Επιχείρηση «κόκκινα δάνεια»

Τα SOS της ρύθμισης για τις «μαύρες» καταθέσεις
11 Δεκεμβρίου, 2015
ΕΣΠΑ – Το τρίπτυχο της επιτυχίας
11 Δεκεμβρίου, 2015
Δείτε τα όλα

Επιχείρηση «κόκκινα δάνεια»

[:el]11/12/2015

Τα βασικά προβλήματα που βλέπουν οι τράπεζες για τη διαχείριση των «κόκκινων δανείων» είναι τα υψηλά επίπεδα της ανεργίας και η παρατεταμένη ύφεση.

Μέσα σε έξι μήνες υπολογίζουν οι τράπεζες, οι οποίες κινητοποίησαν πάνω από 9.000 υπαλλήλους και στελέχη, να ολοκληρώσουν ένα μεγάλο μέρος της διαχείρισης, έτσι ώστε να μπορέσουν να αξιολογήσουν τις διαδικασίες και την αποτελεσματικότητα του συστήματος.

Για τους δανειολήπτες η διαφορά αντιμετώπισης (από τις τράπεζες) θα γίνει άμεσα αισθητή, αφού έχουν πέσει και τα τελευταία τείχη προστασίας των οφειλετών που είναι strategic defaulters (15-20% του συνόλου), ενώ για τους υπόλοιπους είναι πολύ σημαντικό να εμπίπτουν στους συνεργάσιμους δανειολήπτες.

Αισθητή θα είναι η αλλαγή του σκηνικού για τις επιχειρήσεις με την αξιοποίηση σύγχρονων εργαλείων αναδιάρθρωσης ή ρευστοποίησης (όπου κρίνεται ότι δεν υπάρχει βιωσιμότητα), με προώθηση της συνεργασίας πολλών πιστωτριών τραπεζών και τη δυνατότητα πώλησης ή ανταλλαγής χαρτοφυλακίων δανείων.

Σύμφωνα με το Μνημόνιο, η Τράπεζα της Ελλάδος θα θέσει επειχειρησιακούς στόχους για την εξυγόιανση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, της αναδιάρθρωσης δανείων και της δημιουργίας κοινών επιχειρήσεων. Και το ΤΧΣ, με τη σειρά του, θα θέσει στόχους, όπως επίσης θα υποβάλει σχέδιο για τη βελτίωση συντονισμού μεταξύ των τραπεζών, την επιτάχυνση των αναδιαρθρώσεων των μεγάλων πελατών, ακόμα και την παρακολούθηση ολόκληρων κλάδων της οικονομίας. Μία ακόμα υποχρέωση της Τράπεζας της Ελλάδος είναι να αναθεωρήσει τον Κώδικα Δεοντολογίας (τέλη Μαρτίου 2016) και η εκ νέου αξιολόγηση του νομικού και θεσμικού πλαισίου.[:]