ΕΣΠΑ, Επενδυτικός Νόμος και ΕΤΕΑΝ επιβεβαιώνονται ως εργαλεία ανάπτυξης από τη νέα κυβέρνηση, που μελετά επίσης τόνωση της χρηματοδότησης των Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων (ΜμΕ).

10 συχνές ερωτήσεις για το ΕΣΠΑ.
13 Φεβρουαρίου, 2015
Στη Βουλή το φορολογικό νομοσχέδιο για τη ρύθμιση χρεών.
17 Φεβρουαρίου, 2015
Δείτε τα όλα

ΕΣΠΑ, Επενδυτικός Νόμος και ΕΤΕΑΝ επιβεβαιώνονται ως εργαλεία ανάπτυξης από τη νέα κυβέρνηση, που μελετά επίσης τόνωση της χρηματοδότησης των Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων (ΜμΕ).

17/2/2015

Σε δηλώσεις του κατά την επίσκεψή του στη Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΜΟΔ), ο υπουργός Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού, Γιώργος Σταθάκης τόνισε ότι η νέα Διοίκηση του Υπουργείου επενδύει στο ΕΣΠΑ και θεωρεί πως τα επόμενα χρόνια είναι σημαντικό για την Ελλάδα και για την ανάκαμψη της οικονομίας, το νέο ΕΣΠΑ να προχωρήσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Εξάλλου, σε συνέντευξή του στην εφημερίδα «Εθνος» της Κυριακής 15 Φεβρουαρίου, ο υπουργός διαβεβαίωσε ότι τα νέα χρηματοδοτικά εργαλεία και επιδοτήσεις προς τις επιχειρήσεις θα στοχεύουν προς τις κατευθύνσεις που έχουν ήδη οριστεί στο Σύμφωνο Εταιρικής Σχέσης (ΣΕΣ) 2014 -2020 και περιγράφονται από τα Επιχειρησιακά Προγράμματα.

«Ο νέος αναπτυξιακός νόμος θα προβλέπει τόνωση των έμμεσων μορφών κρατικών ενισχύσεων, καθώς και των κριτηρίων που θα αφορούν τις προϋποθέσεις απασχόλησης και περιβαλλοντικής προστασίας για τις επιλεγόμενες επιχειρήσεις. Ο νόμος θα επικεντρώνεται σε οικονομικές δραστηριότητες υψηλής προστιθέμενης αξίας, στις νέες τεχνολογίες και σε παραγωγικούς κλάδους στους οποίους η χώρα διαθέτει συγκριτικό πλεονέκτημα, κατεύθυνση που συνάδει και με τον προσανατολισμό του ΣΕΣ 2014-2020 (σσ νέο ΕΣΠΑ)» δήλωσε ο κύριος Σταθάκης, που έθεσε ως προαπαιτούμενο για τα παραπάνω την «εκ βάθρων αναδιάρθρωση της διοικητικής δομής που διαχειρίζεται τις ιδιωτικές επενδύσεις και τους αναπτυξιακούς νόμους».

Συνεχίζοντας, ο υπουργός αποσαφήνισε ότι προτεραιότητα για τη νέα κυβέρνηση παραμένει η εξασφάλιση των πόρων από την επόμενη προγραμματική περίοδο του ΕΣΠΑ αναφορικά με τη χρηματοδότηση του προγράμματος για την απασχόληση, ενώ επέμεινε στην προσπάθεια για αύξηση της απορροφητικότητας των κοινοτικών κονδυλίων.

Λιγότερο ξεκάθαρος ήταν μιλώντας για την «αποσαφήνιση των έργων προτεραιότητας και του σχεδιασμού», αφήνοντας ανοιχτό το παράθυρο για μικρές αλλαγές στα προγράμματα.

Όσον αφορά στην ενίσχυση των ΜμΕ, δεν απέκλεισε την ίδρυση μιας Τράπεζας ειδικού σκοπού με αυτόν τον προσανατολισμό: «Σκοπός μας είναι η δημιουργία μιας αναπτυξιακής τράπεζας ή ενός επενδυτικού ταμείου που θα προσανατολίζεται στη χρηματοδότηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Η προσπάθεια αυτή θα γίνει μέσα από την ενοποίηση υφιστάμενων δομών, όπως π.χ. το ΕΤΕΑΝ ή ο Οργανισμός Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων».

Για τα «κόκκινα» επιχειρηματικά δάνεια αποκάλυψε πως σε νομοσχέδιο που θα κατατεθεί και που θα τροποποιεί τον λεγόμενο «νόμο Δένδια», θα γίνεται συμψηφισμός με οφειλές προς το Δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία και διαμόρφωση νέας μηνιαίας δόσης του επιχειρηματία-δανειολήπτη, που δεν θα ξεπερνά αθροιστικά το 40% των κερδών των επιχειρήσεων.

Τέλος, για τα «κόκκινα δάνεια» των νοικοκυριών σημείωσε πως στο νομοσχέδιο θα προβλέπεται ακόμη και διαγραφή οφειλών για τις οικογένειες που αδυνατούν να πληρώσουν, καθώς και απομείωση των επιτοκίων ή επιμήκυνση για τις υπόλοιπες κατηγορίες δανειοληπτών με δόσεις που θα φτάνουν στο 30% του εισοδήματος.

Εδώ η δήλωση του Υπουργού και εδώ η συνέντευξη.ΕΣΠΑ, Επενδυτικός Νόμος και ΕΤΕΑΝ επιβεβαιώνονται ως εργαλεία ανάπτυξης από τη νέα κυβέρνηση, που μελετά επίσης τόνωση της χρηματοδότησης των Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων (ΜμΕ).
Σε συνέντευξή του στην εφημερίδα «Εθνος» της Κυριακής 15 Φεβρουαρίου, ο υπουργός Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού, Γιώργος Σταθάκης διαβεβαίωσε ότι τα νέα χρηματοδοτικά εργαλεία προς τις επιχειρήσεις θα στοχεύουν προς τις κατευθύνσεις που έχουν ήδη οριστεί στο Σύμφωνο Εταιρικής Σχέσης 2014 -2020 και περιγράφονται από τα Επιχειρησιακά Προγράμματα.
«Ο νέος αναπτυξιακός νόμος θα προβλέπει τόνωση των έμμεσων μορφών κρατικών ενισχύσεων, καθώς και των κριτηρίων που θα αφορούν τις προϋποθέσεις απασχόλησης και περιβαλλοντικής προστασίας για τις επιλεγόμενες επιχειρήσεις. Ο νόμος θα επικεντρώνεται σε οικονομικές δραστηριότητες υψηλής προστιθέμενης αξίας, στις νέες τεχνολογίες και σε παραγωγικούς κλάδους στους οποίους η χώρα διαθέτει συγκριτικό πλεονέκτημα, κατεύθυνση που συνάδει και με τον προσανατολισμό του ΣΕΣ 2014-20 (σς νέο ΕΣΠΑ)» δήλωσε ο κύριος Σταθάκης, που έθεσε ως προαπαιτούμενο για τα παραπάνω την «εκ βάθρων αναδιάρθρωση της διοικητικής δομής που διαχειρίζεται τις ιδιωτικές επενδύσεις και τους αναπτυξιακούς νόμους».
Συνεχίζοντας, ο υπουργός αποσαφήνισε ότι προτεραιότητα για τη νέα κυβέρνηση παραμένει η εξασφάλιση των πόρων από την επόμενη προγραμματική περίοδο του ΕΣΠΑ αναφορικά με τη χρηματοδότηση του προγράμματος για την απασχόληση, ενώ επέμεινε στην προσπάθεια για αύξηση της απορροφητικότητας των κοινοτικών κονδυλίων.
Λιγότερο ξεκάθαρος ήταν μιλώντας για «την αποσαφήνιση των έργων προτεραιότητας και του σχεδιασμού», αφήνοντας ανοιχτό το παράθυρο για μικρές αλλαγές στα προγράμματα.
Όσον αφορά στην ενίσχυση των ΜμΕ, δεν απέκλεισε την ίδρυση μιας Τράπεζας ειδικού σκοπού με αυτόν τον προσανατολισμό: «Σκοπός μας είναι η δημιουργία μιας αναπτυξιακής τράπεζας ή ενός επενδυτικού ταμείου που θα προσανατολίζεται στη χρηματοδότηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Η προσπάθεια αυτή θα γίνει μέσα από την ενοποίηση υφιστάμενων δομών, όπως π.χ. το ΕΤΕΑΝ ή ο Οργανισμός Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων.»
Για τα «κόκκινα» επιχειρηματικά δάνεια αποκάλυψε πως σε νομοσχέδιο που θα κατατεθεί και που θα τροποποιεί τον λεγόμενο «νόμο Δένδια», θα γίνεται συμψηφισμός με οφειλές προς το Δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία και διαμόρφωση νέας μηνιαίας δόσης του επιχειρηματία-δανειολήπτη, που δεν θα ξεπερνά αθροιστικά το 40% των κερδών των επιχειρήσεων.
Τέλος, για τα «κόκκινα δάνεια» των νοικοκυριών σημείωσε πως στο νομοσχέδιο θα προβλέπεται ακόμη και διαγραφή οφειλών για τις οικογένειες που αδυνατούν να πληρώσουν, καθώς και απομείωση των επιτοκίων ή επιμήκυνση για τις υπόλοιπες κατηγορίες δανειοληπτών με δόσεις που θα φτάνουν στο 30% του εισοδήματος.