ΕΣΠΑ 2021–27: Ένα δισ. ευρώ σε επιδοτήσεις για την ψηφιακή και πράσινη μετάβαση

Τα νέα βασικά σημεία του νέου Αναπτυξιακού Νόμου 4887/2022
30 Σεπτεμβρίου, 2022
Σε ποιους κλάδους γίνεται υποχρεωτική η χρήση POS
7 Οκτωβρίου, 2022
Δείτε τα όλα

ΕΣΠΑ 2021–27: Ένα δισ. ευρώ σε επιδοτήσεις για την ψηφιακή και πράσινη μετάβαση

30/09/2022

Οι δυο πρώτες δράσεις του νέου ΕΣΠΑ 2021-2027 για μικρομεσαίες επιχειρήσεις θα ενεργοποιηθούν το επόμενο δίμηνο με συνολικό προϋπολογισμό 1 δισεκατομμυρίου ευρώ

Σημαντικές χρηματοδοτικές ευκαιρίες παρουσιάζουν τα δύο επιδοτούμενα προγράμματα που αναμένεται να ξεκινήσουν εντός Οκτωβρίου και Νοεμβρίου τα οποία αφορούν στην ψηφιακή & πράσινη μετάβαση μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Όπως πρόσφατα ανακοίνωσε ο υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, οι δυο πρώτες δράσεις του νέου ΕΣΠΑ 2021-2027 για μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜμΕ) θα ενεργοποιηθούν το επόμενο δίμηνο με συνολικό προϋπολογισμό 1 δισεκατομμυρίου ευρώ μέσω του επιχειρησιακού προγράμματος Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ).

Οι δύο πρώτες δράσεις του προγράμματος Ανταγωνιστικότητα

Η πρώτη δράση αφορά στην «Ψηφιακή Μετάβαση των ΜμΕ» με τον πρώτο κύκλο προκηρύξεων να έχει προϋπολογισμό ύψους 300 εκατ. ευρώ. Η υποβολή αιτήσεων θα ξεκινήσει εντός Οκτωβρίου και θα αφορά χρηματοδοτήσεις επιχειρήσεων με χαμηλή ψηφιακή ετοιμότητα.

Πιο συγκεκριμένα, η δράση που αφορά στην ψηφιακή μετάβαση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων θα έχει 3 σκέλη: βασικός ψηφιακός μετασχηματισμός, μετασχηματισμός αιχμής και πιο εξελιγμένος ψηφιακός μετασχηματισμός. Η κάθε εταιρία θα επιλέγει ένα από τα τρία σκέλη ανάλογα με το βαθμό ψηφιακής της ωριμότητας.

Η δεύτερη δράση αφορά στην «Πράσινη Μετάβαση των ΜμΕ» που περιλαμβάνει πόρους 700 εκατ. ευρώ. Η υποβολή αιτήσεων θα ξεκινήσει τέλος Νοεμβρίου και αφορά στην αναβάθμιση της παραγωγικής λειτουργίας των ΜμΕ με την αξιοποίηση λύσεων φιλικών προς το περιβάλλον ενώ συγχρόνως θα καταστήσουν τις επιχειρήσεις περισσότερο ανταγωνιστικές. Στο πλαίσιο της συγκεκριμένης πρόσκλησης, εκτός της επιχορήγησης των παραγωγικών παγίων, θα επιχορηγείται και η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών panels σε ΜμΕ, για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας για ίδια κατανάλωση, όχι όμως για «net metering».

Στόχος της δράσης είναι η περαιτέρω μείωση του λειτουργικού κόστους των ΜμΕ μέσω της ενίσχυσης επιχειρηματικών σχεδίων για την εξοικονόμηση ενέργειας.

Τα παραπάνω προγράμματα θα επιδοτούν και συμβατικές δαπάνες όπως αγορά εξοπλισμού, κατασκευή υποδομών, προβολή, υπηρεσίες στήριξης (π.χ. διοίκησης, μάρκετινγκ και σχεδιασμού) και επενδύσεις καινοτομία (π.χ. οργανωτική ή μάρκετινγκ) οι οποίες θα πρέπει να αποτελούν μέρος ενός πλήρους επιχειρηματικού σχεδίου.

Εγκρίσεις αιτήσεων ακόμα και σε έναν μήνα

Η αξιολόγηση των επενδυτικών σχεδίων που θα υποβληθούν θα γίνει με σειρά προτεραιότητας εφαρμόζοντας τη διαδικασία FIFO (First In-First Out). Έτσι, δεν αποκλείεται οι πρώτες εκταμιεύσεις να γίνουν ακόμη και πριν το τέλος του έτους. Μάλιστα, η ένταξη μιας ώριμης επένδυσης μπορεί να λάβει έγκριση, ακόμη και σε διάστημα μόλις ενός μηνός, από την υποβολή της αίτησης. Οι υποβολές των αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους θα γίνουν ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ).

Οι 3 βασικές αλλαγές του νέου ΕΣΠΑ

Στη νέα προγραμματική περίοδο του ΕΣΠΑ 2021 – 2027 οι δράσεις θα είναι μεγάλου προϋπολογισμού έτσι ώστε να μπορούν να χρηματοδοτήσουν ένα αντίστοιχο πλήθος επιχειρήσεων από όλους τους κλάδους.

Επίσης μια επιχείρηση που επιθυμεί να επενδύσει σε ένα σύνολο ενεργειών, θα μπορεί να χρηματοδοτηθεί από ένα και μόνο πρόγραμμα, καθώς στους όρους και στις προϋποθέσεις του θα περιλαμβάνεται και θα καλύπτεται σχεδόν το σύνολο των επιλέξιμων δαπανών και ενεργειών που απαιτούνται για την υλοποίηση ενός ολοκληρωμένου επενδυτικού σχεδίου.

Το κάθε πρόγραμμα του ΕΣΠΑ 2021 – 2027θα παραμένει ανοικτό ως προς την υποβολή αιτήσεων έως την εξάντληση του προϋπολογισμού, ενώ σε όποια δράση καταγραφεί μεγαλύτερο ενδιαφέρον από τις επιχειρήσεις, θα επιδιώκεται με βάση τους διαθέσιμους πόρους να αναχρηματοδοτηθεί, ώστε να επωφεληθούν περισσότερες επιχειρήσεις.

Οι ενεργές επιδοτήσεις

Παράλληλα, την περίοδο αυτή συνεχίζονται οι αιτήσεις για την ενίσχυση επιχειρήσεων από 3 ενεργά προγράμματα.

  1. Ανάπτυξη ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών

Αφορά υφιστάμενες ΜμΕ που ασχολούνται με την ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών που εμπίπτουν στον κλάδο πληροφορικής και επικοινωνιών, για επιδότηση έως 70% του προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου.

Επιδοτούνται επενδυτικά σχέδια με συνολικό προϋπολογισμό από € 200.0000 έως € 2.000.000.

Λήξη υποβολής αιτήσεων: 31/12/2022.

  1. Επιδότηση σε startups εγγεγραμμένες στο «Elevate Greece»

Το πρόγραμμα παρέχει μη επιστρεπτέα επιδότηση από €5.000 έως €100.000 για κεφάλαιο κίνησης, σε ποσοστό 80% των εξόδων που είχαν στο 2020 ή 2021.
Δικαιούχοι είναι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις (έως 249 άτομα προσωπικό) που είναι εγγεγραμμένες στο μητρώο “Elevate Greece”.

Λήξη υποβολής αιτήσεων: 31/10/2022.

  1. Ενισχύσεις έως 75% στους κλάδους μεταποίησης, εφοδιαστικής αλυσίδας και τουρισμού – Αναπτυξιακός Νόμος

Τα καθεστώτα “Μεταποίηση & Εφοδιαστική αλυσίδα” και “Ενίσχυση Τουριστικών Επενδύσεων” του Αναπτυξιακού Νόμου, ενισχύουν τις επιχειρήσεις με επιδότηση, φορολογική απαλλαγή, επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης και επιδότηση του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης, για την ίδρυση και εκσυγχρονισμό επιχειρήσεων των κλάδων τουρισμού, μεταποίησης και εφοδιαστικής αλυσίδας.

Για τις μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις, η ενίσχυση περιλαμβάνει τα ανωτέρω κίνητρα πλην της επιδότησης.

Η λήξη υποβολής αιτήσεων για το καθεστώς “Μεταποίηση & Εφοδιαστική αλυσίδα” είναι στις 31/10/2022, ενώ η λήξη υποβολής αιτήσεων για το καθεστώς “Ενίσχυση Τουριστικών Επενδύσεων” είναι στις 5/12/2022.

Πηγή: newmoney.gr