεν μπορούν να υποστηριχθούν από κανένα επιχειρηματικό σχέδιο όσο καλό κι αν είναι αυτό. Στην περίπτωση λοιπόν που η επιχειρηματική πρόταση είναι λογική και υλοποιήσιμη, ένα τέτοιο έγγραφο μπορεί να την ενισχύσει με πολλούς τρόπους και να συμβάλει σημαντικά στη βελτίωση της επιχείρησης.

Επιπρόσθετα, ένα οργανωμένο επιχειρηματικό σχέδιο αποτελεί τη βάση για παρακολούθηση και έλεγχο. Με την έναρξη μιας νέας ή της επέκτασης της επιχειρηματικής δραστηριότητας καθορίζονται κάποιοι στόχοι, οι οποίοι αναφέρονται τόσο σε ποιοτικά όσο και σε ποσοτικά στοιχεία, που μπορεί να αφορούν έσοδα, πωλήσεις, κόστη, καθαρά κέρδη, μερίδιο αγοράς, αλλά και ποιότητα αγαθών, ικανοποίηση εργαζομένων και άλλα πολλά.

Ένα σωστά «στημένο» επιχειρηματικό πλάνο αποσκοπεί και επιτυγχάνει να «πείσει» για την ορθότητα της επένδυσης, την καινοτομία της και την επιτυχία της.

 

Χρηματοδότηση

Αναγκαία για την ανάπτυξη και την ολοκλήρωση μίας επένδυσης είναι και η χρηματοδότηση. Ακόμα κι αν υπάρχουν τα ιδία κεφάλαια, πολλές φορές η χρησιμοποίησή τους αποδεικνύεται μία πιο «ακριβή» λύση. Στην κατάσταση όμως που βρίσκεται αυτή τη στιγμή η οικονομία της χώρας, με τη ρευστότητα να είναι μία λέξη ουσιαστικά άγνωστη, κρίνεται επιτακτική η επίτευξη της εύρεσης κεφαλαίων για την επένδυση, ένα εγχείρημα καθόλου απλό.

Πρώτο μέλημα κάθε επιχείρησης θα πρέπει να είναι ο έλεγχος του ήδη υπάρχοντος δανεισμού. Η μελέτη της παρούσας κατάστασης της επιχείρησης σε τομείς που επηρεάζουν τη βιωσιμότητα της, αλλά και η εξέταση της προοπτικής, των αναγκών και των δυσκολιών της επιχείρησης στη χρηματοδοτική της δομή.

Ο έλεγχος αυτός μπορεί να καταλήξει σε δυνατότητα αναδιάρθρωσης ή και μείωσης του υπολοίπου του δανεισμού της επιχείρησης, με παράλληλο άνοιγμα χρηματοπιστωτικής ροής και εξεύρεσης κεφαλαίων για την ολοκλήρωση της επένδυσης. Και το γεγονός αυτό θα αποτελέσει ένα πολύ σημαντικό παράγοντα στη θετική αξιολόγηση του φακέλου ΕΣΠΑ της επιχείρησης και την τελική έγρισή του.

Συνοψίζοντας, μπορούμε να επισημάνουμε το γενικό τρίπτυχο της επιτυχίας για κάθε φάκελο που κατατίθεται προς έγκριση είναι το εξής:

  • Τεκμηριωμένη, καινοτόμα και επικερδή επένδυση
  • Σοβαρό επιχειρηματικό πλάνο, που θίγει τα κατάλληλα σημεία
  • «Καλοί» οικονομικοί δείκτες της εταιρίας και δυνατότητα χρηματοδότησης

[:]